Skolu saraksts
Ābeļu pamatskola
Adamovas speciālā internātpamatskola
Ādažu vidusskola
Āgenskalna sākumskola
Āgenskalna Valsts ģimnāzija
Aglonas internātvidusskola
Aglonas Katoļu ģimnāzija
Aglonas vidusskola
Aizkraukles 1. vidusskola
Aizkraukles novada ģimnāzija
Aizkraukles pagasta sākumskola
Aizkraukles pilsētas sākumskola
Aizkraukles vakara (maiņu) vidusskola
Aizputes novada neklātienes vidusskola
Aizputes pagasta pamatskola
Aizputes vidusskola
Aizupes pamatskola
Aknīstes vidusskola
Aleksandrovas speciālā internātpamatskola
Allažu pamatskola
Alojas Ausekļa vidusskola
Alsungas vidusskola
Alūksnes novada Jaunannas pamatskola
Alūksnes novada vidusskola
Alūksnes pilsētas sākumskola
Amatas novada Drabešu sākumskola
Amatas pamatskola
Ances pamatskola
Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskola
Andreja Upīša Skrīveru vidusskola
Andrupenes pamatskola
Andzeļu pamatskola
Annas Brigaderes pamatskola
Annenieku pamatskola
Antūžu speciālā internātpamatskola
Apriķu pamatskola
Asares pamatskola
A.Spāģa Dunalkas pamatskola
Asūnes pamatskola
Ata Kronvalda Durbes vidusskola
Auces vidusskola
Audriņu pamatskola
Augstkalnes vidusskola
Aulejas pamatskola
Babītes novada pašvaldības Salas sākumskola
Babītes vidusskola
Baldones mūzikas pamatskola
Baldones vidusskola
Baložu vidusskola
Baltinavas Kristīgā speciālā internātpamatskola
Baltinavas vidusskola
Balvu Amatniecības vidusskola
Balvu pamatskola
Balvu Valsts ģimnāzija
Barkavas pamatskola
Bārtas pamatskola
Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskola
Bauskas 2. vidusskola
Bauskas pilsētas pamatskola
Bauskas sākumskola
Bauskas Valsts ģimnāzija
Bebrenes vidusskola
Bebru internātvidusskola
Bebru pamatskola
Bejas pamatskola
Bēnes vidusskola
Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola
Bērna Jēzus ģimenes sākumskola
Bērzaunes pamatskola
Bērzgala pamatskola
Bērzpils vidusskola
Bērzupes speciālā internātpamatskola
Biedrības „Tautskola 99 baltie zirgi” pamatskola
Biķernieku pamatskola
Bikstu pamatskola
Bilskas pamatskola
Birzgales pamatskola
Birznieku pamatskola
Biržu internātpamatskola
Biržu pamatskola
Biznesa un vadības privātvidusskola
Blīdenes pamatskola
Blomes pamatskola
Brāļu Skrindu Atašienes vidusskola
Brenguļu sākumskola
Briežuciema pamatskola
Brocēnu vidusskola
Bukaišu pamatskola
Burtnieku Ausekļa vidusskola
Carnikavas pamatskola
Carnikavas speciālā internātpamatskola
Cēres pamatskola
Cēsu 1. pamatskola
Cēsu 2. pamatskola
Cēsu 2. vakara (maiņu) vidusskola
Cēsu 2. vidusskola
Cēsu internātpamatskola−rehabilitācijas centrs
Cēsu pilsētas pamatskola
Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskola
Cēsu Valsts ģimnāzija
Cesvaines internātpamatskola
Cesvaines vidusskola
Ciblas vidusskola
Cirmas pamatskola
Codes pamatskola
Dagdas vidusskola
Daudzeses pamatskola
Daugavpils 1. speciālā pamatskola
Daugavpils 10. vidusskola
Daugavpils 11. pamatskola
Daugavpils 12. vidusskola
Daugavpils 13. vidusskola
Daugavpils 15. vidusskola
Daugavpils 16. vidusskola
Daugavpils 17. vidusskola
Daugavpils 3. vidusskola
Daugavpils 9. vidusskola
Daugavpils Krievu vidusskola−licejs
Daugavpils logopēdiskā internātpamatskola−attīstības centrs
Daugavpils pilsētas Centra ģimnāzija
Daugavpils Saskaņas pamatskola
