Tradicionālā transkripcija

[stuñda]

 

Starptautiskā fonētiskā transkripcija

[stuŋːdɑ̆]


[s] – nebalsīgais troksnenis

[t] – nebalsīgais troksnenis

[u] – īsais patskanis

[n] – skanenis

[d] – balsīgais troksnenis

[a] – īsais patskanis

 

Divzilbju vārds.stundsakne, vārda celms

-a galotne
brīv+stund-a

kil-o-vat+stund-a

klavier+stund-a

pār+stund-as

privāt+stund-a

pus+stund-a

virs+stund-a
stunda patstāvīgs vārds, lokāms vārds, lietvārds, sugas vārds, sieviešu dzimte, vienskaitlis, nominatīvs, ceturtā deklinācija

 

 

vsk.

dsk.

N.

stund-a

stund-as

Ģ.

stund-as

stund-u

D.

stund-ai

stund-ām

A.

stund-u

stund-as

I.

ar stund-u

ar stund-ām

L.

stund-ā

stund-ās

V.

stund-a!

stund-as!


Teikumā var būt:

1) teikuma priekšmets – Šī stunda paskrēja tik ātri.

2) izteicēja daļa – Tā tik bija stunda!

3) galvenais loceklisKlusā stunda.

4) papildinātājs – Ritvars šodien tika atstāts pēc stundām sliktās uzvedības dēļ.

5) apzīmētājsTas bija ne vairāk kā stundas gājiens.

6) laika apstāklisVienā stundā var izdarīt ļoti daudz: uzrakstīt vēstuli, pagatavot vakariņas, sakārtot somu un samīļot tuvāko cilvēku.stundas darbs, stundas likme

 

stundām ilgi

 

stundu aizgulēties, stundu atpūsties, stundu pagulēt

 

rīta stunda, samaksa par stundu, vakara stunda

 

agra stunda, vēla stunda

 

divas stundas, vienu stundu

 

atlikt uz stundu, gaidīt stundu, izbaudīt stundu, izīrēt uz stundu, klusēt stundu, lasīt stundu, strādāt stundustunda, s.

1. Laika mērvienība 60 minūtes. 

Gaidīt divas stundas. Nokavēties par veselu stundu. Pēc stundas ceturkšņa. No pilsētas līdz mājām ir stundas gājiens. Septiņu stundu darba diena. Stundām ilgi.

2. Aptuvens laikposms diennaktī. 

Vēla nakts stunda. Rīta stunda. Kurp iesi tik agrā stundā?

3. Laika brīdis, kad kam jānotiek vai ir kas darāms. 

Pienākusi atmaksas stunda.

Viņa stunda ir situsipienācis liktenīgu pārmaiņu brīdis; ir jāmirst.

4. Laikposms (45 minūtes) vienai mācību nodarbībai; akadēmiskā, mācību stunda. 

Matemātika šodien būs divas stundas.

5. Mācību nodarbības. 

Pasniegt stundas. Sagatavoties stundām. Cikos skolā sākas stundas? Zīmēšanas stunda.

6. sar. Mācību darbs, uzdevums, kas skolēnam jāsagatavo. 

Gatavot stundas. Nav sagatavota angļu valodas stunda.
[Sagatavots pēc: LVV 2006 : 1052]


stunda, -as

1. Laika mērvienība 60 minūtes.

Gaidīt veselu stundu. Nokavēties par stundu. Stundas ceturksnis. Septiņu stundu darba diena. Stunda laika. Stunda, ko iet. Stundas gājiens.

Ēd kumosu mazāk, nekā gribas; strādā stundu vairāk, nekā gribas, un redzi – tu dzīvosi ilgi virs zemes. R. Kaudzīte 1, 8.

Pēc stundas brauciena es ieraudzīju pilsētas baznīcas torni un sarkanus namu jumtus. Zālīte 5, 26.

2. Aptuvens, samērā neilgs laikposms (diennaktī).

Agra stunda. Pusdienas stunda. Pievakares stunda. Vēla nakts stunda.

.. pieredzētie un dzirdētie notikumi gūzmā sastājās ap viņu krēslas stundās. Bels 6, 84.

Visskaistākās šīs rīta stundas pavasarī, putnu treļļu piebārstītas .. Rinkule 5, 108.

// Samērā neilgs laikposms (diennaktī), kas saistīts ar kādu notikumu, darbību, stāvokli, pieņemtu kārtību u. tml.

Laimīga stunda. Vaļas stunda. Grūta stunda.

Klusā stunda – dienas atpūtai paredzētais laiks (piemēram, slimnīcā, sanatorijā).

Komandanta stunda mil.noteikts diennakts laiks (parasti karastāvoklī), kad civiliedzīvotāji drīkst uzturēties ielās tikai ar īpašu atļauju.

Runas stundas – pieņemšanas laiks (iestādē, organizācijā u. tml.).

Par to, ka ikvienam var pienākt stunda, kad jādod atbilde sev un citiem par dzīvē paveikto, rakstīts .. ne mazums. J. Kalniņš 1, 400.

