Tradicionālā transkripcija

[uzd¥vùms]

 

Starptautiskā fonētiskā transkripcija

[uzdævums]


[u] – īsais patskanis

[z] – balsīgais troksnenis

[d] – balsīgais troksnenis

[¥] – īsais, platais patskanis

[v] – balsīgais troksnenis

[u] – īsais patskanis

[m] – balsīgais skanenis

[s] – nebalsīgais troksnenis

 

Trīszilbju vārds.uzpriedēklis

-dev-sakne

-um-piedēklis

-sgalotne

uzdevum– vārda celms

-umsizskaņa
uz-dev-um+plān-s

darb+uz-dev-um-s
uzdevumspatstāvīgs vārds, vīriešu dzimte, vienskaitlis, nominatīvs, pirmā deklinācija
 

 

vsk.

dsk.

N.

uzdevum-s

uzdevum-i

Ģ.

uzdevum-a

uzdevum-u

D.

uzdevum-am

uzdevum-iem

A.

uzdevum-u

uzdevum-us

I.

ar uzdevum-u

ar uzdevum-iem

L.

uzdevum-ā

uzdevum-os

V.

uzdevum!

uzdevum-i!


Teikumā var būt:

1) teikuma priekšmets – Mūsu uzdevums ir pēc iespējas ātrāk noskriet distanci.

2) izteicēja viegls uzdevums.

3) galvenais loceklisGrūts uzdevums.

4) papildinātājs – Vai tu jau atrisināji uzdevumu?

5) vietas apstāklisUzdevumā ir vairāki neskaidri formulējumi.

6) apzīmētājsVai uzdevuma noteikumi ir skaidri?uzdevumu burtnīca, uzdevuma risinājums
 

atjautības uzdevums, audzināšanas uzdevums, bērna uzdevums, bioloģijas uzdevums, celtniecības uzdevums, dabaszinību uzdevums, darba uzdevums, dzejas uzdevums, fizikas uzdevums, kaujas uzdevums, ķīmijas uzdevums, literatūras uzdevums, matemātikas uzdevums, mācību uzdevums, mājas uzdevums, mākslas uzdevums, mūzikas uzdevums, organizācijas uzdevums, skolas uzdevums, šaha uzdevumi, teksta uzdevums, treniņa uzdevums, valodas uzdevums, vingrināšanās uzdevums, zinātnes uzdevums
 

atbildīgs uzdevums, atraktīvs uzdevums, didaktisks uzdevums, grūts uzdevums, neskaidrs uzdevums, problēmisks uzdevums, sarežģīts uzdevums, skaidrs uzdevums, viegls uzdevums
 

atrisināt uzdevumu, izprast uzdevumu, lasīt uzdevumu, noskaidrot uzdevumu, pildīt uzdevumu, risināt uzdevumu, veikt uzdevumu, zināt uzdevumuuzdevums, v.

1. Darbs, pienākums, kas kādam uzdots. 

Skolas uzdevumi.

2. Īpaši teorētiski vingrinājumi, kas izmantojami arī zināšanu nostiprināšanai un pārbaudei. 

Algebras, aritmētikas uzdevumu krājums. Risināt uzdevumus. 
[Sagatavots pēc: LVV 2006 : 1125]


uzdevums, -a, v.

1. Tas, kas (kādam, kam) ir uzdots darīt, veikt. Darbība, darbību kopums, kas (kādam, kam) jāpaveic.

Kuģa komandas reisa uzdevumi. Bērnu audzināšanas uzdevumi. Kāda uzdevumā pēc kāda cilvēka norādījuma, rīkojuma (ko darīt).

// Paredzētā (piemēram, rīka, iekārtas, vielas) funkcija, darbība.

Astoņas istabas, katra iekārtota atbilstoši savam uzdevumam, katrā novietota tieši tā aparatūra un vielas, kas vajadzīgas darbam .. Purs 4, 52.

Visiem šiem augiem [dārzā] bija savs uzdevums, un pār tiem no iestādīšanas laika bij nomodā saimnieces acs .. Virza 1, 114.

2. Teorētisks, praktisks vingrinājums, kas izmantojams zināšanu nostiprināšanai un pārbaudei.

Atrisināt ģeometrijas uzdevumu. Fizikas uzdevumu krājums. Kontroldarba uzdevumi algebrā.

