Tradicionālā transkripcija

[sêdêt]

 

Starptautiskā fonētiskā transkripcija

[seːˀdeːˀt] 


[s] – nebalsīgais troksnenis

[ē] – garais, šaurais patskanis

[d] – balsīgais troksnenis

[ē] – garais, šaurais patskanis

[t] – nebalsīgais troksnenis

 

Divzilbju vārds.

Ortogrammas – ē.sēd-sakne

-ē-piedēklis

-tgalotne

sēdē- – vārda celms

-ēt – vārda izskaņa
sēd+vann-a

sēd+viet-a

sēž-am+viet-a

klāt+sēd-ē-t


priekš+sēd+is


sēž-am-ais

sēd-oš-s
sēdēt patstāvīgs vārds, lokāms vārds, darbības vārds, tiešs, nepārejošs, nepabeigta veida darbības vārds, 3. konjugācijas 2. grupa

 

ĪSTENĪBAS IZTEIKSME

DARĀMĀ KĀRTA

Pers.

Vienkāršā tagadne

Saliktā tagadne

vsk.

dsk.

vsk.

dsk.

1.

sēž-u

sēž-am

esmu sēdē-j-is

esmu sēdē-j-us-i

esam sēdē-j-uš-i

esam sēdē-j-uš-as

2.

sēd-i

sēž-at

esi sēdē-j-is

esi sēdē-j-us-i

esat sēdē-j-uš-i

esat sēdē-j-uš-as

3.

sēž

sēž

ir sēdē-j-is

ir sēdē-j-us-i

ir sēdē-j-uš-i

ir sēdē-j-uš-as

 

Vienkāršā pagātne

Saliktā pagātne

vsk.

dsk.

vsk.

dsk.

1.

sēdē-j-u

sēdē-j-ām

biju sēdē-j-is

biju sēdē-j-us-i

bijām sēdē-j-uš-i

bijām sēdē-j-uš-as

2.

sēdē-j-i

sēdē-j-āt

biji sēdē-j-is

biji sēdē-j-us-i

bijāt sēdē-j-uš-i

bijāt sēdē-j-uš-as

3.

sēdē-j-a

sēdē-j-a

bija sēdē-j-is

bija sēdē-j-us-i

bija sēdē-j-uš-i

bija sēdē-j-uš-as

 

Vienkāršā nākotne

Saliktā nākotne

vsk.

dsk.

vsk.

dsk.

1.

sēdē-š-u

sēdē-s-im

būšu sēdē-j-is

būšu sēdē-j-us-i

būsim sēdē-j-uš-i

būsim sēdē-j-uš-as

2.

sēdē-s-i

sēdē-s-it/sēdē-s-iet

būsi sēdē-j-is

būsi sēdē-j-us-i

būsit/būsiet sēdē-j-uš-i

būsit/būsiet sēdē-j-uš-as

3.

sēdē-s

sēdē-s

būs sēdē-j-is

būs sēdē-j-us-i

būs sēdē-j-uš-i

būs sēdē-j-uš-as

CIEŠAMĀ KĀRTA

Pers.

Vienkāršā tagadne

Saliktā tagadne

vsk.

dsk.

vsk.

dsk.

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

tiek sēdē-t-s

 

ir ticis sēdē-t-s

 

 

Vienkāršā pagātne

Saliktā pagātne

vsk.

dsk.

vsk.

dsk.

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

tika sēdē-t-s

 

bija ticis sēdē-t-s

 

 

Vienkāršā nākotne

Saliktā nākotne

vsk.

dsk.

vsk.

dsk.

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

tiks sēdē-t-s

 

būs ticis sēdē-t-s

 

 

ATSTĀSTĪJUMA IZTEIKSME

DARĀMĀ KĀRTA

Pers.

Vienkāršā tagadne

Saliktā tagadne

vsk.

dsk.

vsk.

dsk.

