Tradicionālā transkripcija

[zîdaînis]

 

Starptautiskā fonētiskā transkripcija

[ziːˀdɑ͜iˀnĭs] vai [ziːdɑ͜iˀnĭs]


[z] – balsīgais troksnenis

[ī] – garais patskanis

[d] – balsīgais troksnenis

[ai]divskanis

[n]skanenis

[i] – īsais patskanis

[s] – nebalsīgais troksnenis

 

Trīszilbju vārds.

Ortogramma – ī.zīd-sakne

-ain-piedēklis

-isgalotne

zīdain – vārda celms

-ainisizskaņa


zīdainis patstāvīgs vārds, lokāms vārds, lietvārds, sugas vārds, vīriešu dzimte, vienskaitlis, nominatīvs, otrā deklinācija


 

vsk.

dsk.

N.

zīdain-is

zīdaiņ-i

Ģ.

zīdaiņ-a

zīdaiņ-u

D.

zīdain-im

zīdaiņ-iem

A.

zīdain-i

zīdaiņ-us

I.

ar zīdain-i

ar zīdaiņ-iem

L.

zīdain-ī

zīdaiņ-os

V.

zīdain-i!

zīdaiņ-i!


Teikumā var būt:

1) teikuma priekšmetsZīdainis guļ mātes rokās.

2) izteicēja daļa – Kristapiņš vēl ir zīdainis.

3) galvenais loceklisZīdainis pie ārsta.

4) papildinātājs – Zīdainim ir īsi, pūkaini matiņi.

5) apzīmētājsZīdaiņa sejā pavīdēja smaids.zīdaiņa attīstība, zīdaiņa barošana, zīdaiņa drēbītes, zīdaiņa gulta, zīdaiņa kliegšana, zīdaiņa kopšana, zīdaiņa pūriņš, zīdaiņa ratiņi, zīdaiņa smaids, zīdaiņa svars, zīdaiņa šūpulis, zīdaiņa uzturs, zīdaiņa vecums


mazs zīdainis, mīļš zīdainis, omulīgs zīdainis, raudulīgs zīdainis


aijāt zīdaini, auklēt zīdaini, barot zīdaini, kopt zīdaini, mazgāt zīdaini, mīlēt zīdainizīdainis, -ņa, v.

Bērns pirmajā dzīvības gadā (kad viņa pamatbarība ir mātes piens). 

Zīdaiņa vecums. Zīdaiņa uzturs. Apkopt zīdaini. 
[Sagatavots pēc: LVV 2006 : 1196]


zīdainis, -ņa, v.; reti zīdaine, -es, dsk. ģen. -ņu, s.

Bērns pirmajā dzīvības gadā (kad viņa pamatbarība parasti ir mātes piens).

Zīdaini baro ar mātes pienu pēc iespējas ilgāk .. Skola un Ģimene 84, 8, 38.

Zīdainis sāk raudāt ik pēc divām trim stundām, jo iepriekš uzņemtā barība ir pārstrādāta un smadzenes saņem informāciju, ka jāpieprasa jauna deva. Veselība 76, 3, 12.

Zīdainis sāk smaidīt jau mūža otrajā mēnesī. Zinātne un Tehnika 76, 4, 15.

sal. „Viņš jau tev karas kaklā kā zīdainis…” J. Plotnieks 10, 20.

sal. Pa durvīm izspraucās .. brigadieris, sarkans kā zīdainis pēc siltas vanniņas .. Lapsa 6, 153.

// pārn.; sar. Naivs cilvēks. Tāds, kas neko nezina.

„Jā, tava pazemīgā skolas biedrene .. nav vairs nekāda zīdaine.” Zālīte 5, 171.

.. Edžus apsaukā [mani] par antiņu un zīdaini. „Zīdaini, cik ir divreiz divi?” Ezera 2, 123.
[Sagatavots pēc: http://www.tezaurs.lv/llvv/]


zîdaînis zîdaînis, -ņa, -ņàm, dsk. ģen. -ņu, demin. zîdaînĩc, –ša; lit. tas jàu i nùo sma`kìm vàdìm – zîdaînis, agrâk tik sacija – mas b¥c 
[Sagatavots pēc: Kagaine III 1983 : 757]


zīdainis – zīdāms bērns, krūts bērns, sar. pupzīdis, zīdulis, sar. pupa bērns, sar. vīstenis


Medicīnā zīdainis.