Daugavpils Valsts ģimnāzija
Daugavpils Vienības pamatskola
Daugmales pamatskola
Dauguļu speciālā internātpamatskola
Daukstes pamatskola
Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola
Degumnieku pamatskola
Dekšāru pamatskola
Dignājas pamatskola
Dobeles 1. vidusskola
Dobeles Kristīgā pamatskola
Dobeles sākumskola
Dobeles Valsts ģimnāzija
Drabešu internātpamatskola
Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija
Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola
Dravnieku pamatskola
Dricānu vidusskola
Drustu pamatskola
Druvienas pamatskola
Dubnova Rīgas Ebreju vidusskola
Dunavas pamatskola
Dundagas vidusskola
Dzelzavas pamatskola
Dzelzavas speciālā internātpamatskola
Dzērbenes vidusskola
Dzērves pamatskola
Dzimtmisas pamatskola
Dzirciema speciālā intenātpamatskola
Džūkstes pamatskola
Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola
Ēdoles pamatskola
Eglaines pamatskola
Eglaines pamatskola
Eksperimentālā Kristīgā vidusskola „Staburadze”
Elejas vidusskola
Engures vidusskola
Ērģemes pamatskola
Ērgļu vidusskola
Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija
Ēveles pamatskola
Ezernieku vidusskola
Ezersalas speciālā internātpamatskola
Feimaņu pamatskola
Friča Brīvzemnieka pamatskola
Gaigalavas pamatskola
Gaiķu pamatskola
Gaismas speciālā internātpamatskola
Galēnu pamatskola
Galgauskas pamatskola
Gardenes pamatskola
Garkalnes vidusskola
Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskola
Garozas pamatskola
Gārsenes pamatskola
Gaujienas speciālā internātpamatskola
Gaviezes pamatskola
Gramzdas pamatskola
Griķu pamatskola
Grobiņas ģimnāzija
Grobiņas pagasta sākumskola
Grobiņas pamatskola
Grundzāles pamatskola
Gulbenes 2. vidusskola
Gulbenes Bērzu sākumskola
Gulbenes novada valsts ģimnāzija
Gulbenes vakara (maiņu) vidusskola
Gulbenes vidusskola
Gulbīša vidusskola
Habad Ebreju privātā vidusskola
Humanitārā privātģimnāzija
Iecavas internātpamatskola
Iecavas vidusskola
Ikšķiles vidusskola
Iļģuciema vidusskola
Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola
Ilūkstes 1. vidusskola
Ilūkstes Sadraudzības vidusskola
Ilzenes pamatskola
Inčukalna pamatskola
Indras vidusskola
Inešu pamatskola
Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolas vidusskola „Premjers”
Irlavas vidusskola
Īslīces vidusskola
Istras vidusskola
Izvaltas pamatskola
Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskola
Jankas Kupalas Rīgas Baltkrievu pamatskola
Jaunburtnieku pamatskola
Jaunjelgavas vidusskola
Jaunlaicenes pamatskola
Jaunmārupes sākumskola
Jaunmuižas pamatskola
Jaunogres vidusskola
Jaunpiebalgas vidusskola
Jaunpils vidusskola
Jaunsilavas pamatskola
Jaunstrūžānu pamatskola
J.Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskola
Jēkabpils 2. vidusskola
Jēkabpils 3. vidusskola
Jēkabpils pamatskola
Jēkabpils vakara vidusskola
Jēkabpils Valsts ģimnāzija
Jelgavas 1. ģimnāzija
Jelgavas 1. speciālā internātpamatskola
Jelgavas 2. pamatskola
Jelgavas 3. pamatskola
Jelgavas 4. pamatskola
Jelgavas 4. vidusskola
Jelgavas 5. vidusskola
Jelgavas 6. vidusskola
Jelgavas novada neklātienes vidusskola
Jelgavas speciālā internātpamatskola
Jelgavas speciālā pamatskola
Jelgavas Spīdolas ģimnāzija
Jelgavas vakara (maiņu) vidusskola