1.

sēž-ot

esot sēdē-j-is

esot sēdē-j-us-i

esot sēdē-j-uš-i

esot sēdē-j-uš-as

2.

3.

 

Vienkāršā nākotne

Saliktā nākotne

vsk.

dsk.

vsk.

dsk.

1.

sēdē-š-ot

būšot sēdē-j-is

būšot sēdē-j-us-i

būšot sēdē-j-uš-i

būšot sēdē-j-uš-as

2.

3.

CIEŠAMĀ KĀRTA

Pers.

Vienkāršā tagadne

Saliktā tagadne

vsk.

dsk.

vsk.

dsk.

1.

tiekot sēdē-t-s

 

esot ticis sēdē-t-s

 

2.

3.

 

Vienkāršā nākotne

Saliktā nākotne

vsk.

dsk.

vsk.

dsk.

1.

tikšot sēdē-t-s

 

būšot ticis sēdē-t-s

 

2.

3.

 

VĒLĒJUMA IZTEIKSME

DARĀMĀ KĀRTA

Pers.

Vienkāršā forma

Saliktā forma

vsk.

dsk.

vsk.

dsk.

1.

sēdē-tu

būtu sēdē-j-is

būtu sēdē-j-us-i

būtu sēdē-j-uš-i

būtu sēdē-j-uš-as

2.

3.

CIEŠAMĀ KĀRTA

Pers.

Vienkāršā forma

Saliktā forma

vsk.

dsk.

vsk.

dsk.

1.

tiktu sēdē-t-s

 

būtu ticis sēdē-t-s

 

2.

3.

 

VAJADZĪBAS IZTEIKSME

Pers.

Vienkāršā tagadne

Saliktā tagadne (reti)

vsk.

dsk.

vsk.

dsk.

1.

ir jā-sēž

ir bijis jā-sēž

2.

3.

 

Vienkāršā pagātne

Saliktā pagātne

vsk.

dsk.

vsk.

dsk.

1.

bija jā-sēž

bija bijis jā-sēž

2.

3.

 

Vienkāršā nākotne

Saliktā nākotne

vsk.

dsk.

vsk.

dsk.

1.

būs jā-sēž

būs bijis jā-sēž

2.

3.

VAJADZĪBAS IZTEIKSMES VĒLĒJUMA PAVEIDS

Pers.

Vienkāršā forma

Saliktā forma

vsk.

dsk.

vsk.

dsk.

1.

būtu jā-sēž

būtu bijis jā-sēž

2.

3.

VAJADZĪBAS IZTEIKSMES ATSTĀSTĪJUMA PAVEIDS

Pers.

Vienkāršā tagadne

Saliktā tagadne

vsk.

dsk.

vsk.

dsk.

1.

esot jā-sēž

esot bijis jā-sēž

2.

3.

 

Vienkāršā nākotne

Saliktā nākotne

vsk.

dsk.

vsk.

dsk.

1.

būšot jā-sēž

būšot bijis jā-sēž

2.

3.

 

PAVĒLES IZTEIKSME

Pers.

Vienkāršā forma

vsk.

dsk.

1.

sēdē-s-im!

2.

sēd-i!

sēd-iet!

3.

lai sēž!


Teikumā var būt:

1) teikuma priekšmetsSēdēt stundām ilgi pie datora ir kaitīgi veselībai.

2) izteicējsVecmāmiņa sēž pie loga un ada.

3) galvenais loceklisSēdēt un nekustēties!

4) papildinātājs – Nodarbībās tevi iemācīs pareizi sēdēt.

