Tradicionālā transkripcija

[svec:e]

 

Starptautiskā fonētiskā transkripcija

[sveʦːe]


[s] – nebalsīgais troksnenis

[v] – balsīgais troksnenis

[e] – īsais, šaurais patskanis

[c] – nebalsīgais troksnenis

[e] – īsais, šaurais patskanis

 

Divzilbju vārds.svec– – sakne, vārda celms

-egalotne
saul-es+svec-e


sveč+tur+is
svecepatstāvīgs vārds, lokāms vārds, lietvārds, sugas vārds, sieviešu dzimte, vienskaitlis, nominatīvs, piektā deklinācija

 

 

vsk.

dsk.

N.

svec-e

svec-es

Ģ.

svec-es

sveč-u

D.

svec-ei

svec-ēm

A.

svec-i

svec-es

I.

ar svec-i

ar svec-ēm

L.

svec-ē

svec-ēs

V.

svec-e!

svec-es!


N. Jānis SveceD. Jānim Svecem


Teikumā var būt:

1) teikuma priekšmetsSvece ir dekoratīvs galda piederums.

2) izteicēja daļa – Istabā degošās uguntiņas ir sveces.

3) galvenais loceklisBaznīcas sveces.

4) papildinātājs – Es nopūtu savas dzimšanas dienas tortes sveces.

5) apzīmētājsSveču smarža dažkārt izraisa skumjas pārdomas.

6) apstāklisSvecē var iekausēt mazus gliemežvākus.sveces dakts, Sveču diena, sveču gaisma, sveces krāsa, sveces liesma, sveču liešana, sveču mēnesis, sveču tirdzniecība

 

baznīcas sveces, kapu sveces, pretodu sveces, tējas sveces, vaska sveces

 

balta svece, gara svece, skaista svece, smaržīga svece

 

dāvināt sveces, dedzināt sveces, izgatavot sveces, liet sveces, ražot svecessvece, dsk. ģen. -ču, s.

1. Apgaismošanas ķermenis, ko gatavo no taukvielām, parasti cilindriskā formā ar degli vidū. 

Aizdegt sveci. Tauku, stearīna sveces. Cipreses aug taisnas kā sveces. Sveču gaisma.

Sveču mēnesis – februāris. 

2. Ierīce aizdedzināšanai ar elektrisko dzirksteli (iekšdedzes motoros). 

Šoferis pārbauda motoram sveces.

3. novec. Gaismas stipruma mērvienība. 
[Sagatavots pēc: LVV 2006 : 1058]


svece, -es, dsk. ģen. -ču, s.

1. Apgaismošanai paredzēts cilindrisks stearīna, parafīna, vaska, kausētu tauku veidojums ar dakti vidū.

Eglīšu sveces. Sveču gaisma.

Stāv kā svece – saka par stalti stāvošu cilvēku.

.. Vanda rauj sērkociņus un dedzina sveces krāšņajā divpadsmit žuburu svečturī. Indrāne 5, 177.

Svece ir svinīguma simbols. Jau izsenis ievērots – jo lielāki godi, jo vairāk gaismas vajag. Tad netaupīja taukus un dzīru sveces lēja resnākas .. Cīņa 82, 244, 3.

.. kad kabineta durvis atsprāga un priekšnieks iznāca, visi policisti stāvēja kā sveces. Rozītis 2, 207.

2. Gaismas stipruma mērvienība.

Starptautiskā svece.

Dega viena vienīga piecdesmit sveču gaismas spuldzīte. Bels 1, 94.

3. Iekšdedzes motora ierīce degvielas aizdedzināšanai ar elektrisko dzirksteli.

Aizdedzes svece.

Ieskrūvējis atpakaļ izdedzinātajos cilindros notīrītās sveces, tēvocis sāka rīkoties ap karburatoru. Dripe 2, 36.
[Sagatavots pēc: http://www.tezaurs.lv/llvv]


svece  svece; iedegt sveci – aizdegt sveci; Sveču diena – Svacaine 
[Sagatavots pēc: http://vuordineica.lv]


svece, demin. svecĩte. mãte stâstija, ka sveces l¥juši. kùokã izurpti caũrumi, dakc ìevìlkta pa vidu, ta liêti àitu tàuki ìekšã. baznîcã bi sveces, elektrĩba jàu ta nebi. Zìemsv¥ku svecĩt¡m bi tâdi lukturĩši. kam¥r dedza svecĩtes, tikãm dziêdãja visâdas dziêsmas.
[Sagatavots pēc: Kagaine III 1983 : 464]


Turēt (arī glabāt) sveci zem pūra sar. neizpaust, nedarīt zināmas citiem savas zināšanas, māku. 
[Sagatavots pēc: http://www.tezaurs.lv/llvv]


Dzedzināt (dzīvības) sveci no abiem galiemizšķērdīgi tērēt spēkus, netaupīt sevi.

 

(Taisns) kā svecear iztaisnotu augumu, stalti, nekustīgi.
[Sagatavots pēc: LFV 2000 : 1230–1231]


Fizikāsvece.

 

Tehnikāaizdedzes svece, aukstā svece, izjaucamā svece, karstā svece.

 

Tekstilrūpniecībāsveču filtrs.


UzvārdiSvece.

 

VietvārdiSveču egles, mežs Saldus novadā.

 

Ergonīmi – Latvijas sveces, sveču veikals.


svece, mantots vārds. Kā norāda J. Endzelīns, vārdam svece ir divi cilmes varianti. 1. Vārds ir tās pašas cilmes kā sveķi: *sveke > svece. Tad sākotnējā nozīme ‘sveķu gaismeklis, lāpa’ un tagadējo nozīmi ‘cilindrisks tauku gaismeklis ar degli vidū’ vārds ieguvis no skr. свѣча ‘svece’. 2. Vārds ir vienas cilmes ar lš. žvãkė. Skaņumijā *zveke > *zvece > svece. Lš. žvãkė pamatā ir ide. *hOōkO-: *hOəkO– ‘mirdzēt, spīdēt’ > b. *žvak-, no kā *žvakē.

