|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

iesauka

Neoficiāls personvārds, ko lieto papildus cilvēka vārdam un uzvārdam (vai citas kategorijas oficiālam personvārdam).

Šķirkļa autore: Solvita Pošeiko
Fonētiskais raksturojums
 
 
Morfēmiskais raksturojums
 
 
Vārddarināšana
 
 
 
Gramatiskais raksturojums
 
 
Vārdu savienojumi jeb kolokācijas
 
 
Vārda leksiskais raksturojums
 
 
Pasakas
 
 
Etnogrāfija
 
 
Daiļliteratūra
 
 
Zinātne
 
 
Interesanti fakti un radoši darbi (tostarp arī skolēnu darbi)
 
 

            
   

 

iesauka