|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

šaubīties

Izjust pārliecības trūkumu, neticību par (kā) īstumu, pareizību, patiesumu u. tml. Būt tādam, kam ir izraisījušās šaubas (par ko).

Šķirkļa autore: Anna Vulāne
Pamatnozīme
 
 
Cita informācija (tostarp arī skolēnu darbi)
 
 
 
Fonētiskais raksturojums
 
 
Morfēmiskais raksturojums
 
 
Vārddarināšana
 
 
Gramatiskais raksturojums
 
 
Vārdu savienojumi jeb kolokācijas
 
 
Vārda leksiskais raksturojums
 
 
Daiļliteratūra
 
 
Zinātne
 
 

            
   

 

saubities