|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

klase

1. Atbilstošs mācību posms (skolā), kurā skolēni viena mācību gada laikā apgūst noteiktu programmu; arī skolēnu grupa, kura apgūst
šo programmu.

2. Telpa, kurā notiek mācības.

3. Iedalījuma grupa, kopums,
kurā apvienoti priekšmeti vai parādības pēc līdzīgām pazīmēm.

Šķirkļa autore: Dzintra Knohenfelde
Fonētiskais raksturojums
 
 
Morfēmiskais raksturojums
 
 
Vārddarināšana
 
 
 
Gramatiskais raksturojums
 
 
Vārdu savienojumi jeb kolokācijas
 
 
Vārda leksiskais raksturojums
 
 
Daiļliteratūra
 
 
Kinomāksla
 
 
Audiālā māksla
 
 
Cita informācija
 
 

            
   

 

klase