|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

cieņa


Attieksme, kurai ir raksturīga (kāda cilvēka) spēju, zināšanu, nopelnu, vērtības u. tml. atzīšana.

Šķirkļa autore: Anna Vulāne
Pamatnozīme
 
 
Vārda leksiskais raksturojums
 
 
Interesanti fakti un radoši darbi (tostarp arī skolēnu darbi)
 
 
Fonētiskais raksturojums
 
 
Morfēmiskais raksturojums
 
 
Vārddarināšana
 
 
Gramatiskais raksturojums
 
 
Vārdu savienojumi jeb kolokācijas
 
 
Vārda leksiskais raksturojums
 
 
Daiļliteratūra
 
 
 
Zinātne
 
 

            
   

 

ciena