Tradicionālā transkripcija

[vakkàr]

 

Starptautiskā fonētiskā transkripcija

[vɑkˑɑr]


[v] – balsīgais troksnenis

[a] – īsais patskanis

[k] – nebalsīgais troksnenis

[a] – īsais patskanis

[r]skanenis

 

Divzilbju vārds.vakarsakne, vārda celms
lab+vakar

rīt+vakar

š-o+vakar

t-o+vakar

viņ+vakar
vakarpatstāvīgs vārds, nelokāms vārds, apstākļa vārds, laika apstākļa vārds


Teikumā var būt laika apstāklisVakar mēs skatījāmies teātra izrādi.vakar agri, vakar no rīta, vakar vakarā, vakar vēluvakar, apst.

Dienu pirms šodienas; iepriekšējā dienā. 

Vakar bija slikts laiks. Vakar no rīta.
[Sagatavots pēc: LVV 2006 : 1145]


vakar, apst.

1. Dienā pirms šodienas. Iepriekšējā dienā.

.. patlaban viņš [pusgraudnieks] stāvēja aploka malā aiz vakar pabeigtā auzu lauka. Upīts 4, 90.

Anete: Jaunkundze vakar vēlu pārnāca mājās? A. Eglītis 1, 66.

Lulu: Palaidni, tu man vakar atkal nepārnāci mājā! Gulēji darbnīcā? Zīverts 1, 135.

2. Iepriekšējā laikposmā. Samērā nesenā pagātnē.

.. funkcionāri šodien ir vienkāršāki, demokrātiskāki nekā vakar .. Lauku Avīze 90, 6, 2. 
[Sagatavots pēc: http://www.tezaurs.lv/llvv/]


vakàr vakàr.nu·pat¡mvakàr ùn àizvakàr uzlija tas liêtus. vakàr vìņč bi tâ izlijis, ka ne·viêna vìlĩte sàusa nebi. vakàr izvàrija plânu rīsu putru, ta tùo biški ìestrèba. vakàr te bija akàl medni¡ki.

àizvakàr, lab·vakàr, rîtvakàr, šùovakàr, tùovakàr, vìņvakàr.  
[Sagatavots pēc: Kagaine III 1983 : 663]


vakar – vakardien 
[Sagatavots pēc: LVSV 1972 : 418]


Adv. vakar ir sena vsk. lok. forma, reducēta no *vakari < *vakarie. Nozīme ‘iepriekšējā dienā’ no senākas ‘iepriekšējā vakarā’.

La. vakars < *vakaras ir substantivējies adjektīvs, no līdzskaņa celma pārveidots ācelmā (b. *Oeker, nek. dz.).
[Sagatavots pēc: Karulis II 1992 : 473]


angļu – yesterday

baltkrievu – учора

franču – hier

grieķu – χτες

igauņu – eile

ivritā – אתמול

latīņu – herī

krievu – вчера

lietuviešu – vakar

poļu – wczoraj

somu  eilen

ukraiņu – вчора

vācu – gestern

zviedru  i gårKur tu vakar biji – pats savās biksēs?


Vakar smēj, šodien jāraud. 


Vakar vasara,
Šodien ziema;
Vakar meitiņa,
Šodien sieva. [LD 24820-0]


Vakar, vakar, aizvakar
Es bij’ kunga bisinieks;
Vakar šāvu vāverīti,
Šodien krita rībēdama. [LD 18715-1]

Znotiņ manu ķelvainīti,
Kam vakar neatnāci?
Man bij vakar vācelīte
Cūku nagu piesālīta. [LD 19186-6]


Vakar bija vakardiena,
Vakar mani kaitinaja
Divas ciema zeltenītes,
Trešā sila vāverīte. [LD 11555-0]

 

Vakar sēju baltus zirņus,
Šodien zirņi noziedēja;
Vakar vedu jaunu māršu,
Šodien pašu (mani) izlamāja. [LD 21834-0]

Kur tu biji meitu māte,
Ka vakar neatnāci?
Vakar bija rudzu desa
Visapkārt galda galu. [LD 25162-0]

Atminat, sveši ļaudis,
Ko vakar uzlikāt,
Ko vakar uzlikāt,
To šodien noņemiet. [LD 24750-0]

Ai, lietiņ, nelij vaira,
Jau vakar gana liji,
Jau vakar gana mirka
Manas baltas villainītes. [LD 29291-0]

Vakar biju, vakar biju
Savu kapu apraudzīt,
Vaj ziedēja skaistas puķes
Muna kapa maliņā. [LD 27412-0]

Vidzemnieku bērniņš biju,
Vakar gāju uz Vidzemi,
Vakar gāju uz Vidzemi,
Vidzem’s ziedus lasīdams. [LD 13227-0]