Jelgavas Valsts ģimnāzija
J.Endzelīna Kauguru pamatskola
Jersikas pamatskola
Jeru pamatskola
J.Pilsudska Daugavpils Valsts Poļu ģimnāzija
J.Raiņa Daugavpils 6. vidusskola
Jumpravas speciālā internātpamatskola
Jumpravas vidusskola
Jura Neikena Dikļu pamatskola
Jūrkalnes pamatskola
Jūrmalas Alternatīvā skola
Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskola
Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola
Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskola
Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola
Jūrmalas pilsētas speciālā internātpamatskola
Jūrmalas sākumskola „Atvase”
Jūrmalas vakara vidusskola
Jūrmalas Valsts ģimnāzija
Kalētu pamatskola
Kalnciema pagasta vidusskola
Kalnciema vidusskola
Kalnezeru Katoļu pamatskola
Kalniešu pamatskola
Kalsnavas pamatskola
Kalupes pamatskola
Kalvenes pamatskola
Kandavas internātvidusskola
Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola
Kandavas novada Zantes pamatskola
Kapsēdes pamatskola
Kārķu pamatskola
Kārļa Videnieka Rīgas 77. vidusskola
Kārsavas vidusskola
Katvaru speciālā internātpamatskola
Kaunatas vidusskola
Ķeguma komercnovirziena vidusskola
Ķeipenes pamatskola
Ķekavas vidusskola
Ķemeru vidusskola
Klasiskās izglītības pamatskola „ABC”
Kocēnu pamatskola
Kokneses speciālā internātpamatskola−attīstības centrs
Kolkas pamatskola
Konstantinovas sākumskola
Krāslavas grāfu Plāteru vārdā nosauktā Poļu pamatskola
Krāslavas pamatskola
Krāslavas Valsts ģimnāzija
Krāslavas Varavīksnes vidusskola
Krimuldas vidusskola
Krimūnu pamatskola
Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskola
Kristiāna Dāvida pamatskola
Krotes Kronvalda Ata pamatskola
Krustpils pamatskola
Kuldīgas 2. vidusskola
Kuldīgas Alternatīvā sākumskola
Kuldīgas Centra vidusskola
Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola
Kuldīgas pamatskola
Kupravas pamatskola
Kusas pamatskola
K.Valdemāra pamatskola
Lāču pamatskola
Lādezera pamatskola
Laidu pamatskola
Lapmežciema pamatskola
Latvijas Starptautiskā skola
Lauberes pamatskola
Laucienes pamatskola
Ļaudonas vidusskola
Launkalnes pamatskola
Lažas speciālā internātpamatskola
Lazdiņas privātā vidusskola „Punktiņš”
Lazdonas pamatskola
Lēdmanes pamatskola
Lejasciema vidusskola
Lejasstrazdu pamatskola
Lībagu sākumskola
Lielplatones speciālā internātpamatskola
Lielvārdes pamatskola
Liepājas 15. vidusskola
Liepājas 3. pamatskola
Liepājas 7. vidusskola
Liepājas 8. vidusskola
Liepājas A.Puškina 2. vidusskola
Liepājas Centra pamatskola
Liepājas Ezerkrasta sākumskola
Liepājas internātpamatskola
Liepājas Katoļu pamatskola
Liepājas pilsētas 12. vidusskola
Liepājas Raiņa 6. vidusskola
Liepājas speciālā internātpamatskola
Liepājas vakara (maiņu) vidusskola
Liepājas Valsts 1. ģimnāzija
Liepas pamatskola
Liepenes pamatskola
Liepnas internātpamatskola
Liepnas vidusskola
Liepupes vidusskola
Liezēres pamatskola
Līgatnes novada vidusskola
Limbažu 1. vidusskola
Limbažu 3. vidusskola
Limbažu sākumskola
Litenes pamatskola
Līvānu 1. vidusskola
Līvānu 2. vidusskola
Līvānu novada vakara (maiņu) vidusskola
Līvbērzes vidusskola
Līvu pamatskola
Lizuma vidusskola
Lubānas vidusskola
Lūcijas Rancānes Makašānu amatu vidusskola
Ludzas 2. vidusskola
Ludzas Mūzikas pamatskola