Pēc cita uzskata (Šmits) vārds ir aizguvums: svece < skr. свѣча (kr. свéча). Pamatā ide. *Oei– ‘spīdēt, gaišs, balts’ (no kā arī latviski svītra).
[Sagatavots pēc: Karulis 2001 : 966–967]


angļu – candle

baltkrievu – свечка

čigānu – momoli

grieķu – κερί

igauņu – küünal

itāļu – candela

krievu – свеча

latīņu – cereus; candela

lietuviešu – žvakė

lībiešu – kīņÔõl

poļu – święca

somu – kynttilä

ukraiņu – свічка

vācu – die Kerze

zviedru – ljusNopūsta svece neiedegas, nogriezts rieciens nepielīp.

 

Neturi sveci zem pūra.

 

Iedegtu sveci nebāž apakš pūra.

 

Viena svece nav dārga.

 

Svece, kura ātri deg, ātri dziest.

 

Neiededzini sveci, lai sauli redzētu, nerunā daudz par to, ko visi jau zin.

 

Tik svēts kā svece baznīcā.

 

Katrs sveces spožums nezūd saules gaismā.


Sveces lejot, vajag smiet, lai tās gaiši degtu. Ja sveču lējējas rājas, tad sveces tumši deg un spraukšķ.

 

Ja aizdegtā svece vai lampa nodziest pēkšņi, tad tanī mājā kāds mirs.

 

Sveces jālej saulainā dienā, tad tās gaiši deg.

 

Ja sveces deg vienādi, bez sprakšķēšanas, tad gaidāms jauks laiks.

 

Ja sapnī redz sveces, tad kādam jāmirst.

 

Ja Sveču dienā pil pažobeles, tad sagaidāms jauks pavasaris.Maza, maza istabiņa, divi sveces iekšā. – Acis.


Maza, maza meitiņa

Baltā, tīrā krekliņā,

Deguntiņu sarkanu.

Un ko vēl jums sacīšu:

Ērmota šī meitiņa,

Augtin aug tik mazumā. – Svece.

 

Tieva, gara jumpraviņa, top maza dzīvodama. – Svece degot.

 

Vaska kažociņš, linu krekliņš. – Svece.

 

Tauka, tauka vistiņa, viens pats kauliņš. – Svece.

 

Mazs, mazs vīriņš, uguns sirdī.

Maza, maza meitiņa, sarkana galviņa. – Svece.

 

Balta meitiņa, sarkans deguntiņš. – Svece.

 

Jo ilgāk aug, jo mazāks top. – Svece.

 

Tieva, gara jumpraviņa,

sirds sadega dzīvojot. – Svece.

 

Pats pliks, sirds gaismu rāda. – Svece.

 

Citiem kalpo, pats sevi tērē. – Svece.Tumša, tumša svece dega

Bāleliņa istabā:

Nu pārveda brālīšam

Bez sudraba līgaviņu. [LD 18868-0]

 

Gaiša, gaiša uguntiņa

Meitu mātes istabā :

Sešu zaru svece dega

Sudrabiņa lukturī. [LD 14595-0]

 

Tilti rīb, pieši skan,

Nu brauc mani bāleliņi.

Dedziet, tautas, sveču guni,

Pušķojiet istabiņu. [LD 18981-1]

 

Dedziet man sveču guni,

Skalu guni nededziet:

Nava manas vilnainītes

Skalu guni redzējušas. [LD 21600-2]

 

Labāk pirku sveču podu,

Ne kā skalu vezumiņu:

Ne man dūmu istabā,

Ne skangalu mēslainē. [LD 6948-0]


Stiprajam taisnība, gudrajam padoms

Vecs vīriņš mežā saticis vilku tēvu. Vilks ļoti bijis izsalcis un uzbļāvis vīram: „Sataisies, tev jāmirst! Šorīt tu neatļāvi man kadiķī gulēt! Vēl tagad man galva sāp no tavas aurēšanas.”

„Mīļo kuplasti! Es jau tik degunu nošņaucos.”

„Lai nu kā, tev jāmirst, sataisies!”

„Kas stiprāks, tam mūžam taisnība!” vīrs noņurdējis un tad ņēmies vilku lūgt, lai atvēlot priekš miršanas pie viņa astes mirstamo sveci nomērot. Vilks atvēlējis. Nu vīrs priekš sveces mērošanas nogriezis labu mērkoku, īstu metamo, un tad, vilka asti gar roku aptīdams, sācis tik mietēt, saukdams: „Kas  stiprs, tam taisnība, kas gudrs, tam padoms!”

Beidzot aste notrūkuse un pussisto vilku vīrs smiedamies iesviedis krūmos. Vilks drīzi atžilbis un sācis kaukt. Uz viņa kaukšanu saskrējuši tik daudz vilku, ka vīrs tik mokām vēl iespējis eglē uzsprukt. Nu vilki ilgi prātojuši, ko darīt. Beidzot nosprieduši cits citam mugurā kāpt un tā līdz egles galotnei pacelties.

Sasistajam vilkam tas bijis ļoti pa prātam. Viņš tūdaļ nostājies pie egles un licis tik citiem viņam uz muguru kāpt. Drīz vilku čupa pacēlusēs līdz egles galotnei. Patlaban rāpies vēl beidzamais vilks augšup un gribējis vīru kampt. Bet vīrs iečukstējis šim ausī: „Vai dzirdi, brāl! Kamēr tie citi manu miesu apēd, ēd labāk te augšā viens pats. Es pieturēšos pie zara, un tad tik kodi. Bet, iekams iesāci, atvēli uz ātru roku pie tavas astes mirstamo sveci nomērot.”