.. sanatorijas balkonā, kā parasts tā sauktajās klusajās stundās, no pulksten diviem līdz četriem, atlaidušies atpūtas krēslos, gulēja slimnieki. Birze 5, 11.

3. Laika sprīdis (parasti 45 vai 30 minūtes), kad notiek atsevišķa nodarbība mācību iestādē, arī individuāla mācību nodarbība. Mācāmā viela, ko apgūst šajā laika sprīdī. Mācību stunda.

Fizikas stunda. Vēstures stunda. Mācību stundas plāns. Vadīt stundu. Kavēt stundas.

Atklātā stunda – mācību stunda (skolā), kuru klausās un vērtē citi pedagogi.

(Sa)gatavot stundu – (sa)gatavoties mācību stundai (par skolotāju).

(Sa)gatavot stundu (arī uzdevumu, mācību priekšmetu) – (ie)mācīties, izpildīt uzdoto (par skolēnu).

Atstāt pēc stundām – likt (skolēnam) pēc mācību stundu beigšanās palikt skolā, dodot šai laikā noteiktus uzdevumus.

Pasniegt stundas – mācīt (mācību priekšmetu) mācību iestādē.

Ņemt stundas – mācīties (ko) pie privātskolotāja.

.. jutām, ka blakus klasē skolotājs jau ienācis un tur sākas stunda. Mēs tūdaļ sadzirdējām pēkšņo klusumu aiz plānās dēļu sienas. J. Kalniņš 10, 215.

.. ja nekā nezinājām, mūs atstāja pēc stundām, un tas nozīmēja, ka stipri vēlu atgriezīsimies mājās. J. Kalniņš 10, 233.

Akadēmiskā stunda – mācību stundai vai lekcijai noteiktais laiks – parasti 45 minūtes.

Stundu pasniedzējs – pasniedzējs, kas neietilpst mācību iestādes štatā un kam maksā pēc nostrādātā laika.

Pusnakts stunda – nakts vidus. Pulksteņa laika moments, kad mainās kalendāra dienas.

Bija pusnakts stunda, un Daugavas krastos visi gulēja. J. Kalniņš 3, 16.

Pusnakts stunda bija pāri, ēterā brāzmoja maršs. Saulītis 12, 236.

Spoku stunda – pusnakts, arī dienas vidus.

.. Rembates [muižkungs] Rautenfelds arī pieņemot nelabā izskatu un ejot spoku stundā uz riju kūlējus baidīt. Cik tad tagad tālu no pusnakts – pats labākais laiks visādiem neradījumiem! J. Kalniņš 3, 15.
[Sagatavots pēc: http://www.tezaurs.lv/llvv/]


stunda – stuņde
[Sagatavots pēc: http://vuordineica.lv/]


Melna stundaļoti neveiksmīgs brīdis, laikposms.


Pēdējā (arī beidzamā) stundanāve, miršana.


Zvaigžņu stunda panākumu, triumfa brīdis, laikposms.


Likteņa stunda brīdis, laikposms, kad izšķiras (kāda, kā) liktenis.


Likteņa stunda sitsaka, ja ir pienācis brīdis, laikposms, kad izšķiras (kāda, kā) liktenis.


Sirma stundakrēslas stunda.


Stunda ir situsi (retāk sit)saka, ja ir pienācis brīdis, laikposms, kas ir izdevīgs, piemērots kādai rīcībai, darbībai. Saka, ja ir pienācis (kā) gals, beigu posms. 
[Sagatavots pēc: http://www.tezaurs.lv/llvv/]


Pedagoģijāakadēmiskā stunda, analīzes mācību stunda, ievirzes mācību stunda (programmas temata aplūkojuma sākumā), izmēģinājuma mācību stunda, jaukta tipa mācību stunda, jaunrades mācību stunda, kombinētā mācību stunda, mācību stunda, pārrunu stunda, rakstu darbu analīzes mācību stunda, sintēzes mācību stunda, temata nobeiguma mācību stunda, zināšanu, prasmju un iemaņu pārbaudes mācību stunda, zināšanu nostiprināšanas mācību stunda.


Astroloģijāstundas leņķis.


angļu – hour

baltkrievu – гадзіна

franču – heure

grieķu  ώρα

igauņu  tund

krievu  час

latīņu – hōra

lietuviešu – valanda

lībiešu – stuņdõ

poļu – godzina

somu – tunti

ukraiņu – година

vācu – die Stunde

zviedru – timmeRīta stundai zelts mutē. 


Rīta stunda ir zelta stunda; kas pirmais ceļas, tas prieku smeļas. 


Kas gadiem krājams, var stundā krist. 


Nelaimes stundā tukša bise sprāgst. 


Kad nestunda nāk, tad tie labākie peldētāji slīkst. 


Ja Ziemassvētku naktī ejot pie āliņģa ūdens vietā vīns.Kuri pulksteņi tikai skaidrā dienā rāda stundas? – Saules pulkstenis. 


Tinkš, tankš, sten un pukst,

Raibā govs stundu mēma. – Sienas pulkstenis. 