Subst. zīdainis, zīdals ‘mātes piens’, arī zīdenis (apv.) ‘kāds šķidrs ēdiens’. No zīdītājs ‘tas, kas zīda’ 19. gs. 70. gados zooloģijas termins zīdītāji (V 1 244). (Agrāk „pupu dzīvnieki”, Kavals; no tā „pupinieki”, V 1 244; „zīdami lopi”, M. Stobe, LGGr 1797 3 55; „zīdēju lopi”, E. Dinsbergs.) 
[Sagatavots pēc: Karulis II 1992 : 565]


Šķirklis no M. Fasmera vārdnīcas

младе́нец

Заимств. из цслав. (см. молодо́й), русск.-цслав., ст.-слав. младеньць νήπιος, βρέφος (Супр., Остром.), наряду с младѣньць (Клоц.), болг. младене́ц, сербохорв. мла̏де̑нци мн. „молодожены”, словен. mladénǝc „юноша”, чеш. mládenec, польск. mɫodzian, в.-луж., н.-луж. mɫodźenc. В основе лежит древняя основа на -n. Сюда же младо́й, поэт., вместо молодо́й, народн. вла́дший „младший”, с.-в.-р. (Бар- сов), вместо мла́дший; ср. Бернекер 2, 70 и сл.; Траутман, ВSW 1 67.
[Sagatavots pēc: Fasmers I 1986 : 631–632]


angļu – infant

baltkrievu – немаўля

franču – infantile

grieķu – βρέφος

igauņu – laps

ivritā – תינוק

krievu  младенец

latīņu  īnfāns

lietuviešu – kūdikis

poļu – niemowlę

somu  pikkulasten

ukraiņu – немовля

vācu – der Säugling

zviedru – spädbarn
***


Kā mēs, mēmie, sarunāsimies?
Tā, kā tumsa runājas ar tumsu,
Tā, kā zīdainis – ar avīzi,
Tā, kā vecums runājas ar skūpstu?
[Vācietis 1989 : 238]


[..] iesākumā nodomāju, ka ratiņi ir tukši. Bet, lai tiktu līdz durvīm, man vajadzēja iet tiem garām, un es ieraudzīju, ka ratiņos gulēja zīdainis, droši vien tas pats, kura kliedzienus, ska­nīgus kā zvanus, biju dzirdējis pāri ūdens klajam vakar agri no rīta. Pieredzes trūkuma dēļ nevarēju noteikt gulētāja vecumu, katrā ziņā viņa mūžs vēl bija skaitāms mēnešos. Viņš uz mani skatījās zilām, platām acīm, un es apstājos. Tā mēs brītiņu raudzījāmies viens otrā, man nebija ne jausmas, kādu iespaidu atstāju uz viņu. Pēc kāda laiciņa pacēlu roku, izdarīju dažas nenoteiktas kustības, kā knipjus sizdams, un uzsmaidīju viņam. Bērns atbildēja ar to pašu, proti, arī pacēla rociņu, novēcināja un pasmaidīja savukārt man. Tas neapstrīdami bija visai sabiedrisks zīdainis, un mūsu garīgie kon­takti būtu turpinājušies, ja nez no kurie­nes neizspruktu melnraibs suns… 

[Ezera 1970 : 191]SINHS. [..] no attīstības psihologa viedokļa bija interesanti, kā amerikāņu zīdainis vervelē angliski, bet franču – franciski. Tas ir tieši tāpat, kā gadījumā, kad bērni apgūst telpisko semantiku… Pirmkārt, mēs zinām, ka zīdainis spēj pazīt mātes balsi pat pirms dzimšanas. Un pat pirms dzimšanas bērns, šķiet, dod priekšroku dzimtās valodas fonēmām, tas ir apbrīnojami. Tomēr, ja pievēršam uzmanību bērnu spējai atšķirt dažādas valodas skaņas, sešu mēnešu vecumā mazulis spēj atšķirt skaņas jebkurā valodā. Teiksim, latviešu valodā ir kādas skaņas, kas neparādās angļu valodā, angļu mazulis būs spējīgs šīs skaņas nošķirt no pārējām. Viena gada vecumā bērni to vairs nespēj. (Ar psihologu Krisu Sinhu sarunājas Artis Svece) [Rīgas Laiks 2010 : 64]Maija Tabaka Mazulis.

 

Ieva Iltnere Dzīvojamā istaba.Animācijas filma Kā bērniņš nāk pasaulē (1991).  Režisore Roze Stiebra.


Zīdainis

Zīdainis – bērns, kura pamatbarība ir mātes piens. Zīdaiņa periods seko jaundzimušā periodam, tātad tas ir laiks no 1 mēneša vecuma līdz 1 gada vecumam. Jaundzimušā vidējā masa ir 3,5 kg (2,54,5 kg), meitenēm tā var būt nedaudz mazāka nekā zēniem. Masas pieaugums pirmajā gadā pakļauts noteiktai likumsakarībai: jo bērns jaunāks, jo intensīvāk aug. Izņēmums ir pirmās 3 dienas pēc dzimšanas, kad bērna masa samazinās.
[Sagatavots pēc: PME 1984 : 547]

 

Dzīvības monēta ar sniegavīru

Sudraba 1 lata monēta pēc Latvijas Bankas pasūtījuma ir kalta Francijā 2007. gadā. Monētas mākslinieki ir Ilmārs Blumbergs (grafiskais dizains) un Ligita Franckeviča (plastiskais veidojums). Monētas reversā (aizmugurē) Māte ar zelta krāsas autiņos satītu bērnu uz rokām. Monētas aversā (priekšpusē) divas zeltītas sirdsveida lapas, kas savienotas ar sudrabainu līniju.
[Sagatavots pēc: Latvijas Banka : http://www.bank.lv/]