5) apzīmētājs Pie galda sēdošais svešinieks izrādījās mūsu kādreizējais kaimiņš.sēdēt ceļmalā, sēdēt gultā, sēdēt istabā, sēdēt kaktā, sēdēt kokā, sēdēt krūmos, sēdēt laivā, sēdēt ragavās, sēdēt ratos, sēdēt zemē

 

sēdēt pie baznīcas, sēdēt bez darba, sēdēt pie datora, sēdēt pie galda, sēdēt pie grāmatām, sēdēt uz gultas malas, sēdēt uz krēsla, sēdēt uz zara

 

daudz sēdēt, draudzīgi sēdēt, ilgi sēdēt, klusu sēdēt, mierīgi sēdēt, rātni sēdēt, taisni sēdēt

 

sēdošs darbssēdēt, sēžu, sēdi, sēž, pag. sēdēju, nepārej.

1. Atrasties sēdus stāvoklī.

Sēdēt uz krēsla. Suns sēž pie durvīm.

2. Atrasties būt (kādu laiku kādā vietā, vidē); nodarboties (ar ko), atrodoties sēdus stāvoklī.

Sēdēt visu dienu istabā (mājās). Sēdēt cietumā. Sēdēt otru gadu vienā klasē.

3. Tupēt (par putniem).

Vista sēž uz olām. Vārna sēž uz zara.
[Sagatavots pēc:
LVV 2006 : 979]


sēdēt, sēžu, sēdi, sēž, pag. sēdēju, intrans.

1. Atrasties stāvoklī, kam raksturīgs balsts uz gurniem, vertikāla ķermeņa augšdaļa un (parasti) saliektas kājas.

Sēdēt ar taisnu muguru.

Sēdēt airos – sēdēt laivā un airēt.

Sēdēt uz apsūdzēto sola – tikt tiesātam.

Sēdēt [arī stāvēt] bez darba sar. – nestrādāt.

Kad vēl kādu brītiņu bija sēdējušas, tad vecā [sieviete] sacīja: „Celsimies nu atkal, meitiņ, un iesim tālāk.” Kaudzītes M., 6.

Istabā māte sēdēja uz gultas malas, sēdēja ilgi, itin kā viņai nekādi darbi nebūtu darāmi. J. Kalniņš 2, 193.

Uzreiz uzkritis nogurums, ka ne izteikt. Gribas apsēsties un sēdēt, un nekustēties. Ezera 6, 42.

Lai vējš neaiznestu laivas pārāk tālu uz dienvidiem, divi jūrnieki vienmēr sēdēja airos. Lācis 15, 320.

Uz apsūdzēto sola sēž tikai viens vainīgais. Patiesībā tur būtu jāsēž arī citiem,” Strautmanis iesāka. Dripe 2, 171.

// Atrasties (uz kā, kur), piemēram, stāvot, tupot (parasti par putniem, kukaiņiem).

Puikas sāka ķerstīt jaunos bezdelīdzēnus, kuri sēdēja uz spāru galiem .. K. Skalbe 1, 87.

.. taurenis raibais, uz matiem [meitenei] kas sēž Un nelido projām uz mājām. Osmanis 1, 14.

.. irbe sēdēja perēklī uz olām. Upīts 4, 703.

// pārn. Atrasties, augt, arī būt novietotam (uz kā, kur) – par augiem, to daļām.

Ziediem [smiltsērkšķim] ļoti īsi kāti, tāpēc dzeltenās ogas, liekas, sēd tieši uz zariem. Galenieks 2, 281.

.. zem kuplās egles sūnās sēd septiņas baravikas. Zvaigzne 52, 17, 23.

// pārn. Atrasties, būt novietotam (uz kā, kur), parasti nekustīgi (piemēram, par priekšmetiem).

.. uz šī zaļā jumta – sarkanu ķieģeļu skurstenis. Tas sēdēja pietvīcis zaļajās sūnās un brīžam kūpēja. Jaunsudrabiņš 3, 15.

.. traleris sēd ūdenī līdz galvenajam klajam. Grīva 8, 114.

2. Ilgāku laiku darīt (ko), nodarboties (ar ko), atrodoties šādā stāvoklī.

Jau deviņpadsmit gadus viņš sēdēja teātra komisijā un balsoja. Poruks 3, 62.