Ozols ar divdesmit četriem zariem. – Diena ar divdesmit četrām stundām.

 

Liela liela grāmata

Divpadsmit nodaļām,

Katrai nodaļai

Trīsdesmit lapu.

[Katrai] lapai

Viena puse balta,

Otra melna;

Katrā lapā

Divdesmit četri teikumi,

Katrā teikumā

Sešdesmit vārdu,

Katrā vārdā

Sešdesmit burtu. – Gads, mēnesis, diena un nakts, stundas, minūtes un sekundes. Es neņēmu tās meitiņas

Gludu galvu, baltu muti:

Stunda, muti mazgājot,

Cēliens, galvu sukājot. [LD 11143-1]

 

Laba stunda gadījās,

Kumeliņu seglojot:

Pate māte meitu deva,

Pate siera gabaliņu. [LD 15337-0]

 

Kas tiek man daudz raudot,

Kas bēdigi dzīvojot?

Atnāks viena slima stunda,

Nozūd mans augumiņš. [LD 112-1]


Senos laimīgos laikos, kad pats Dievs dzīvojis kopā ar cilvēkiem, apskatīdams viņu dzīvi un darbus, tad cilvēki zinājuši, cik ilgi viņiem nolemts dzīvot. Šajos laikos kāds pavecs vīriņš reiz taisījis no kārtīm sētu, sasiedams mietus ar salmu vīstekļiem. Dievs, garām iedams, jautājis: „Kādēļ tu sien sētu ar salmiem un ne ar kārklu vicām?” Vīrs atteicis: „Kam man tik stipra jātaisa, tik daudz jāpūlas? Manam mūžam pietiks.” Par to Dievs ļoti saskaities un sacījis: „Tad tādi esat jūs, cilvēki! Jūs meklējat vienīgi savu paša labumu, gluži aizmirsdami citus cilvēkus. Jūs darbojaties un pūlaties tikai savam mūžam; saviem pēcnācējiem par labu negribat nekā darīt. No šīs dienas vairs neviens cilvēks nezinās, cik ilgi viņam jādzīvo pasaulē – kādā dienā un stundā viņam jāšķiras no šejienes.”
[Ancelāne 1961 : 167]MELNAIS BURVIS. Vai stāv tur tas, kas mūžam staigā?

MĀRIS. Jā, stāv ar tevi vaigu vaigā!

Un teikts: kad acis acīs krita,

Tad tava pēdējā stunda sita.

MELNAIS BURVIS. Un teikts: ja mana diena zūd,

Ir tavai līdzi jāsatrūd.

MĀRIS. nakts man nāk vai rīti,

Tavs laiks ir apkārt, un tu krīti! [Brigadere 1996a : 226]

 

MAIJA. Kur ir balta smiltiņa?

Meklē dažās vietās; tad uzrok smilti un iestāda pupu. Piepeši pārsteigumā izceļ zeltozola galotni.

Tētiņi, skatāt, kas man! Ko smiltiņā atradu. Kā svecīte rokā uzmirdzēja! Zeltozola galotnīte!

VECĪŠI (uztraukti un pārsteigti).

Kāds mirdzums! Tas nav no šīs zemes! Tas nav no šīs zemes!

KAUPIŅŠ. Nu es zinu! Vienreiz – vai tas ir gaisma man gar acīm pašķīda, zemes smiltīs nozuda. Tas ir bijis no tā.

SAMTCEPURE. Tas ir bijis no tā.

MAIJA. Kā acu raugu glabāšu. Mīļajai Laimai par ciema kukuli aiznesīšu. [Brigadere 1996b : 104]Dziesma Laternu stundā. Jāņa Petera vārdi, Raimonda Paula mūzika, izpilda Nora Bumbiere.


Karīnas Seleckas, 9. klases skolnieces (Dekšāru pamatskola) dzejolis.

 

Zvaigžņu stunda

 

Divi vasaras, divi ziemas –

Tās manas zvaigžņu stundas,

Kad es slimoju

Un tik daudz ko sapratu.

 

Divi vasaras, divi ziemas –

Tās manas zvaigžņu stundas,

Kad tik daudz ko zaudēju

Un nu vairs atgūt nespēju.

 

Divi vasaras, divi ziemas –

Tās manas zvaigžņu stundas,

Kad daudzi mani pievīla

Un vientulībā atstāja.

 

Divi vasaras, divi ziemas –

Tās manas zvaigžņu stundas,

Kad sapratu, kā sāp,

Ja no tevis novēršas pat draugs.

 

Divi vasaras, divi ziemas –

Tās manas zvaigžņu stundas,

Kad sapratu es atstumtos

Un daudzu ļaužu apsmietos.

 

Divi vasaras, divi ziemas –

Tās manas zvaigžņu stundas,

Kad sapratu es nelaimīgos,

Vientuļos un nabagos.

 

Divi vasaras, divi ziemas –

Tās manas zvaigžņu stundas:

Kad pasauli es ieraudzīju

Caur dvēseli un sirdi! [Selecka 1998 : 3–4]