|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

kļūt

1. Veidoties (piemēram, mācoties, iegūstot kvalifikāciju); pārveidoties
(par ko citādu nekā līdz šim); gūt citādu īpašību, pazīmi
nekā līdz šim.

2. Tikt ieceltam vai ievēlētam.

3. Palīgdarbības vārds savienojumā ar ciešamās kārtas pagātnes divdabi.

Šķirkļa autors: Ojārs Bušs
Fonētiskais raksturojums
 
 
Morfēmiskais raksturojums
 
 
Vārddarināšana
 
 
 
Gramatiskais raksturojums
 
 
Vārdu savienojumi jeb kolokācijas
 
 
Vārda leksiskais raksturojums
 
 
Tautasdziesmas
 
 
Daiļliteratūra
 
 
Vizuālā māksla
 
 
 
Kinomāksla
 
 

            
   

 

klut