Jau divdesmit piecus gadus sēdu pie [automobiļa] stūres.” Klīvers 3, 20.

Katrīna pie tējkannas vien sēdēja, un viņam tas cukurs jāpērk. Upīts 4, 173.

„.. vai tādā vakarā kāds pie grāmatām var sēdēt.” Kurcijs 2, 217.

3. Atrasties, uzturēties (kādā vietā, kādos apstākļos) ilgāku laiku, arī pastāvīgi.

„.. cik ilgi jūrnieks var sēdēt krastā bez naudas?” Grīva 7, 33.

Tagad nu varētu vaļoties. Dēls, meita lieli. Pašai pensija. Bet es lai sēdētu mierīgi mājās! Kalndruva 8, 292.

Māt, nu mēs nekad vairs nesēdēsim vakarā bez maizes, es atradu laimes vērdiņu!” K. Skalbe 1, 65.

// Atrasties apcietinājumā, cietumā.

Ūdris .. gribētu dabūt zināt, cik gadu jāsēž par visiem noziegumiem kopā. Rozītis III, 165.

Arestētie sēdēja cietumā un gaidīja tiesu. Jansons 4, 606.

4. parasti 3. pers.; sar. Labi atbilst, piegult augumam (par apģērbu).

Tagad mugurā viņam kā uzliets sēdēja pelēks uzvalks, melnu šķērssvītriņu. Bels 2, 74.

.. kleita man nekad „nesēdēja uz figūras. Allaž tā bija tik plata, ka to varēja vismaz pusotras reizes aptīt apkārt. Zālīte 5, 15.
[Sagatavots pēc:
http://www.tezaurs.lv/llvv/]


sēdēt – sēdēt; viesi sēž pie galda – gosti sēd aiz golda
[Sagatavots pēc: http://vuordineica.lv/]


àiz lìnijas taî lilâ koûdras purâ ìr vîna sola. ko pìlasijam ʒìervenes, to gùojam uz tùos solas. tùr bej vîns brìsmîgi lìls akmìns, tùr siêdejam ùn iêdam ʒìervenes.
[Sagatavots pēc: Balode 2008 : 111]


sēdēt – tupēt
[Sagatavots pēc: LVSV 1992 : 351]


Sēdēt augstā krēslābūt vadošā, nozīmīgā amatā.

 

Sēdēt kaulos (arī asinīs)būt noturīgam (par personības īpašību, paradumu u. tml.).

 

Sēdēt (arī dzīvot, būt) (kādam) uz kaklabūt (kādam) par apgrūtinājumu (parasti materiālajā ziņā), traucēt.

 

Sēdēt (arī tupēt) aizkrāsnē būt kūtram, pasīvam.

 

Sēdēt (arī gulēt) uz ausīm nedzirdēt, nesaklausīt; būt neizdarīgam, nevērīgam.

 

Sēdēt uz savas mantassaka, ja kāds ko nelabprāt dod citam.

 

Palikt sēdot palikt neprecētai, vecmeitās.

 

Sēdēt pie grāmatāmmācīties, cītīgi lasīt.

 

Sēdēt savās četrās sienāsdzīvot tikai mājās, savā istabā; neiet ārpus mājas.  
[Sagatavots pēc: http://www.tezaurs.lv/llvv/]


sēdēt, mantots vārds; lš. sėdėti t. p., pr. sindats [ā] (<*sindants, kur sind– < * send-) sēdošs, narev. sid (sidet vai *sided vietā), kr. сидеть, (ssl. sěděti), bkr. сiдзець, ukr. сидiти, bulg. (tag. vsk. 1. pers.) седя, č. seděti, p. siedieć sēdēt, sav. sẹzzen (ģerm. * satjan), v. setzen, ssk. sẹtja, a-s. sẹttan, a. set sēdināt, si. sdati (*sizdati) sēž, lat. sedēre sēdēt. Pamatā ide. * sedsēsties, no kā atv. *sēdtēi> b. *sēstei/*sēsti> la. sēst(i), tag. sēdu, sēžu vai sēstu.
[Sagatavots pēc: Karulis II 1992 : 163]


angļu to sit

baltkrievu – сядзець

franču  sasseoir

grieķu – κάθονται

igauņu – istuma

itāļu – sedersi

ivritā – לשבת

krievu – сидеть

latīņu – sedent

lietuviešu – sėdėti

poļu – siedzieć

somu – istua

ukraiņu – сидіти

vācu – sitzen

zviedru – sittaSēž kā uz adatām.

