|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

bumba

1. Apaļš priekšmets.

2. Militāra ierīce, kurā ir sprāgstviela un deglis.

Šķirkļa autore: Ieva Kalniņa
Fonētiskais raksturojums
 
 
Morfēmiskais raksturojums
 
 
Vārddarināšana
 
 
 
Gramatiskais raksturojums
 
 
Vārdu savienojumi jeb kolokācijas
 
 
Vārda leksiskais raksturojums
 
 
Mīklas
 
 
Anekdotes
 
 
Daiļliteratūra
 
 
Kinomāksla
 
 
Cita informācija
 
 

            
   

 

bumba