|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

dialekts

1. Plašākā apvidū vēsturiski izveidojies teritoriāls valodas paveids, kurā apvienotas vairākas radniecisku izlokšņu grupas.

2. Valodas paveids, kas raksturīgs kādai sociālajai grupai. 

Šķirkļa autore: Anna Vulāne
A A A
Fonētiskais raksturojums
 
 
Morfēmiskais raksturojums
 
 
Vārddarināšana
 
 
 
Gramatiskais raksturojums
 
 
Vārdu savienojumi jeb kolokācijas
 
 
Vārda leksiskais raksturojums
 
 

            
   

 

dialekts