Vilks atvēlējis. Nu vīrs izvilcis naželi, nogriezis vilkam asti un nosviedis zemē, iesaukdamies: „Pliksāni, še tava aste!” Pliksānis, sasistais vilks, knaši ķēris asti, jo domājis, ka tā viņa aste. Bet visa vilku čupa, pliksānim no apakšas izlecot, nu klupuse, krituse. Kaklus lauzdami, tie aizgājuši kā tauriņi projām. Un no tā laika visiem vilkiem kakli stīvi.
[Džūkstes pasakas 1980 : 15–16]


Par Rudbāržu Miroņu kalnu stāsta šādu teiku. Lielajos mēru laikos šinī kalnā miroņus paglabājuši vairāk kārtām vienu uz otras; jo paša pagasta mirušos vien nerakuši, veduši arī no citurienes un daudzi esot aprakti bez zārka, tikai kādā drēbes gabalā ietīti – kā jau mērī, kad pulka mirst. Reiz granti rokot, esot uzrakuši daudz kaulu un koku gabalu.

Reiz viens vecītis naktī gājis gar Kapu (Miroņu) kalniņu un redzējis visu kalniņu ugunīm apgaismotu. Paskatījies labi: bijis daudz miroņu un katram mironim degoša svece rokā – miroņi, lūk, tonakt kāzas svinējuši. Vecītis noskaitījis tēva reizi un gājis tālāk, bet uguntiņas arvienu vēl mirdzējušas, lēkādamas uz augšu, uz leju.

Arī daži citi tur šādus tādus ērmus redzējuši: cits sunīti, cits kādu melnu lietu, kas augdama izaugusi siena kaudzes lielumā, un ko neko.

Un tad atkal par Berķa valku stāsta, ka tur mednieks ar diviem suņiem naktīs redzēts; dažreiz atkal suņus vien dzirdējuši rejam. Šis mednieks ar saviem suņiem esot senākais Rudbāržu mežkungs Berķis, kas tai vietā dusmās pats sevi nošāvies (papriekšu nošāvis savus abus suņus un tad gāzis pats sev virsū). Viņš esot bijis gatavs velns, šis Berķis; mežsargi nekur nevarējuši glābties no viņa. Un tā arī tai dienā tik briesmīgi saskaities uz mežsargiem, ka dusmās pats nogalinājies. Viņu aprakuši turpat, kur nošāvies: katrā pusē nolikuši nošautos suņus, pašu vidū un tad uzstādījuši trīs egles kapam. Vidus eglei vēl šodien iecirsts krusts redzams – tur guļot pats Berķis apakšā, kas pa naktīm nākot laukā spokoties.
[http://pasakas.lfk.lv/]

 

Lejas pils drupas vēl tagad redzamas dzimtskunga dārzā, lai gan to nav daudz. Zem mūriem esot pagrabs, tur varot ielaist piecas asis garu kārti. Pagrabā atrodoties veclaiku lietas: lielgabali, plintes, zobeni, šķēpi – arī karietes, ar kurām vecie kungi braukuši. Nebēdnieki reiz atrakuši pagrabam caurumu lielāku un tad iemetuši akmeni. Kad tas apakšā nokritis, viss kalns nodimdējis. Laiduši vējlukturi ar aizdedzinātu sveci iekšā, bet svece tūliņ apdzisusi. Pie cauruma nevarējuši stāvēt nelaba gaisa dēļ, tāpēc aizbēruši caurumu atkal cieti. Bet kungi dabūjuši to zināt, likuši caurumu pavisam aizmūrēt. Dārzā redzams vēl kaps. Kapa akmenim ir virsraksts, ka tur paglabāts kāds ģenerālis ar savu sulaini.
[http://pasakas.lfk.lv/]

 

Tas akal bīš iekš Polijas. Zaldāts nācis uz māju. Danācis vakars, un zaldāts iegāš vienā mājā naktsmāju prasīt. Mājas cilvēki gan naktsmājas nelieguši, bet bīši visi traki bēdīgi un stāstīši zaldātam, ka šiem viena ragana pavēstīsi, ka šonakt visim no vietas būšot jāmirst. Nu, zaldāts nekā nesacīš. Viņč nopircis piecas sveces un vakarā katrā istabas kaktā aizdedzināš vienu sveci, ta pats uzrausies uz krāsaugšas un aizdedzināš piekto sveci un gaidīš, kas ta te īsti būs. Visi jau bīš apgūlušies ciešā miegā, bet zaldāts negulēš. Ap pusnakti istabā ienākusi liela mella cūka, dagāsi pie vienas sveces un nodzēsusi, ta pie otras, trešās un ceturtās un visas nodzēsusi. Tik tā svece vie vais palikusi, kas bīsi zaldātam uz krāsaugšas. Bet nu cūka raususies uz krāsaugšas augšā un gribēsi to ar nopūst. Bet, kā nu šī uzraususies uz krāsaugšas, tā zaldāts šai ar zobinu – žvirkst! vienu priekšas kāju no! Nu cūka kviekdama, rūkdama prom un no istabas laukā. Ta nu zaldāts ar licies pats uz auss un nogulēš līdz gaismīnai. Gaismīnā nu visi cēlušies augšā un brīnēšies, ka vē esot dzīvi gan. Bet zaldāts nu šiem stāstīš, kā viss bīš, un pēdīgi nosprieduši, ka jāmeklējot ragana rokā. Nu gāši no mājas uz māju un pēdīgi dagāši pie vienas mājas, un saimnieks sacīs, ka saimnīca esot slima. Zaldāts sacīš saimniekam, lei vedot pie saimnīcas. Ka nu saimnieks ievedis, ta tik redzēši, ka saimnīcai ir viena roka nocirsta. Tā pati bīsi tā ragana. Ko nu ar šo izdarīši, to gan es vais nezinu.
[http://pasakas.lfk.lv/]


Sveču diena

Sveču diena ir 2. februārī. Tomēr, novērojot tautas tradīcijas, latvieši Sveču dienu neuzskatīja par svinamu dienu, lai gan šajā dienā bija darbi, ko drīkstēja darīt un ko ne.

Viena no raksturīgākajām Sveču dienas paražām ir sveču liešana, jo ticēja, ka šajā dienā lietas sveces gaiši deg. Biežākie sveču liešanas izejmateriāli bija aitu tauki un vasks.

