|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

deja

Horeogrāfiskās mākslas veids, kurā galvenais izteiksmes līdzeklis ir harmoniskas, ritmiskas kustības noteiktā kompozīcijā, tempā un dinamikā.

Šķirkļa autore: Dzintra Knohenfelde
Pamatnozīme
 
 
Interesanti fakti un radoši darbi (tostarp arī skolēnu darbi)
 
 
 
Fonētiskais raksturojums
 
 
Morfēmiskais raksturojums
 
 
Vārddarināšana
 
 
Gramatiskais raksturojums
 
 
Vārdu savienojumi jeb kolokācijas
 
 
Vārda leksiskais raksturojums
 
 
Sakāmvārdi, parunas, aforismi
 
 
Mīklas
 
 
Tautasdziesmas
 
 
Teikas
 
 
Anekdotes
 
 
Etnogrāfija
 
 
Daiļliteratūra
 
 
Simbolika
 
 
Zinātne
 
 
Vizuālā māksla
 
 
 
Kinomāksla
 
 
Audiālā māksla
 
 

            
   

 

deja