Tradicionālā transkripcija

[zuôc]

 

Starptautiskā fonētiskā transkripcija

[zu͜oˀʦ]


[z] – balsīgais troksnenis

[uo] – divskanis

[c] nebalsīgais troksnenis

 

Vienzilbes vārds.

Ortogramma – ds.zodsakne, vārda celms

-sgalotne
dubult+zod-s

 


zod+tur+is
zods – patstāvīgs vārds, vīriešu dzimte, vienskaitlis, nominatīvs, pirmā deklinācija


 

vsk.

dsk.

N.

zod-s

zod-i

Ģ.

zod-a

zod-u

D.

zod-am

zod-iem

A.

zod-u

zod-us

I.

ar zod-u

ar zod-iem

L.

zod-ā

zod-os

V.

zod!

zod-i!


Teikumā var būt:

1) teikuma priekšmets – Tēva zods ir ar nelielu bedrīti.

2) izteicēja daļa ir zods.

3) galvenais loceklisSpītīgais zods.

4) papildinātājs – Meitene pastiepa zodu uz priekšu.

5) apzīmētājsZoda āda kļuva sārta.zoda bedrīte, zoda izliekums

apaļš zods, četrkantīgs zods, garš zods, liels zods, mazs zods, netīrs zods, smails zods, taisns zods, tīrs zodszods, -a, v.

1. Cilvēka sejas apakšējā daļa apakšžokļa izvirzījums zem mutes.

Zods ar bedrīti. Sasiet lakatu mezglā zem zoda. Ziņkārīgi izstiept zodu. Lepni izsliet zodu.

Iecirst zodu krūtīs strauji noliecot galvu, piespiest zodu pie krūtīm.

Kārlim Liepiņam zods bija gandrīz četrkantīgs, krietni izspiedies uz priekšu, bet Graudiņu Fricim – smails. Zālīte 5, 29.

// Bieza zemādas tauku slāņa kroka, kas atrodas zem šādas cilvēka sejas apakšējās daļas un pēc izskata atgādina šādu daļu. Arī dubultzods.

Viņai bija deguns, četri zelta zobi, mākslīgi piepītas sarkanīgas bizes .. Skujiņš 14, 34.

// Apakšžokļa izvirzījums zem mutes (dzīvniekam).

Eiropas ūdelei zods, augšlūpa un apakšlūpa ir baltas un asi norobežotas no tumšās galvas .. Tauriņš 1, 205.

2. Cirvja asmens gals, kas tuvāks kātam.

Zods [cirvim] āķveidīgi uzliekts uz augšu, lai atvieglotu pagaļu pievilkšanu un nostādīšanu. Indāns 1, 157.
[Sagatavots pēc: http://www.tezaurs.lv/llvv/]


zods, pazodeķinns. tauk tek gar ķinn zem.
[Sagatavots pēc: Grīnbergs, Reitere 2010 : 25]


zods – smakrs; žods apv.
[Sagatavots pēc: LVSV 1972 : 443]


zods, apv. žods; lš. žándas ‘žoklis, zods, vaigs’, ssk. kinn ‘vaigs; kalna nokare’, sav. kinni, v. Kinn ‘zods’, [..], gr. génys ‘zods, žoklis’, lat. gena (< *genus) ‘vaigs’. Pamatā ide. vārds *gonədh- ar nozīmi ‘zods, žoklis’, no kā ar piedēkļa redukciju b. *žandas > la. zods [uô].
[Sagatavots pēc: Karuļa II 1992 : 567]


angļu – chin

baltkrievu – падбародак

franču – menton

grieķu – πηγούνι

igauņu – lõug

ivritā – סנטר

krievu – подбородок

latīņu – mentum

lietuviešu – smakras

poļu – podbródek

somu – leuka

ukraiņu – підборіддя

vācu – das Kinn

zviedru – hakanTas cilvēks ir greizsirdīgs, kam uz zoda bedrīte.
 

Ja niez zods, tad dzirdēs bēdīgu ziņu.
 

Ja zods niez, tad priekus baudīs.
 

Ja zods niez – būs jābučojas.
 

Ja niez zods, tad būs bārdains ciemiņš.
 

Mazam bērnam neaiztiek pie zoda, jo tad viņš siekalājoties.Kā zaķim garausim izgāja lāča dzīrās

[..]

Tad pieceļas lūsis

Lāci lielīt un sveikt:

„Vai ir kāds, ko nespētu

Kungs mūsu veikt?”

 

Bet, pagriezies sāņus,

Tas norūc zem zoda:

„Tu, greizkāji, lempi,

Pat mūci no oda.” [Plūdonis 1981 : 69]


„Bērni nezin kāpēc nav padevušies līdzīgi man. Viņam ir tikai tavs zods,” rakstīja toreiz Nora, „tavs stūrgalvīgais zods, Žani.”

Brīvkalns ar Sarmu dejo šeiku.

„Vai man ir stūrgalvīgs zods?… Atradis, par ko lauzīt galvu!” [Ezera 1980 : 229]Estētiskā ķirurģija – zoda operācija

Zoda operācija tiek veikta, lai panāktu samērīgumu starp pieri, degunu, lūpām un zodu, kā arī lai uzdevums ir pareiza implanta izmēra un konfigurācijas izvēle, lai izveidotu jaunus vaibstus.
[Sagatavots pēc: http://www.lipex.lv/]