Jāielej traukā ūdens un jāuzlej virsū izkausēti aitu tauki, tad jāsagriež kokvilnas diegs paredzētās sveces garumā un jāmērcē tik ilgi, līdz ir sveces lielumā. Ar vasku dara tāpat. Sveces tikušas lietas arī šādi: izkausējuši taukus un salējuši šim gadījumam paredzētā traukā. Trauka forma bijusi garena, tādā traukā varēja uzreiz pagatavot vairākas sveces. Sveces daktij tika lietoti kokvilnas diegi. Vienu diega galu piesēja pie kādas koka kārtiņas tā, lai otrs gals karātos uz leju. Tad sasietos diegus iemērca izkausētajos taukos, pēc tam tos izvilka un ļāva, lai tauki ap diegu sacietē. Šo procesu atkārtoja tik ilgi, līdz svecei bija vajadzīgais resnums.

Parasti sveces tika lietas rudenī, kad lopus kāva, bet jo īpaši labas ir iznākušas sveces, kas lietas Sveču dienā. Ticēja, ka, lai sveces gaiši degtu, tās lejot, esot jāsmejas.

Sveču dienā bija arī noteikti ēdieni, ko drīkstēja ēst, piemēram, šajā dienā vārīja grūdeni ar cūkas ausi, zīdeņu putru, cūkas galvu un pupas. Īpatnējs ēdiens ir biezputra: Sveču dienā jāvāra bieza putra un ēdot jāliek svece vidū, lai deg. Ir bijis ticējums, ka Sveču dienā nedrīkst ēst kāpostus, jo tad kāposti augot kā sveces.

Sveču dienu sauca arī par deramdienu, tad gāja uz krogu derēties.

Sveču dienā dzer daudz alus, lai iegūtu veselību un skaistumu. Sievas krogū dzērušas alu, lai cūkas labi izdotos un govīm būtu daudz piena. Sveču dienā ēda miežu ēdienus, lai tie labi augtu.

Pastāvēja uzskats, ka Sveču dienā nemēdz strādāt un gulēt, jo īpaši sievietes. Šajā dienā nedrīkst šūt, lai kāpostiem lapas neaug cauras, nedrīkst dzirdīt govis, lai tās vasarā nebizotu (to drīkst darīt tikai pēc saules norietēšanas), nedrīkst vērpt, lai cūkas vai aitas negrieztos riņķī, nedrīkst adīt, lai lopi krūmos neizdur acis. Sveču dienā nedrīkst sukāt galvu, lai mati nekļūtu sveķaini vai arī neveltos uz augšu kā sveces, to nedrīkst darīt tāpēc, lai neaugtu utis, lai vistas dārzu nekašātu.

Bieži vien tautas tradīcijās ir ienākusi arī kristiānisma ietekme. Piemēram, katoļu baznīcā Sveču diena tiek saukta par Jaunavas Marijas Šķīstīšanas dienu, un Latgalē to sauc par svacaini jeb gromnicu. Šajā dienā baznīcā tiek iesvētītas sveces, bet pašas sveces Latgalē šajā dienā nelej. Svētītas sveces sargājot māju no pērkona spērieniem, tās tiek liktas arī mirējam rokās, lai rādītu gaišu ceļu.

Sveču dienu pavadīja līksmībā – kas tajā dienā vairāk patērē un priecājas, tam nākamais gads esot bagāts un laimīgs.

Pēc laikapstākļiem Sveču dienā mēģināja arī noteikt nākamā gada auglību, piemēram, saulains laiks solīja labu siena laiku, bet neauglīgu vasaru, ja laiks bija apmācies, tad zemniekam tas solīja auglīgu vasaru. Ja Sveču dienā no jumtiem nopilēja tik daudz ūdens, ka gailis vai balodis, vai zvirbulis var padzerties, tad bija gaidāms labs ražas gads.
[Sagatavots pēc: Līdeks 1991 : 106–112]Eglīte

 

Tētis atnesa eglīti košu,

Ņemšu to tagad un izgreznošu!

Rotu man daudz

Un konfekšu arī,

Svecīšu pilni būs visi zari!

Pieduros zaram – kas tad tas?

Pirkstā man ieduras kaut kas ass!..

Nē, te jau cilvēks nevar būt drošs, –

Tā eglīte kož! [Osmanis 2004 : 54]

 

 

Svece

 

Lāstekas svece

uz leju,

kaķa astes svece

uz augšu,

koka zara svece

uz sāniem,

naglas svece

taisni kokā iekšā,

asna svece

no zemes ārā.

 

Un īstā svecīte –

eglītē. [Vācietis 2004 : 54]

 

 

Sveču balle

 

Uz lielu balli

sanāca sveces,

ai, kas par gaismu

debesīs tecēs!

 

Kas to prieku

jutīs?

Kas to prieku

redzēs?

 

Kur būs tie

bērni,

kas apkārt tecēs?

 

Zaķa bērni, eža bērni, pļavas bērni,

meža bērni, putna bērni, cilvēkbērni –

nāciet!

 

Vienai svecei, otrai svecei, trešai svecei,

piektai svecei, īsai svecei, garai svecei

danci apkārt sāciet! [Vācietis 2004 : 59]

 

 

Sveču turis

 

Še svece, Juri!

Turi, Juri!

Kļūsti par

sveču turi.

 

Ja sveci slīpi

turēsi,

līks kā kliņģeris

salīksi.

 

Ja sveci taisni

turēsi,

taisns kā svece

paliksi.

 

Še svece, Juri!

Turi, Juri!

Izaudz par gaismiņas

sveču turi. [Vācietis 2004 : 59]

 

 

Kastaņi nāk

 

Kastaņi nāk ar svecēm.

Gars, kas tramdīts un dzīts,

iztaisnojis plecus,

atkal grib ieraudzīt

 

debesi nepiegānītu,

putnam kur vieta ir,

cilvēka skatiena rītam,

zvaigznei, kas žirgti mirdz.

 

Kastaņi nāk ar svecēm.

Debesis pilnas, ka biezs.