 

Sēd kā piesalis.

 

Sēd kā aizmidzis.

 

Sēž kā putns uz zara.

 

Sēd kā vista uz cāļiem.


Nevajag sēdēt uz durvju sliekšņa, tad citi sēdētāju nicina.

 

Nedrīkst uz sliekšņa sēdēt, tad cilvēks smags un neveikls pie darba.

 

Nevajag uz sliekšņa sēdēt, tad pērkons sper.

 

Jaunas meitas nedrīkst sēdēt uz gultas malas, tad nedabūn vīru.

 

Kas sēdēdams rokas tura klēpī krustiski, tas izvedīs savus nodomus.

 

Uz pūra vai sieka nevajagot sēdēt, tad jāpaliekot parādā.

 

Ja sēž apakš sijas, tad nav laimes.

 

Kas mazs sēd uz pagalēm, tas, augdams liels, būs slinks un laisks.

 

Ja sēdot kājas kustinot, tad nelaimi saucot mājās.

 

Sēdot nedrīkst kāju šūpot, tad velnam bērnus šūpo.

 

Kāzās meitas nedrīkst sēdēt galda stūrī, tad paliek vecas meitas.Kas sēd vienā sēdēšanā? – Cinis.

 

Trim stūriem muižiņa,

Balts kundziņš sēd. – Griķu grauds; griķis čaulā.

 

Trīsstūrainas kamaniņas,

Balts kundziņš sēž iekšā. – Griķu grauds.

 

Vectēvs sēd stūrī,

Kas nāk iekšā – dod roku. – Mūrītis.

 

Sarkans zirdziņš, melnas kamanas, balts vīriņš sēd iekšā. – Griķis.

 

Mazs, mazs vīriņš, sēž vienmēr aizkrāsnē,

Visu savu mūžiņu spēlē uz vijoles. – Circenis.Kulti, malti, līgaviņa,

Ne sēdēt istabā;

Veca mana māmuliņa,

Tai sēdēt istabā. [LD 22624-0]

 

Liec man vaļas, bāleliņ,

Ganos iet pūru šūt;

Es tev likšu tautiņās

Sēdēt galda galiņā. [LD 7710-0]

 

Dižanās, ražanās

Visas sēd rindiņā,

Es nabaga bārenite,

Kur, māmiņa, man sēdēt?

Sēd, meitiņ, nebīsties,

Pašā rindas galiņā,

Nāks Laimiņa, ņems no gala,

Ne no rindas lasidama. [LD14692-5]

 

Grib kundzinis ta sēdēt,

Kā saulite debesīs.

Kur kungam zelta krēslis,

Kur sudraba sēdeklite? [LD31292-0]

 

Ai, Laimiņa, netur dusmu

Uz ta mana augumiņa,

Neļauj man ilg sēdēt

Sīkā zīļu vaiņagā. [LD 9312-0]

 

Tā nedari, vīra māte,

Kā tu biji dzīrusies:

Kad māsiņa maizi cepa,

Sēdēt abras galiņāi,

Sēdēt abras galiņāi,

Kukulišus skaitidama. [LD 26088-0]

 

Dievs dod manim ganos iet,

Ne sēdēt saulitē;

Ganos iemu dziedadama,

Saulē sēžu raudadama. [LD 744-2]

 

Aizzadadzu garu skolu

Sēžu illgi vokorā;

Pyureņā vīn pazynu

Gara skola dagumeņu. [LD 7597-1]

 

Laba tēva meita biju,

Ilgi sēžu vaiņagā:

Sliktam roku es nedevu,

Labs nedrīkst bildināt. [LD 5969-2]

 

Es apsedzu baltu sagšu,

Sēžu ievu krūmiņā.