Ludzas novada vakara vidusskola
Ludzas pilsētas ģimnāzija
Madlienas vidusskola
Madonas pilsētas 1. vidusskola
Madonas pilsētas 2. vidusskola
Madonas vakara un neklātienes vidusskola
Madonas Valsts ģimnāzija
Majoru vidusskola
Malienas pamatskola
Mālpils internātpamatskola
Mālpils vidusskola
Maltas 1. vidusskola
Maltas 2. vidusskola
Maltas speciālā internātpamatskola
Mālupes pamatskola
Mārcienas pamatskola
Mārkalnes pamatskola
Mārsnēnu pamatskola
Mārupes pamatskola
Mārupes vidusskola
Māteru Jura Kazdangas pamatskola
Matīšu pamatskola
Matkules sākumskola
Mazirbes speciālā internātpamatskola
Mazsalacas vidusskola
Mazzalves pamatskola
Medumu speciālā internātpamatskola
Medumu vidusskola
Meirānu Kalpaka pamatskola
Mērdzenes pamatskola
Mērsraga vidusskola
Mētrienas pamatskola
Mežāres pamatskola
Mežciema pamatskola
Mežgaļu pamatskola
Mežinieku pamatskola
Mežotnes internātvidusskola
Mežotnes pamatskola
Mežvidu pamatskola
Mežvidu pamatskola
Milzkalnes sākumskola
Misas vidusskola
Mores pamatskola
Murjāņu sporta ģimnāzija
Murmastienes pamatskola
Naudītes pamatskola
Naujenes pamatskola
Naukšēnu novada vidusskola
Nautrēnu vidusskola
Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola
Nīcas vidusskola
Nīcgales pamatskola
Nīkrāces pamatskola
Nirzas pamatskola
Nītaures vidusskola
Ogres 1. vidusskola
Ogres sākumskola
Ogres Valsts ģimnāzija
Ogresgala pamatskola
Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskola
O.Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskola
Olaines 1. vidusskola
Olaines 2. vidusskola
Oskara Kalpaka Rudbāržu pamatskola
Ozolaines pamatskola
Ozolkalna pamatskola
Ozolmuižas pamatskola
Ozolnieku vidusskola
Ozolu pamatskola
Pabažu pamatskola
Pāles pamatskola
Palsmanes pamatskola
Palsmanes speciālā internātpamatskola
Pamatskola „Harmonija”
Pamatskola „Rīdze”
Pamūšas speciālā internātpamatskola
Pastendes pamatskola
Pāvilostas vidusskola
Pededzes pamatskola
Pelču speciālā internātpamatskola−attīstības centrs
Pelēču pamatskola
Penkules pamatskola
Pērses pamatskola
Piebalgas pamatskola
Pildas pamatskola
Pilsrundāles vidusskola
Piltenes vidusskola
Pļaviņu novada ģimnāzija
Pļavniekkalna sākumskola
Popes pamatskola
Praulienas pamatskola
Preiļu 1. pamatskola
Preiļu 2. vidusskola
Preiļu novada vakara (maiņu) un neklātienes vidusskola
Preiļu Valsts ģimnāzija
Priekules vidusskola
Priekuļu pamatskola
Priekuļu vidusskola
Priežmalas pamatskola
Privātā pamatskola „Gaismas tilts 97”
Privātā pamatskola „Maksima”
Privātā pamatskola „RIMS-Rīga International meridian school”
Privātā Rīgas Tehnolingvistiskā ģimnāzija
Privātā sākumskola „Krievu kristīgā skola”
Privātā sākumskola „Mazulītis Rū”
Privātā sākumskola „Namiņš”
Privātā sākumskola „Vinnijs”
Privātā sākumskola „Zelta Rasa”
Privātā vidusskola „Ādažu Brīvā Valdorfa skola”
Privātā vidusskola „Innova”
Privātā vidusskola „Klasika”
Privātā vidusskola „Laisma”
Privātā vidusskola „Maxvel”
Privātā vidusskola „Norma”
Privātā vidusskola „Patnis”
Privātā vidusskola „Rīgas Franču skola”
Privātā vidusskola „Templum”
"Privātsākumskola ""Varavīksne”"
"Privātskola ""Latreia”"
Puikules pamatskola
Pumpuru vidusskola
Pūņu pamatskola
Pūres pamatskola
Purmsātu speciālā internātpamatskola
Puškina licejs