Nekas jau neies jums secen –

viss tikko kā iesācies –

 

vārnu un motoru krauka,

Helikopteru katls…

Puišelis stāv uz lauka.

Kāpēc tik gaišs viņa skats?

 

Kastaņi nāk ar svecēm.

Kastaņi nāk ar svecēm. [Čaklais 2000 : 180]

 

 

Dzīvība

 

Mana dzīvība

vientuļa svecīte

egļzara galiņā

meža vidū.

 

Ap svecīti plivinās

zilzaļas liesmiņas –

malduguns liesmiņas –

manas dziesmiņas …

 

Balta ir egle,

un balts ir mežs;

zem egles balts ģindens

ar izkapti sēž.

 

Kad ģindenis celsies

apbirs sniegs,

svecīte dzisīs,

mani apņems salds miegs …

 

Tumsa pār mani klāsies – –

– – – – – – – – – – –

Zilzaļās liesmiņas,

malduguns liesmiņas,

manas dziesmiņas

pa mežu plivināsies – – [Bārda 1990 : 146]

 

 

***

 

Blāvs, smaržīgs dūms no sveces raisās

Un saules starā trīs.

Tu esi pārvērtusies gaismā,

Nāc līdzās, būsim trīs.

 

Tavs rāmais pārākums nav gaisis,

Vēl ilgi pavadīs.

Slīd piliens lēns, aiz plaksta kaisis…

Mēs tagad esam trīs. [Martuževa 2005 : 23]

 

Vārds svece izmantots daiļdarbu nosaukumos:

Ojāra Vācieša dzejoļu grāmatā Sveču grāmata (1988);

Imanta Ziedoņa dzejoļu krājumā svece deg (1971).


Kur sēta sniedzās līdz patmalu upītei, maurā ganījās trekni gūži un kalkūni, bet bēniņos Kerolaine bija ierīkojusi mājeli dūviņiem, bez tam iekasēja naudu no slimniekiem par zālēm un ārstēšanu, veda laboratorijas grāmatvedību un prata glabāt noslēpumus, tā ka maģistrs pie Kerolaines bija gaužām piejūcis un pateicīgs tai, aizto varēja nodoties tikai zintenībai, gastronomijai un literatūrai.

Jā, arī rakstniecībai! Viņš, ja gribētu, būtu svinējis savu burtnieka 50 gadu jubileju – aizto tieši 1880. gada šķībajā jeb sveču mēnesī pie Ķimeļa un Pīpera bija iznākusi viņa pirmā – līdz šim nepārspētā pavārgrāmata – P. P. P. [Zariņš 2003 : 14]

 

Ziemassvētki jau bij durvju priekšā. Tie ir īstie jaunības un bērnības svētki. Tad deg lielās, gaišās sveces un pukst mazās, siltās sirdis. Vecāki dod saviem bērniem dāvanas, bet tās nav dāvanas vien, ko viņi dod, tā ir viņu mīlestība, kas še atradusi veidu visspilgtāk izteikties, un prieks, ar kādu bērni dāvanas saņem, arī nav tikai prieks vien, bet pretmīlestība – sirdis sastop sirdis, it kā stars staru, apvienodamies vienā liesmā, no kura izaug gaisma un saules sākums. [Aspazija 1968 : 178]


TĒVS (guļ brītiņu kā sasalis, saliek tad rokas kopā un vēcina tās, it kā viņas sāpētu. Ievaidas dziļākā izmisumā: „Vai – vai – vai!” un paliek atkal mierā. Grib tad kāpt no gultas laukā, bet nopūlas par velti. Murminādams). Svins… svins…

[..]

(Gaišums logā pa tam pilnīgi izdzisis. Pirtiņā valda dziļa krēsla, tikai zem trumuļa vēl gailējas ogles. Pēc maza brīža ārā dzird runājam. Tēvs uzraun spičku un tūļīgi aizdedzina sveci.)

[..]

MĀTE. Vai tad neprasīsi nemaz, kā mums izgāja?

TĒVS. Es jau zinu visu. Tev nav saticības, māt.

MĀTE. Nav saticības… (Piepeši visā galvā ieraudādamās.) Mēs esam nekrietni vecāki, tēv! Mēs bērniem neļaujam dzīvot! Tiesa mani pamācīja, kā jādzīvo!

TĒVS (satriekts). Klusu, klusu… taupi savas acis.

MĀTE. Ak, es ar viņām tikpat nekā vairs neredzu!

[..]

TĒVS (dobji). Tu esi akla… (Saņemdamies.) Un mēs tomēr dzīvosim! (Uzslienas stāvu.) Pagaidi tikai… (Grīļojas, ķer pēc skapīša malas, sagrābj tikai priekšautu un noraun to ar visu sveci zemē.) Māt! (Nokrīt gar zemi.)

(Svece nodziest. Melna tumsa.) [Blaumanis 1983 : 258–260]

 

AMANDA. Es atsakos spēlēt tukšas telpas vidū.

IVARS. Nestāstiet man, ka neesat nekad spēlējusi drapērijās!

AMANDA. Jūs dzirdējāt? Es atsakos spēlēt tukšas telpas vidū!

IVARS. Atļaujiet man pabeigt!… Jūs atļausiet man pabeigt?… Modernajā teātrī dekorācijas pavisam nav obligātas. Un, kas attiecas uz dekoratoriem, šī grupa man vienmēr braukusi uz nerviem. Tie tikai saraibina dibensplānu, ka nevar sejas saredzēt, un piekrāmē skatuvi ar visādiem podestiem un kastēm tā, ka godīgs cilvēks tur var kaklu nolauzt.

AMANDA (ironiski). Kā jūs teicāt – vienkāršību un skaidrību.

IVARS. Es ceļā uz šejieni visu izdomāju: tagad jau sveces ir modē. Visi režisori tās lieto… Iedomājieties: visapkārt tumsa. Mēs katrs turēsim sveci rokā, kas izgaismos mūsu sejas. Nebūs nekā, kas novērsīs skatītāja uzmanību, tikai ģeniālais teksts un mūsu abu spēle. [Staprāns 1995 : 354]

 

REITERS (rāda uz atvilktni). Man darbs ir te, un es to sargāju.

