Tradicionālā transkripcija

[slìms]

 

Starptautiskā fonētiskā transkripcija

[slims]


[s] – nebalsīgais troksnenis

[l] skanenis

[i] – īsais patskanis

[m] skanenis

[s] – nebalsīgais troksnenis

 

Vienzilbes vārds.slimsakne, vārda celms

-sgalotne
slim-o+kas-e
slimspatstāvīgs vārds, lokāms vārds, īpašības vārds, kādības īpašības vārds, vīriešu dzimte, vienskaitlis, nominatīvs, pamata pakāpe, nenoteiktā galotne

 

NENOTEIKTĀ GALOTNE

 

Vīriešu dzimte

Sieviešu dzimte

 

 vsk.

 dsk.

 vsk.

 dsk.

N.

 slim-s

 slim-i

 slim-a

 slim-as

Ģ.

 slim-a

 slim-u

 slim-as

 slim-u

D.

 slim-am

 slim-iem

 slim-ai

 slim-ām

A.

 slim-u

 slim-us

 slim-u

 slim-as

I.

 ar slim-u

 ar slim-iem

 ar slim-u

 ar slim-ām

L.

 slim-ā

 slim-os

 slim-ā

 slim-ās

V.

 

NOTEIKTĀ GALOTNE

 

Vīriešu dzimte

Sieviešu dzimte

 

 vsk.

 dsk.

 vsk.

 dsk.

N.

 slim-ais

 slim-ie

 slim-ā

 slim-ās

Ģ.

 slim-ā

 slim-o

 slim-ās

 slim-o

D.

 slim-ajam

 slim-ajiem

 slim-ajai

 slim-ajām

A.

 slim-o

 slim-os

 slim-o

 slim-ās

I.

 ar slim-o

 ar slim-ajiem

 ar slim-o

 ar slim-ajām

L.

 slim-ajā

 slim-ajos

 slim-ajā

 slim-ajās

V.

 slim-o! slim-ais!

 slim-ie!

 slim-o! slim-ā!

 slim-ās!

 

PAKĀPES

 

Pamata
pakāpe

Pārākā
pakāpe

Vispārākā
pakāpe

Vīriešu dzimte

 slim-s

 slim-ais

 slim-āk-s

 slim-āk-ais

 vis-slim-āk-ais

 pats slim-āk-ais

 slim-āk-ais

Sieviešu dzimte

 slim-a

 slim-ā

 slim-āk-a

 slim-āk-ā

 vis-slim-āk-ā

 pati slim-āk-ā 

 slim-āk-ā


Teikumā var būt:

1) izteicēja daļa – Viņš ir slims.

2) galvenais loceklisSlims!

3) apzīmētājsIeva par savas dzīves mērķi uzskatīja slimu cilvēku kopšanu.slims augs, slims bērns, slima sirds slims, -ais; s. -a, -ā

Tāds, kam ir organisma, tā daļu normālas darbības traucējumi (par cilvēkiem vai dzīvniekiem). Tāds, kam ir normālas darbības traucējumi (par organismu, tā daļām).

.. Elza tiešām bija ļoti slima. Jau no rīta viņa žēlojās par nelabumu un nesaprotamām sāpēm; tad strauji sāka celties arī temperatūra. Eglons 2, 160.

// Par augiem, to daļām.

Slima ābele. Slims zieds.

Kroplie un slimie augi pārstādīšanai nav lietojami .. Apsīts 1, 386. 
[Sagatavots pēc: http://www.tezaurs.lv/llvv]


slims, -a – navasals, -a 
[Sagatavots pēc: http://vuordineica.lv/]


slìmsslìms. palìek v¥câks ùn slimâks, i jàu grũti.

Tāds, kas (kvalitātes ziņā) ir sliktāks, mazvērtīgāks (par ko). viņài tã mãja slimâka kâ mùsu pìrtĩna. 
[Sagatavots pēc: Kagaine III 1983: 387]

 

slihs. Kārs (uz ko). us sa`dumih joû tas skuķs i tĩri slihs.
[Sagatavots pēc: Ādamsons, Kagaine N-Ž 2000 : 344]


slims – nevesels, vājš novec., sērdzīgs, savārdzis, saguris, sanīcis, sasirdzis, sačākstējis sar.


slims – vesels


Mežsaimniecībāslims koks, slims zars.