Pušmucovas pamatskola
Puzes pamatskola
Raiskuma pamatskola
Raiskuma speciālā internātpamatskola–rehabilitācijas centrs
Ramatas sākumskola
Rāmuļu pamatskola
Randenes pamatskola
Rankas pamatskola
Raudas speciālā internātpamatskola bērniem bāreņiem
Raunas vidusskola
Rāvas pamatskola
Rekavas vidusskola
Remtes pamatskola
Rencēnu pamatskola
Rēzeknes 1. vidusskola
Rēzeknes 2. vidusskola
Rēzeknes 3. vidusskola
Rēzeknes 4. vidusskola
Rēzeknes 5. vidusskola
Rēzeknes 6. vidusskola
Rēzeknes Katoļu vidusskola
Rēzeknes logopēdiskā internātpamatskola
Rēzeknes vakara vidusskola
Rēzeknes Valsts ģimnāzija
Rēzeknes Valsts Poļu ģimnāzija
Rēznas pamatskola
Riebiņu vidusskola
Rīgas 1. privātā vidusskola
Rīgas 1. speciālā internātpamatskola
Rīgas 10. vidusskola
Rīgas 13. vidusskola
Rīgas 14. vakara (maiņu) vidusskola
Rīgas 15. vidusskola
Rīgas 18. vakara (maiņu) vidusskola
Rīgas 19. vidusskola
Rīgas 2. speciālā internātpamatskola
Rīgas 21. vidusskola
Rīgas 22. vidusskola
Rīgas 24. pamatskola
Rīgas 25. vidusskola
Rīgas 28. vidusskola
Rīgas 29. vidusskola
Rīgas 3. speciālā pamatskola
Rīgas 31. vidusskola
Rīgas 32. vidusskola
Rīgas 33. vidusskola
Rīgas 34. vidusskola
Rīgas 37. vidusskola
Rīgas 4. speciālā internātpamatskola
Rīgas 40. vidusskola
Rīgas 41. vidusskola
Rīgas 45. vidusskola
Rīgas 46. vidusskola
Rīgas 47. vidusskola
Rīgas 49. vidusskola
Rīgas 5. speciālā internātpamatskola
Rīgas 51. vidusskola
Rīgas 53. vidusskola
Rīgas 54. vidusskola
Rīgas 6. vidusskola
Rīgas 60. vidusskola
Rīgas 61. vidusskola
Rīgas 62. vidusskola
Rīgas 63. vidusskola
Rīgas 64. vidusskola
Rīgas 65. vidusskola
Rīgas 66. speciālā vidusskola
Rīgas 68. vidusskola
Rīgas 69. vidusskola
Rīgas 7. pamatskola
Rīgas 71. vidusskola
Rīgas 72. vidusskola
Rīgas 74. vidusskola
Rīgas 75. vidusskola
Rīgas 80. vidusskola
Rīgas 84. vidusskola
Rīgas 85. vidusskola
Rīgas 86. vidusskola
Rīgas 88. vidusskola
Rīgas 89. vidusskola
Rīgas 9. vakara (maiņu) vidusskola
Rīgas 92. vidusskola
Rīgas 93. vidusskola
Rīgas 94. vidusskola
Rīgas 95. vidusskola
Rīgas 96. vidusskola
Rīgas ampētera vidusskola
Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Anniņmuižas vidusskola
Rīgas Centra daiļamatniecības pamatskola
Rīgas Centra humanitārā vidusskola
Rīgas Centra krievu privātģimnāzija
Rīgas Centra sākumskola
Rīgas Daugavgrīvas vidusskola
Rīgas Ezerkrastu vidusskola
Rīgas Franču licejs
Rīgas ģimnāzija „Maksima”
Rīgas Hanzas vidusskola
Rīgas Herdera vidusskola
Rīgas Igauņu pamatskola
Rīgas Imantas vidusskola
Rīgas Itas Kozakēvičas Poļu vidusskola
Rīgas Jāņa Poruka vidusskola
Rīgas Juglas vidusskola
Rīgas Katoļu ģimnāzija
Rīgas Klasiskā ģimnāzija
Rīgas Krievu vidusskola
Rīgas Kristīgā vidusskola
Rīgas Kultūru vidusskola
Rīgas Lastādijas internātpamatskola
Rīgas Lietuviešu vidusskola
Rīgas Mūzikas internātvidusskola
Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskola
Rīgas nedzirdīgo bērnu internātpamatskola
Rīgas Ostvalda vidusskola
Rīgas Pārdaugavas pamatskola
Rīgas pilsētas Pļavnieku ģimnāzija
Rīgas Pļavnieku pamatskola
Rīgas privātā pamatskola „Varavīksne”
Rīgas Purvciema vidusskola
Rīgas Raiņa 8. vakara (maiņu) vidusskola
Rīgas Rīnūžu vidusskola
Rīgas sākumskola „Valodiņa”
Rīgas Sanatorijas speciālā internātpamatskola
Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskola
Rīgas speciālā internātpamatskola
Rīgas speciālā pamatskola−attīstības centrs
Rīgas Starptautiskā skola
Rīgas Tālmācības vidusskola
Rīgas Teikas vidusskola
Rīgas Ukraiņu vidusskola
Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra (Kudrjašova) Grāveru pamatskola
Rīgas Universālā vidusskola
Rīgas vakara ģimnāzija
Rīgas Valda Zālīša pamatskola
Rīgas Valdorfskola
Rīgas Valsts 1. ģimnāzija
Rīgas Valsts 2.ģimnāzija
Rīgas Valsts 3. ģimnāzija
Rīgas Valsts Vācu ģimnāzija
Rīgas vispārizglītojošā privātā vidusskola „Evrika”
Rīgas Ziepniekkalna sākumskola
Rīgas Zolitūdes ģimnāzija
Rites pamatskola
Robežnieku pamatskola
Rojas vidusskola
Ropažu vidusskola
Rožupes pamatskola
Rubenes pamatskola
Rubenes pamatskola
Rucavas pamatskola
Rudbāržu internātpamatskola−rehabilitācijas centrs
Rudes pamatskola
Rudzātu speciālā internātpamatskola
Rudzātu vidusskola
Rugāju novada vidusskola
Rūjienas vidusskola
Rušonas pamatskola
Sabiles vidusskola
Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskola
Sākumskola „Ābelīte”
Sākumskola „Taurenītis”
Salacgrīvas vidusskola
Salas pamatskola
Salas vidusskola
Salaspils novada pašvaldības iestāde „Salaspils 1. vidusskola”
Salaspils novada pašvaldības iestāde „Salaspils 2. vidusskola”
Saldus 2. vidusskola
Saldus ģimnāzija
Saldus novada pašvaldības Cieceres internātpamatskola
Saldus novada pašvaldības Druvas vidusskola
Saldus novada pašvaldības Ezeres vidusskola
Saldus novada pašvaldības Jaunlutriņu pamatskola
Saldus novada pašvaldības Kalnu vidusskola
Saldus novada pašvaldības Kursīšu pamatskola
Saldus novada pašvaldības Kurzemītes pamatskola
Saldus novada pašvaldības Lutriņu pamatskola
Saldus novada pašvaldības Nīgrandes pamatskola
Saldus novada pašvaldības Pampāļu pamatskola
Saldus novada pašvaldības Rubas pamatskola
Saldus novada pašvaldības Rubas speciālā internātpamatskola
Saldus novada pašvaldības Sātiņu pamatskola
Saldus novada pašvaldības Striķu pamatskola
Saldus novada pašvaldības Zirņu pamatskola
Saldus pamatskola
Saldus sākumskola
Saldus vakara vidusskola
Salgales pamatskola
Salienas vidusskola
Salnavas pamatskola
Sarkaņu pamatskola
Sauleskalna sākumskola
Saulkrastu vidusskola
Seces pagasta pamatskola
Sējas pamatskola
Sēmes sākumskola
Sērmūkšu pamatskola
Sesavas pamatskola
Sidgundas pamatskola
Siguldas 1. pamatskola
Siguldas novada vidusskola
Siguldas pilsētas vidusskola
Siguldas Valsts ģimnāzija
Sikšņu pamatskola
Sikšņu pamatskola
Silajāņu pamatskola
Silenes pamatskola
Sīļukalna pamatskola
Skaistas pamatskola
Skaistkalnes vidusskola
Šķaunes pamatskola
Šķeltovas pamatskola
Šķibes pamatskola
Skrudalienas pamatskola
Skrundas vidusskola
Skujenes pamatskola
Skultes sākumskola
Skultes sākumskola
Slokas pamatskola
Smārdes pamatskola
Smiltenes Centra vidusskola
Smiltenes ģimnāzija
Smiltenes Trīs pakalnu pamatskola
Sociālās korekcijas izglītības iestāde „Naukšēni”
Spāres speciālā internātpamatskola
Spoģu vidusskola
Sproģu pamatskola
Stacijas pamatskola
Staiceles vidusskola
Stāķu pamatskola
Stalbes vidusskola
Staļģenes vidusskola
Stāmerienas pamatskola
Stelpes pamatskola
Stendes pamatskola
Stiklu speciālā internātpamatskola
Stopiņu pamatskola
Straupes pamatskola