TUMBA (kaitina). Tad sargā laimīgs! Un nepiemirsti sargāt arī Annu…

HEDVIGA. Kura smies par tevi, par tavu vientiesību…

REITERS (skarts vārīgā vietā). Kas iedrošināsies smiet par mani?!

HEDVIGA. Tie abi – Anna un Lotihijs. Varbūt jau tagad viņi ņirgājas par tevi. Johan, vai tu skaidri zini, ko tu sargā? – Ja atvilktne ir tukša –

TUMBA (strauji turpina Hedvigas domu). Mans gaišais bērns, tu iededzi patiesības sveci. Tās pekles dvēseles aizslēdza atvilktni, lai doktors tik drīz nepamanītu, ka Bībeles vairs nav. Kamēr doktors veltīgi meklētu atslēgu, tā debesu mantiņa būtu jau gabalā. (Redzot, ka Reiters vēl nereaģē, maina toni.) Iesim, bērns, netraucēsim doktoru. Lai viņš te sēž un sargā savu iztukšoto rakstāmgaldu. [Viesiens 1995 : 137]Kolekcijā – 806 dažādas formas, krāsu un lieluma sveces

Februāri dēvē par Sveču mēnesi. Senie latvieši šī mēneša sākumā svinēja Sveču dienu. Lai izjustu sveču īpašo auru, „Dzirkstele” devās ciemos pie Veltas Dūzeles un viņas vīra Imanta Kalniņa uz Rankas pagastu, jo, kā Velta pati saka, viņi ir izveidojuši savu sveču muzeju.

Namamāte atgādina mums sakāmvārdu – neturi sveci zem pūra. „Un es arī to daru. Ja man sveču ir tik daudz, es tās nevaru turēt zem pūra. Lai arī citi redz!”

Sveču kolekcija ir patiešām iespaidīga – 806 dažādas formas, krāsu un lieluma sveces radušas savu mājvietu 19. gadsimtā celtā namā. Un, šķiet, tieši senlaicīgums piešķir vēl jo īpašāku auru sveču kolekcijai. Velta ir pārliecinājusies, ka, ienākot vecajā namā, kurš pašu spēkiem pakāpeniski tiek atjaunots, realitāte atkāpjas, negatīvais paliek ārpusē, aiz šīs mājas sienām, un cilvēki uzņem pozitīvu lādiņu. Uzturoties sveču telpā, pārņem miers un labsajūta. Sveces izvietotas uz plauktiņiem. Imants domā, ja sveču kolekciju saliktu stikla skapjos, viss mainītos. Nebūtu šīs īpašās mājīgās un burvīgās atmosfēras.

 

Vislabāk dedzināt vaska vai baznīcas sveces.

Sveces lēja jau Senajā Romā. Viduslaikos tās bija visvairāk lietotais apgaismošanas līdzeklis – tās dega gan pilīs, gan būdiņās. Senie latvieši, kuriem gandrīz katrā sētā bija bites, sveces lēja no vaska. Arī Velta un Imants paši izgatavo vaska sveces. Viņi atzīst, ka sveču izgatavošana nav darbietilpīgs process. Nepieciešams vasks, deglītis un forma. Viņi ir pārliecināti, ka vislabāk ir dedzināt vaska vai baznīcas sveces, jo tās attīra telpu.

Velta uzsver, ka no kolekcijas gan nevienu sveci nedrīkst dedzināt. [..]

Sveču kolekcionētāja pati bieži sveces nededzina. „Daru to tikai tajos brīžos, kad ir vissmagāk un dvēseles stāvoklis nav stabils, vai arī pieminot tos, kas vairs nav šai pasaulē.”

 

Ikviens tiek aicināts aplūkot sveču kolekciju.

Vecākā svece, kas ir kolekcijā, iegādāta 1975. gadā. Ja, ieejot veikalā, svece Veltu uzrunā, tad viņa nežēlo naudu un to iegādājas. Arī draugi, kolēģi un radi zina, ko Veltai dāvināt svētkos. Kaut gan nopirkt tādu sveci, kādas viņai vēl nav, ir grūti. Velta atceras katras sveces stāstu, kā tā nokļuvusi pie viņas. Daļa atceļojusi no ārzemēm, bet citas dāvātas svētkos. Sveces sagrupētas. Uz viena plauktiņa stāv mīlas tēmai veltītas sveces, uz cita – dažādu dārzeņu vai dzīvnieku formas sveces. [Savicka 2011 : http://dzirkstele.diena.lv/]


Svece ir gaismas, gara un matērijas attiecību simbols. Pasakās parasti degošas sveces simbolizē atsevišķu cilvēku dzīvību. Kristietībā svece ir ticības un gaismas simbols, kam ir noteikta loma dievkalpojuma, apbedīšanas, kā arī svētku un procesiju laikā.
[Sagatavots pēc: HSV 1994 : 140]Juris Dimiters Svece (1981; plakāts). Dziesma Svece. E. Plauža vārdi, U. Stabulnieka mūzika.

 

Dziesma svece deg. I. Ziedoņa vārdi, R. Paula mūzika.

 

Dziesma Nāk saule, nes kastaņu sveces… J. Petera vārdi, I. Vīgnera mūzika.

 

Dziesma Neliec sveci zem pūra. D. Dreikas vārdi, I. Pauras mūzika.

 

Dziesma Četras sveces. E. Treimaņa-Zvārguļa vārdi, A. Altmaņa mūzika.

 

Dziesma Ziemeļvējā. J. Baltausa vārdi, R. Macata mūzika.

 

Dziesma Naktsvārdi. J. Baltausa vārdi, U. Marhilēviča mūzika.

 

Dziesma Neko nevar skaidri zināt. Ā. Elksnes vārdi, G. Veita mūzika.

 

Dziesma Mēs pārtiekam viens no otra. V. Kalniņa vārdi, J. Kulakova mūzika.