Tekstilrūpniecībāslima vilna.


slims; aizguvums, no viduslejasvācu slim slīps, līks; slikts, ļauns’. Pamatā indoeiropiešu sakne *leb- slābi, ļengani nokarāties’, sal. vācu *slimbslīps’. Vācu valodas izloksnēs no nozīmes slīps, līks’ izveidojusies nozīme slims’, ko lietoja arī Baltijas vācu izloksnēs. Latviešu valodā aizguvums lietots dažādās nozīmēs. 17. gs. tas sastopams galvenokārt nozīmē slikts, nederīgs, nepiemērots’. Vārda slims mūsdienu literārā nozīme nostiprinājās 18. gs. beigās.
[Sagatavots pēc: Karulis II 1992 : 227–228]


angļu  ill; sick

baltkrievu  хворы; нездаровы

čigānu  nasvalǒ

franču  malade; souffrant

grieķu  άρρωστος

igauņu  haige

ivritā  חולה

krievu  больной; нездоровый

latīņu  aeger

lietuviešu  serganti

poļu  chory

somu  sairas

ukraiņu  хворий

vācu  krank; léidend

zviedru  sjukSlims līdzīgs bērnam.


Slimam jēra dvēsele.


Slimam vajag ārstu, veselam darbu.


Slimam prasa, veselam dod.


Kas naktī ēst grib, tas paliks slims.


Ja kāds ir slims tai laikā, ka diena ar nakti ir vienā garumā, tad slimība drīz nepāries.


Ja redz kādu slimu cilvēku, tad jāpaskatās uz savas kreisās rokas nagiem, kas slimību atvelkot.


Kad pa miegam liekas, ka kāds sauc, tad vajag celties augšā, citādi paliek slims.


Skaiti dienas no 28. jūlija līdz tai dienai, kurā kāds palika slims. Šo skaitli dali ar trīs. Kad nepaliek pāri, tad ātri paliks vesels, bet ja paliks pāri, tad vēl ilgi gulēs. Ja paliks tikai viens pāri, tad drīz mirs.


Baltu krekliņ’ i apvilku,

Melns palika nēsājot;

Labu ļaužu bērniņš biju,

Slims paliku nicināms. [LD 4785-3]

 

Ēst manim gružu maizi,

Iekam Dievs tīru deva;

Dzīvot man slimu mūžu,

Iekam Dievs labu deva. [LD 9177-0]

 

Labi bija mūs’ kundziņi,

Slimu saimi salīkuši:

Klibu kāju vagarīti,

Vienu aci skrīverīti. [LD 31475-0]

 

Sēsties, Laime, ceļmalā,

Ne manās kamanās;

Slimu mūžu nolikusi,

Gribi viegli vizināma. [LD 9267-3]

 

Man ļautiņi apsasmēja,

Slimu mūžu dzīvojot.

Vai ar naudu es nopirku,

Vai no Dieva prasījos. [LD 9241-0]


Burvja nāve

Agrāk viens saimnieks bijis buris. Kad viņš saslimis un visi jau gaidījuši viņa beidzamo stundiņu, tad nevarējis nomirt un bezgala mocījies mēnešiem ilgi. Saimnieks no lielām sāpēm kliedzis un vaimanājis: „Skaties, skaties! Pilns aploks ar velniem, un tie visi gaida manu nāvi.” Dažreiz atkal slimais saimnieks stāstījis, ka velni to bakstot ar dakšām un raujot tam mēli ārā. Slimo atnācis apraudzīt nāburgu saimnieks. Tam slimais buris lūdzis: „Aizej nu uz savu māju un atnes man sava zirga apaukšus. Es nolaizīšu!” Nāburgs apsolījies gan, bet neatnesis. Nu tik viņš iedomājies, kādēļ slimam vajag viņa zirga apaukšu. Tie tam bijuši vajadzīgi ārstēšanai. Saimnieks apaukšus nenesis. Viņam jau buris pagājušā gadā nosprādzējis zirgu. Buris vēl ilgi mocījies un beidzot arī nomiris.
[http://valoda.ailab.lv/]

 

Nolemtā līgava. [http://valoda.ailab.lv/]

 

Nāve par krustmāti. [http://valoda.ailab.lv/]

 

Zirgs par palīgu. [http://valoda.ailab.lv/]

 

Lācis par precinieku. [http://valoda.ailab.lv/]

 

Lapsa dziedē slimo lauvu. [http://valoda.ailab.lv/]


Pūķis apvainots

Vienam pavāram bijis pūķis mēslu čupā. Tas arvien šo to nometis pūķam par barību, teicot: „Še, garā ķēve, garās nastas nesēja, tev arī sava daļa!” Bet kad kādu laiku to piemirsis darīt, tad pats palicis slims. Vienā naktī tam pūķis rādījies sapnī un teicis uz to: „Tev tādēļ jāguļ slimam, ka piemirsi man savu daļu dot: neaizmirsti sava pienākuma, būsi vesels, kā es sava neaizmirstu.”