Strautiņu pamatskola
Strazdumuižas internātvidusskola−attīstības centrs vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem
Strenču novada vidusskola
Subates pamatskola
Sunākstes pamatskola
Suntažu internātpamatskola−rehabilitācijas centrs
Suntažu vidusskola
Sūnu pamatskola
Sutru pamatskola
Sveķu speciālā internātpamatskola
Sventes vidusskola
Svētes pamatskola
Tabores pamatskola
Tālmācības vidusskola „Rīgas Komercskola”
Talsu 2. pamatskola
Talsu 2. vidusskola
Talsu Kristīgā vidusskola
Talsu novada vakara un neklātienes vidusskola
Talsu pamatskola
Talsu sākumskola
Talsu Valsts ģimnāzija
Tārgales pamatskola
Taurenes pamatskola
Taurupes vidusskola
Tērvetes pamatskola
Teteles pamatskola
Tilžas internātpamatskola
Tilžas vidusskola
Tīnūžu pamatskola
Tirzas pamatskola
Tiskādu speciālā internātpamatskola
Tiskādu vidusskola
Trapenes pamatskola
Trikātas pamatskola
Tukuma 2. pamatskola
Tukuma 2. vidusskola
Tukuma 3. pamatskola
Tukuma E. Birznieka-Upīša 1. pamatskola
Tukuma Raiņa ģimnāzija
Tukuma Speciālā internātpamatskola
Tukuma vakara un neklātienes vidusskola
Tumes vidusskola
Turaidas pamatskola
Turlavas pamatskola
Ugāles vidusskola
Ulbrokas vidusskola
Umurgas pamatskola
Upesgrīvas speciālā internātpamatskola
Upesleju internātpamatskola–rehabilitācijas centrs
Upītes pamatskola
Užavas pamatskola
Uzvaras vidusskola
Vaboles vidusskola
Vaidavas speciālā internātpamatskola
Vaiņodes internātpamatskola
Vaiņodes vidusskola
Vaivaru pamatskola
Valdemārpils vidusskola
Valkas ģimnāzija
Valkas pamatskola
Valmieras 2. vidusskola
Valmieras 5. vidusskola
Valmieras pamatskola
Valmieras Pārgaujas ģimnāzija
Valmieras Pārgaujas pamatskola
Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskola−attīstības centrs
Valmieras Valsts ģimnāzija
Valmieras Viestura vidusskola
Vanagu pamatskola
Vandzenes pamatskola
Vānes pamatskola
Vangažu vidusskola
Varakļānu novada pašvaldības Stirnienes pamatskola
Varakļānu vidusskola
Variņu pamatskola
Vārkavas pamatskola
Vārkavas vidusskola
Vārmes pamatskola
Vecpiebalgas vidusskola
Vecsaules pamatskola
Vecumnieku novada Domes Bārbeles pamatskola
Vecumnieku novada Domes Valles vidusskola
Vecumnieku vidusskola
Ventspils 1. ģimnāzija
Ventspils 1. pamatskola
Ventspils 2. pamatskola
Ventspils 2. vidusskola
Ventspils 3. vidusskola
Ventspils 4. vidusskola
Ventspils 5. vidusskola
Ventspils 6. vidusskola
Ventspils Centra pamatskola
Ventspils vakara vidusskola
Verēmu pamatskola
Vērgales pamatskola
Vestienas pamatskola
Vidrižu pamatskola
Viduču pamatskola
Viesītes vidusskola
Vijciema pamatskola
Viļakas pamatskola
Viļakas Valsts ģimnāzija
Viļānu vidusskola
Vilces pamatskola
Vilgāles pamatskola
Vilpulkas sākumskola
Vīpes pamatskola
Virbu pamatskola
Vircavas vidusskola
Virgas pamatskola
Vispārizglītojošā privātā vidusskola „Laisma”
V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija
Zaķumuižas pamatskola
Zaļenieku pamatskola
Zālītes speciālā internātpamatskola
Z.A.Meierovica Kabiles pamatskola
Zasas vidusskola
Zaubes pamatskola
Zemgales vidusskola
Zemgales vidusskola
Zemītes pamatskola
Ziemeļvalstu ģimnāzija
Ziemeru pamatskola
Žīguru pamatskola
Žila Verna Rīgas Franču skola
Zilupes vidusskola
Zlēku pamatskola
Zūru pamatskola
Zvejniekciema vidusskola