 

Dziesma Dievmātei. E. Stērstes vārdi, K. Ārgaļa-Straumēna mūzika.


Sveču izgatavošana mājas apstākļos

Sveču pagatavošanai mājās ir nepieciešami šādi materiāli:

  • parafīns vai stearīns;
  • kokvilnas diegs vai dzija, kas tiks izmantoti par degli jeb dakti;
  • dažādi dekoratīvi sīkumi – jūras akmentiņi, gliemežvāki, sausie ziedi, kafijas pupiņas u. c.;
  • vaska krītiņi. Tie vajadzīgi, ja vēlaties iegūt sveci kādā noteiktā tonī, var izmantot arī pārtikas krāsvielas;
  • ēteriskās eļļas – ja vēlaties izgatavot aromātisko sveci;
  • sveces forma – var izmantot cepešformiņas, kosmētikas līdzekļu plastmasas vāciņus, tukšus jogurta trauciņus u. tml.;
  • trauks vaska kausēšanai – vislabāk izmantot tukšu metāla konservu kārbu;
  • trauks ūdens peldei.

 

Degļa jeb dakts izgatavošana

Degļa izgatavošanai noder jebkurš kokvilnas diegs, tā resnums atkarīgs no iecerētās sveces diametra. Resnāku degli var izveidot biezāku, piemēram, vairākus diega pavedienus sapinot. Pavediens jāizvēlas pietiekami garš.

Daktīm ir trīs veidi:

1) dobjās daktis. Tās ir vienkārši sapītas daktis, kam pa vidu ir metāla stieple, kuru izmanto stabilitātei un lai radītu lielāku karstumu lielās svecēs. Taču jāievēro, ka, metālam kūstot, rodas svina tvaiki un tās ir ļoti nedrošas, jo īpaši bērniem;

2) plakanpītās daktis. Tās pārsvarā izmanto konusveida svecēs, izskatās kā parastas sapītas daktis, vienīgi ir saspiestas plakanas;

3) kvadrātveida daktis. Tās parasti izmanto kvadrātveida vai apaļām svecēm, t. i., visām svecēm, kas nav konusveida.

Sveču pagatavošanai daktis vajag piesūcināt. Dakts materiāla galā jāizveido cilpa un jāiemērc izkausētā parafīnā, līdz gaisa burbulīši vairs neceļas uz augšu. Tad dakts jāpakarina aiz cilpas, līdz tā nožūst.

 

Atcerieties, ka ir jābūt ļoti uzmanīgiem, darbojoties ar karstu vasku. Vaskam sākot vārīties, tas ir viegli uzliesmojošs. Lai nodzēstu vaska izraisītu ugunsgrēku, nedrīkst izmantot ūdeni, jo tas tikai izplatīs vasku un līdz ar to arī uguni tālāk. Tā vietā jāizmanto ugunsdzēšamais aparāts vai dzeramā soda. Vasks tiek karsēts ūdens peldē. Karstu vasku nedrīkst liet izlietnē, atdziestot tas aizdambēs caurules.

 

Sveces formas sagatavošana

Sveces formu rūpīgi ieziež ar augu eļļu. Formas apakšējās daļas centrā ar lāpāmo adatu izveido mazu caurumiņu, tam cauri izvelk kokvilnas diegu (dakti) un aizsien tam mezglu. Pāri formai novieto sērkociņu, adāmadatu, kociņu, uz kura arī nostiprina diegu. Pēc tam formā ievieto dekorus.

 

Vaska kausēšana un sveces liešana

Parafīnu vai stearīnu ar nazi sagriež pēc iespējas sīkākos gabaliņos, pievieno iecerētā toņa vaska krītiņu vai pārtikas krāsvielu. Tad to visu rūpīgi sajauc. Masu ievieto konservu bundžā vai citā metāla traukā, to karsē ūdens peldē. Kad masa ir izkususi, to var liet sveces formā. Vispirms ar vasku pārklāj visu dekoratīvo elementu slāni, ļauj slānim sacietēt, bet pēc tam piepilda visu sveces formu.

 

Žāvēšana

Formā esošo sveci atdzesē istabas temperatūrā. Nevajadzētu steigties vēl pilnībā nesacietējušu sveci ievietot saldētavā – svecei var parādīties plaisas. Kad svece pilnībā sacietējusi, to uzmanīgi izņem no formas. Lai būtu vieglāk izņemt, sveci uz pusminūti ievieto saldētavā, pēc tam pāris sekundes to patur zem karsta tekoša ūdens.
[Sagatavots pēc: http://sveces.blogspot.com/]

 

Sveču krāsu nozīme

Balta svece ir tīrības un spēka simbols. Izvēloties baltas krāsas sveci, tā pastiprina citu krāsu sveču iedarbību, kurām tā deg blakus. Šādas krāsas svece ir attīroša un cerības modinoša. Tās dūmi attīra vietu no negatīvas enerģijas. Kad svece beidz dūmot, šo vietu var uzskatīt par attīrītu.

Melnai svecei ir liels spēks. Tā ir no spēcīgākajām aizsargājošajām svecēm. Melnu sveci var izmantot, lai „atgrieztu cilvēku atpakaļ uz zemes”. Šādu sveci izmanto dažādos rituālos, lai atklātu noslēpumus. Tā stabilizē un pamodina atbildības sajūtu. Vislabāk to dedzināt vienlaicīgi ar baltu sveci. Pārmērīgs daudzums melnās enerģijas var izsaukt depresiju.

Sarkana svece ir mīlestības, veselības un apmierinātas godkāres simbols. Tā ir kaisles un seksuālā spēka krāsa.

Rozā krāsa simbolizē mīlestību un panākumus. Tā rosina apziņu tīrai un cienīgai dzīvei, veicina nodomu tīrību.

Oranža svece ir prieka un radošas izpausmes simbols. To var izmantot meditācijā, lai stimulētu garīgus sasniegumus. Oranžas krāsas svece palīdz piesaistīt savā dzīvē patīkamus un vajadzīgus cilvēkus, dzīvniekus un vēlamos priekšmetus.