3. jur. Civiltiesisks līgums, pēc kura viena puse (pilnvarnieks) apņemas otras puses (pilnvaras devēja) vārdā un uz tās rēķina izpildīt noteiktas juridiskas darbības (piemēram, pārvaldīt, nopirkt mantu, izdarīt maksājumus). 
[Sagatavots pēc: http://www.tezaurs.lv/llvv/]


uzdevums aizdavums; grūts uzdevums (sarežģīts uzdevums) – gryuts aizdavums; matemātikas uzdevums – matematikys aizdavums; veikt uzdevumu – piļdeit aizdavumu (izpiļdeit aizdavumu)
[Sagatavots pēc: http://vuordineica.lv/]


uzd¥vùmsuzd¥vùms, –a, –àm, –u, dsk. ģen. –u. – i jàu visâdi daxbi ùn uzd¥vumi. v*rdaîņi¡ uzd¥vumi – teksta uzdevumi matemātikā. vàr tik vìegli ìemâcîtiês, bet tik nepatìk. ti¡ vàdaîņi¡ uzd¥vumi nepatìk [risināt].
[Sagatavots pēc: Kagaine III 1983 : 611]


Būt sava uzdevuma (arī savu uzdevumu) augstumos saka, ja (kāds) ļoti labi veic savu uzdevumu, atbilst izvirzītajām prasībām.
[Sagatavots pēc: http://www.tezaurs.lv/llvv/]


Tehnoloģijāsuzdevums.
 

Pedagoģijādidaktisks uzdevums, mācību uzdevums, uzdevums, treniņa uzdevums, vingrināšanās uzdevums.
 

Ekonomikādarba uzdevums.


angļu  task

baltkrievu – задача

franču  tâche

grieķu  έργο

igauņu – ülesanne

ivritā – משימה

krievu – задача

latīņu – pēnsum

lietuviešu – uždavinys

poļu – ćwiczenie

somu – tehtävä

ukraiņu  завдання

vācu – die Aufgabe

zviedru – uppgiftSkolēns: „Lūdzu, skolotāj! Vai skolēns tiek sodīts, ja viņš nekā nav darījis?”

Skolotājs: „Pavisam ne, mazo zēn!”

Skolēns: „Cik tas jauki! Šai dienai es neesmu nevienu no saviem skolas uzdevumiem iemācījies.”***


Daudz varam runāt un spriest, kāds uzdevums cilvēka dzīvei,

Tomēr pie gala netiksim nekad, tici man, draugs.

Skaidrību mirstīgam prātam ir slēpusi augstāka vara,

Cerēt un minēt var daudz, saprast un zināt neko. [Veidenbaums 1978 : 43]


Ar rēķināšanu Jancim gāja drusciņ citādāk, jo šajā darbā nebija nekā sevišķa, jo kad Jancim bija uzdevums priekšā, viņam aizvien stāvēja klusu ro­kas, ir kājas, pat sirds un prāts.

Brīžam puikam paspīdēja gan kā gaismas stars – acis iemirdzējās un sirds sāka pukstēt, bet tad gaisma atslāba un viss kļuva atkal tumšs. [Valdis 1983 : 206]KAIRIŠS. Teātris diez vai var padarīt cilvēku sliktāku. Katrā ziņā – ar teātri nesaistītus cilvēkus tas nevar padarīt sliktākus. Ar teātri saistītos – var. Vai labākus? Tas jau skaisti skanētu, ja tāds būtu teātra uzdevums. Bet, kā jau ar visām lietām – ja tām uzliek kādu uzdevumu, ar to viss tiek uzreiz arī sabojāts.

RL. Jā, kāpēc teātra teorētiķi tik ļoti grib runāt par teātra uzdevumu? Kāpēc tā nevar būt vienkārši izklaide?

KAIRIŠS. Domāju, ka daudzi izklaidi izvirza kā šādu uzdevumu, tikai to neatzīst skaļi. [..] Pie mums teātriem bieži vien vienkārši ir jāpierāda saviem uzturētājiem, ko tu tur īsti dari. Tas varbūt ir tīri tehnoloģisks jautājums. Otrkārt, tiklīdz tu iesaisties šajā diskusijā par to, kas teātris īsti ir – izklaide vai kas cits, tu neizbēgami sāc formulēt kaut kādus uzdevumus. [..] Formulēt uzdevumu – tā ir jebkuras pārdomātas darbības loģiska sastāvdaļa. Bet vai strikti formulēts uzdevums palīdz augt mākslai – tas ir pavisam cits jautājums. Pieļauju, ka nē.

(Ar teātra, kino un operas režisoru Viesturu Kairišu sarunājas Ilmārs Šlāpins) [Rīgas Laiks 2009 : 64]


Speciālo uzdevumu vienība

1991. gada 19. septembrī Augstākās Padomes Apsardzes dienesta sastāvā tika izveidots Speciālo uzdevumu bataljons. 1992. gadā to pārdēvēja par Speciālo uzdevumu vienību un pakļāva Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijai. 
[Sagatavots pēc: http://uniformologija.lv/]

 

Virtuālā skola www.uzdevumi.lv. 
[http://www.uzdevumi.lv/].