Silta silta šodien Saule,
Ne tik silta, kā vakar:
Vakar bija pate Saule,
Šodien Saules kalponīte. [LD 34024-2]

Vakar Dievis baznīcā,
Šodien mani brāleliņi;
Vakar mija zelta krustus,
Šodien zelta gredzeniņus. [LD 16050-0]


Vakar gaidu, šodien gaidu
Tautu dēlu atjājam.
Ne vakar, ne šodien, –
Jāj nu elles dibinā. [LD 14161-2]

 

Vakar kungi baznīcā,
Šodien mani bāleliņi;
Vakar māsa vaiņagā,
Šodien Leišu micītē. [LD 24822-0]

 


Viens kungs prasījis dārzniekam, cik brāļu viņam ir? Dārznieks atbildējis, ka viens. Kungs sacījis: „Tas ir jocīgi. Jūsu māsa man vakar teica, ka viņai esot divi brāļi.”

 

Tēvs: „Pēcīt, kā tev patīk mūsu jaunais skolotājs?”

Pēcītis: „It labi, ja tik nebūtu ļoti dumjš.”

Tēvs: „Kā tā?”

Pēcītis: „Vakar viņš cieši noteica, ka seši un četri esot desmit, bet šodien viņš apgalvo, ka trīs un septiņi esot desmit.”Vakar es atvadījos no valša


Vakar šī platā un krāšņā magone – valsis –

Nobira.

Valsis savu darbu ir padarījis –

Cilvēks ir saklausījis valša aicinājumu

Un iemācījies lidot.

Šodien mūsu dejas soļi ir daudz intīmāki,

Un brīžam te vispār nav soļu.

Jo mēs esam raduši, ka mūs nes eskalators.

Bet vakar, vēl vakar

Valsis, šis kaislīgais un reizē vēsais zieds, bija lielisks.

Un tomēr es sapratu, ka šī ir šķiršanās stunda

Un ka pret rītu

Valša zīdainie svārki saplaks ap kājām,

Un tādēļ

Vakar es atvadījos no valša. [Kroma 1966 : 27]


 

***


Es tevi mīlēšu vakar.

Es tevi mīlēšu šodien

Un, ja palikšu pāri, –

rīt.

 

Tāda dūmaka vakar!

Tāda vasara šodien!

Un, ja nenobruks debess, —

zvaigžņu asara

rīt.

 

Kas tev par svaru vakar,

pa ceļu uz skropstām šodien,

un aijājot ienesu tevi

iekš

rīt.

 

Ai, saldie miegi vakar!

Ai, spalgā mošanās šodien!

Un zila bezgalība

līdz vienai krītošai zvaigznei

rīt.

 

Es tevi mīlēšu vakar.

Es tevi mīlēšu šodien

un, ja palikšu pāri, –

mīlēšu

rīt. [Vācietis 1993 : 493]


 

Atkušņa ceļš


Nevajadzēja tev vakar pasmaidīt,

jo ar tevi apbruņojas ziema,

un es braucu caur šo miglas rītu,

uzmodināts nelaikā un negaidīti,

bet – pie sava pavasara ciemā. [..] [Vācietis 1983 : 298]


 

Jānim Peteram


Un vakar tai lielajā masku ballē

Bļodā, kas sudrabā mirdz,

Kā Dunkāne, nožņaugta pati savā šallē,

Bij iekritusi pēperkoka sirds…

 

Un aizvakar Kuldīgas gada tirgū,

Kur plūmes un kāposti mirdz,

Uz galda, kur dzintara nieki mirgo,

Bij vēl viena pēperkoka sirds. [..] [Ziedonis 1983 : 254–255]


 

Tas viss, ko vēlos


Zināt, kas biju vakar,

Sajust, ka esmu šodien,

Ticēt, ka būšu rītā,

Tas viss, ko vēlos

Es. [..] [Eglītis 1993 : 39]


IRAIDS. Kas jūs esat?

KĀDS. Vakarējais.

IRAIDS. Un kas jūs vakar bijāt?

KĀDS. Varonis.

IRAIDS. Un šodien?

KĀDS. Manis nav. [Zīverts 2002 : 141]Dziesma Brīvdiena. Jāņa Elsberga vārdi, Kārļa Lāča mūzika, izpilda Intars Busulis.
 

Dziesma Labu vakar. Māra Melgalva vārdi, Jura Kulakova mūzika, izpilda grupa „Pērkons”.
 

Dziesma Balti jasmīni. Pētera Brūvera vārdi, Jāņa Lūsēna mūzika, izpilda Elza un Kate Lauznes.