|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

zeme

1. Planēta, ko apdzīvo cilvēki.

2. Augsne. 

3. Platība, teritorija, kas atrodas kāda rīcībā, lietošanā, īpašumā. 

4. Sauszeme
(atšķirībā no ūdenstilpes). 

5. Valsts; teritorija, apgabals.

Šķirkļa autors: Pauls Balodis
A A A
Fonētiskais raksturojums
 
 
Morfēmiskais raksturojums
 
 
Vārddarināšana
 
 
 
Gramatiskais raksturojums
 
 
Vārdu savienojumi jeb kolokācijas
 
 
Vārda leksiskais raksturojums
 
 

            
   

 

zeme