Dzeltena (zeltīta) svece ir sveces liesmas krāsā, kura ir labvēlīga meditācijai. Zelta nokrāsas palīdz izprast sapņus un stimulē tos.

Zaļa svece ir augšanas un attīstības svece. Tā izlīdzsvaro ķermeņa un prāta enerģiju, palīdz atvērties apziņas līmeņiem. Tai piemīt atjaunojošs efekts un tā piesaista pārpilnību.

Zila svece ir garīgās izpratnes simbols. Tā pamodina iekšējās uztveres spējas. Tā ir arī dzīves simbols, kas atver apziņā lielāku uzticību apkārtējam. Šī svece palīdz dziedināt bērnus. Zilas sveces parasti izmanto vieglas naudas piesaistīšanas rituālos.

Pelēkā un sudraba svece ir skaidrības simbols. To var izmantot meditācijā, lai vieglāk izprastu, kā uzsākt kaut ko jaunu. Tā aizskar zemapziņas līmeni, kurš zina, kurp aizvedīs mūsu dzīves ceļš. Šī svece ir noderīga tiem, kas apgūst astroloģiju, jo palīdz izprast zvaigžņu ietekmi uz mums. Tā pamodina cilvēkā visdziļāko dabisko intuīciju.

Brūna svece ir neitrāla, tā ir piezemējoša. Palīdz attīstīt vērīgumu un skaidrību. To var izmantot meditācijā, lai atrastu pazudušus priekšmetus.

Violetā un purpura svece ir garīguma, varenības un varas simbols. Tā atnes pacēlumu, panākumus un garīgu vēlmju sasniegšanas enerģiju.
[Sagatavots pēc: Krauja http://epadomi.lv/]

 

Drustu Novadpētniecības muzejā tiek piedāvāta sveču programma. Tās mērķis ir iepazīstināt ar tautas tradīcijām, izzināt sveču daudzveidību un to izmantošanu no sendienām līdz mūsdienām. Nodarbībās ir iespēja iepazīties ar sveču vēsturi, dažādiem ar svecēm saistītiem ticējumiem un mīklām. Tiek piedāvāta sveču liešana.
[Sagatavots pēc: http://rauna.lv/]

 

Dažādi padomi sveču pagatavošanai no bišu vaska.
[http://www.medusveikals.lv/]

 

Dobeles sveces

1960. gadā dibināta latviešu sveču ražotne DOBELE.

20. gs. 90. gadu sākumā uzņēmums sāka ciešu sadarbību ar sveču ražotājiem un tirgotājiem Dānijā, daloties ar tiem pieredzē, zināšanās un tradīcijās.

Izveidojoties ciešai un veiksmīgai sadarbībai, 1996. gadā tika reģistrēts Latvijas un Dānijas kopuzņēmums, ko sauca SIA „Dobeles sveces”. 1997. gadā uzņēmuma nosaukums tika mainīts uz SIA „Baltijas sveces”, un jau 1998. gadā Dānijas tirdzniecības un rūpniecības koncerns „Broste A/S” kļuva par vienīgo sabiedrības īpašnieku. 2004. gadā uzņēmumam radās jauns nosaukums SIA „Baltic Candles Ltd.”.

2009. gadā SIA „Baltic Candles Ltd.” piedalījās Eksporta un inovāciju balvas konkursā par eksportspējīgāko uzņēmumu, kuru organizēja Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIIA). Lielo un vidējo uzņēmumu grupā tika iegūta 3. vieta kā eksportspējīgākajam uzņēmumam Latvijā.

Uzņēmums piedāvā dažādas sveces:

1) pulverspiestās sveces. Tās ir vispopulārākās sveces tirgū dažādā izmēra un krāsu variāciju dēļ. Sveces top ar īpašas tehnikas palīdzību: pulverveida parafīns tiek sapresēts ar lielu spiedienu. Pēc presēšanas sveces iemērc iekrāsotā parafīnā, tādējādi sveču krāsu gamma ir ar neizsmeļamām variācijām. Pulverspiestās sveces ir iespējams apstrādāt dažādā tehnikā, tādējādi iegūstot jaunas, interesantas virsmas;

2) rustika sveces ir ļoti pieprasītas interjera priekšmetu un aksesuāru, kā arī mākslas priekšmetu veikalos. Sveces ražo, lejot parafīnu speciālās formās. Sveču virsma veidojas matēta un nevienmērīga, tai var būt arī mazi caurumiņi gaisa burbuļu dēļ, kuri var veidoties liešanas procesā. Šāda virsma svecēm piešķir novalkātu, nedaudz vecinātu izskatu;

3) karsti lietās sveces lej ļoti augstā temperatūrā, tas nodrošina gludu un vienmērīgu sveču virsmu, bez caurumiņiem, plankumiem un skrāpējumiem. Šīm svecēm, tāpat kā rustika svecēm, krāsa viscaur ir viena;

4) stearīna sveču ražošanas process ir ļoti līdzīgs rustika svecēm. Lielākā atšķirība ir izejvielu receptē. Stearīna sveces ražo, izmantojot 96 % palmu eļļas vai dzīvnieku stearīna un tikai 4 % parafīna. Šīs sveces ir videi draudzīgākas, tāpēc ļoti iecienītas Skandināvijas tirgū. Latvijas sveces ir ieguvušas Skandināvijā populāro, videi draudzīgo produktu EKO SWAN kvalitātes zīmi;

5) plašā klāstā tiek piedāvātas figūrsveces zvēriņu, ziedu, ģeometrisku figūru formā. Figursveces ražo, lejot parafīnu silikona formās;

6) dārza sveces tiek ražotas no rustika sveču parafīna sastāva. Netradicionālas dārza sveču formas tiek iegūtas, izmantojot īpaši tām veidotas silikona formas. Dārza svecēm deglis ir biezāks, tas nodrošina labu degšanu āra apstākļos.
[Sagatavots pēc: http://www.balticcandles.com/]