Tradicionālā transkripcija

[ukraĩnis]

 

Starptautiskā fonētiskā transkripcija

[ukrɑ͜inis]


[u] – īsais patskanis

[k] – nebalsīgais troksnenis

[r] – skanenis

[aĩ] – divskanis

[n] – skanenis

[i] – īsais patskanis

[s] – nebalsīgais troksnenis

 

Trīszilbju vārds.ukr-sakne

-ain-piedēklis

ukrain- – vārda celms

-isgalotne
austr-um+ukr-aiņ-i

riet-um+ukr-aiņ-i
ukrainispatstāvīgs vārds, lokāms vārds, lietvārds, sugas vārds, vīriešu dzimte, vienskaitlis, nominatīvs, otrā deklinācija

 

  vsk. dsk.
N. ukrain-is ukraiņ-i
Ģ. ukraiņ-a ukraiņ-u
D. ukrain-im ukraiņ-iem
A. ukraini-i ukraiņ-us
I. ar ukrain-i ar ukraiņ-iem
L. ukrain-ī ukraiņ-os
V. ukrain-i! migl-as!

 


Teikumā var būt:

1) teikuma priekšmets – Ukrainis ir ļoti draudzīgs.

2) izteicēja daļa – Mans tētis ir ukrainis.

3) galvenais loceklis Neparedzamais ukrainis.

4) apzīmētājsSkolēni klausījās ukraiņa dzīvesstāstu. 

6) papildinātājs – Pēteris mani iepazīstināja ar atbraukušo ukraini.  

7) vietas apstāklisUkrainī bija pārāk daudz pretrunu.ukraiņu biedrība, ukraiņu borščs, ukraiņu ēdieni, ukraiņu filma, ukraiņu grivna, ukraiņu ķiploki, ukraiņu laivas, ukraiņu literatūra, ukraiņu mēbeles, ukraiņu mūzika, ukraiņu nauda, ukraiņu rakstnieks, ukraiņu saldumi, ukraiņu speķis, ukraiņu tautasdziesmas, ukraiņu tradīcijas, ukraiņu valoda, ukraiņu vidusskola, ukraiņu  virtuve

 

ukrainis dzied, ukrainis runā, ukrainis sportoukraiņi 

Tauta, Ukrainas pamatiedzīvotāji.

Ukraiņu valoda. Ukraiņu literatūra. Ukraiņu tautas mūzikas instrumenti.

// Ukrainis,ņa, dsk. ģen. ņu; ukrainiete dsk. ģen. šu.

Šīs tautas piederīgais.

Jaunu pasaules rekordu pieccīņā sasniedza ukrainiete.

[Sagatavots pēc: http://tezaurs.lv/mlvv/]


ukraiņi, ukrainis, ukrainiete

1. dsk., v. Tauta, Ukrainas pamatiedzīvotāji.

Ukraiņu valoda

2. arī vsk. Šīs tautas piederīgais.

[Sagatavots pēc: http://tezaurs.lv/llvv/]


ukrainis – ukraiņs

[Sagatavots pēc: http://hipilatlit.ru.lv/dictionary/lv/dictionary.html]


Arheoloģijāukraiņi.

Valodniecībāukraiņu valoda, ukrainisms.


VietvārdiUkraina, ciemats Balvu novadā.

 

ErgonīmiUkraiņu kazaki Latvijā, biedrība Daugavpilī; Ukraiņu Tautas teātris, biedrība Rīgā; Latvijas Ukraiņu biedrība, biedrība Rīgā; Ventspils ukraiņu kultūras biedrība „KOBZAR”, biedrība Ventspilī; Liepājas ukraiņu kopiena „Svitanok”, biedrība Liepājā; Latvijas Ukraiņu sieviešu biedrība, biedrība Salaspilī; Latvijas Ukraiņu savienība, biedrība Rīgā; Latvijas Ukraiņu biedrību apvienība, biedrība Rīgā; Latvijas Ukraiņu kongress, biedrība Rīgā.


angļu – ukrainian

baltkrievu – украінец

čehu – ukrajina

franču – ukraine

grieķu – ουκρανίας

igauņu – ukrainlane

krievu – украинец

lietuviešu – ukrainietis

poļu – ukrainiec

somu – ukrainalainen

ukraiņu – українець

vācu – der Ukrainer

zviedru – ukrainare