|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

šaurs

Tāds, kam šķērsvirzienā ir samērā mazs attālums no vienas malas līdz otrai: tāds, kam ir samērā mazs diametrs (par apaļas, ieapaļas formas priekšmetiem, veidojumiem).

Šķirkļa autors: Autore: Solvita
Fonētiskais raksturojums
 
 
Morfēmiskais raksturojums
 
 
Vārddarināšana
 
 
 
Gramatiskais raksturojums
 
 
Vārdu savienojumi jeb kolokācijas
 
 
Vārda leksiskais raksturojums
 
 
Sakāmvārdi, parunas, aforismi
 
 
Ticējumi
 
 
Tautasdziesmas
 
 
Pasakas
 
 
Daiļliteratūra
 
 
Cita informācija
 
 

            
   

 

saurs