Pavārs sāka pūķam atkal barību dot, izveseļojās un nekad vairs nepalicis slims.
[http://valoda.ailab.lv/]

 

Čūskas. [http://valoda.ailab.lv/]


Slims baņķieris guļ nāves cisās.

Viņam apkārt sapulcējušies mantinieki, radinieki, sieva, ārsts.

Zagļi, maitu ērgļi, šakāļi, žņaudzējčūskas, vārgi čukst vājinieks.

Pagaidām viss kārtībā, saka ārsts, savējos viņš pazīst…

 

Ārsts pacientam pēc atmošanās no narkozes:

Man jums ir divas ziņas.

Sākšu ar slikto – mēs jums amputējām nepareizo, veselo kāju!

???!!!

Bet ir, protams, arī labā ziņa – slimo kāju varam vēl ārstēt!

 

Slims vai vesels – jebkurā gadījumā es reizi mēnesī eju pie ārsta. Ārsts taču arī grib dzīvot… Viņš izraksta man zāles, un es dodos uz aptieku. Aptiekārs taču arī grib dzīvot… Un tad es visas nopirktās zāles izmetu!

Kāpēc?!

Es taču arī gribu dzīvot!

 

Kāpēc tu vakar nebiji skolā?

Mans brālis bija slims!

Un kāds tev ar to sakars?

Es varēju braukāt ar viņa riteni!Viskarstāk kauja deg, iet kareiv’s prom!

„Tai vietā kauties iespējas vairs nav!”

Vai iespējas vairs nav, ne tevim lemt.

„Man riebj tas ienaidnieks!” Uzveic riebas pirms.

Tad ienaidnieku. Bet zini, neveic bēgot.

„Es biju slims.” Tad veici slimību.

Kas sevi nespēj veikt, kā veiks tas citus?

Un biji slims, teic biedriem, ļaus tev iet.

Bet reiz kurš vietā likts, lai paliek likts

Kā mašinrats, ko izņem tikai licējs.

Jo likums laužams nav, tik cilvēks laužams.

Un likums nežēlo, bet cilvēks žēlo.

Tad žēlosim i mēs: viņš ir mums brālis;

Viņš jūtas vainīgs, izmist, glābsim viņu!

Viņš slims, lai vesels top! Riebj tur likt citus!

Ne pašnāvi tam ļaut, bet dot tam dzīvi,

Un dot tam darbu, darba mums ir daudz,

Un visiem palīdzot tik vien mēs veiksim. [Rainis 1979 : 148]


MARIJA (sauc pretī). [..] Saimnieks slims. (Mēģina sagrābt naudu, kas vēl vairāk izjūk.) Paliec mierā, trakais, ko kliedz. Vājprāts ar ir vēl!

JUNDZIS (gulēdams uz vēdera uz naudas). Nē, nē! Neviens lai nenāk klāt!..

MARIJA (priekšā viņam). Slims, slims; pagalam slims!

JUNDZIS (vaid). Vai, vai! Nevar celties; nenāciet klāt! Es… Man ir slikti. Vai, vai, vai! Mm, hm…
[Akuraters 1925 : 296]Dziesma Ziema. Jura Kaukuļa vārdi, Jura Kaukuļa mūzika, izpilda grupa „Dzelzs vilks”.


Dziesma Piedod man. Vika vārdi, Imanta Kalniņa mūzika, izpilda grupa „Menuets”.


Dziesma Viss būs tāpat. Austras Skujiņas vārdi, Jāņa Lūsēna mūzika, izpilda Zigfrīds Muktupāvels.


Slimokase – veselības apdrošināšanas institūcija, pašvaldības uzņēmums vai sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Atbilstoši valsts garantētajam veselības aprūpes minimumam slimokase apmaksā pakalpojumus, par kuriem noslēgts līgums; klientam jāmaksā tikai pacientu iemaksa. Pirmās slimokases radās 19. gs. Vācijā un Austrijā.
[Sagatavots pēc: Latvijas enciklopēdija V 2009 : 241]