Sak’ tautiņas pajādamas:

Līdz zemiti ievas zied. [LD 13388-0]

 

Ceļat krēslu, lai es sēžu,

Vaicajat, ko es nācu.

Es atnācu ašķu sieta,

Sijāt ļaužu valodiņu. [LD 9070-0]

 

Garu skalu aizdegusi,

Sēžu ilgi vakarā,

Gaidu savu bāleliņu

No kungiem pārnākot. [LD 31295-1]

 

Velku tēva kažociņu,

Nav manāi mēriņā;

Sēžu tēva krēsliņā,

Nav man tēva padomiņa. [LD 3111-0]

 

Tautiets jūdza, bāliņš jūdza,

Abi jūdz kumeliņus.

Stundu stāvu domādama,

Kuram sēsti kamanās.

Labak sēžu pie tautieša,

Tautiets viegli vizinaja. [LD 17882-3]


Lācis par precinieku

Reiz dzīvoja viens ķēniņš ar savu sievu un vienu meitu. Pēc kāda laika viņa sieva nomira. Ķēniņš apprecēja citu sievu, kurai jau bija meita. Viņas meita nebija tik skaisti ģērbusies kā ķēniņa meita, tādēļ viņa ķēniņa meitu ļoti apskauda.

Drīz ķēniņš aizbrauca ar saviem ļaudīm karā. Mājās palika tikai pamāte, tās meita un ķēniņa meita. Pamāte nu atņēma ķēniņa meitai visas viņas drēbes un viņu pašu lika kalpam aizvest uz mežu un tur nokaut. Bet kalps, nonācis mežā, iežēlojās par sava kunga meitu, atstāja dzīvu un palaida mežā, tikai pieteikdams, lai viņa uz pili atpakaļ vairs nenāk, jo tad viņam klāsies slikti.

Meitene, nezinādama, kurp iet, gāja arvienu dziļāki mežā iekšā. Paskatījusies uz augšu, tā ieraudzīja, ka viņai līdzi nāk tas mazais putniņš, kas tai bija mājās un kas mācēja runāt. Piepeši tā atcerējās, ka viņa ir aizmirsusi istabā uz loga aiz puķu podiņa savu zelta gredzentiņu, vienīgo mantu, ko pamāte nebija atņēmusi. Meitene sāka raudāt, bet putniņš to mierināja un teica, lai neraudot, ka viņš gredzentiņu atnesīšot, tikai lai neejot prom no šīs vietas. Meitene tā arī darīja. Kad viņa bija jau kādu laiku sēdējusi, tā izdzirda aiz sevis troksni.

Atskatījusies tā ieraudzīja vairākus lāčus nākam, no kuriem vienam bija zelta vaiņags galvā. Meitene gribēja bēgt, bet, atcerējusies putniņam doto solījumu, tā palika sēžot. Lāči pienāca klāt, un pirmais tai bargi jautāja: Ko tu te meklē, un kas tevi te atveda?

Tad meitene tam visu izstāstīja, kas viņa ir un kā viņa te nokļuvusi. Tad lācis sacīja: Ja tu esi ķēniņa meita, tad tev vajaga būt mazam zelta gredzentiņam. Ja tev tāda nebūs, tad es tevi saplosīšu – par to, ka esi stāstījusi netaisnību.
[Sagatavots pēc: http://valoda.ailab.lv/]


Sīmaņa akmens

Daugavā iepretim Jersikai ir vairāk nekā asi augsts akmens. To sauc par Sīmaņa akmeni. Teika stāsta, ka senajos laikos uz šā akmens ik pavasari sēdējis ciema puisis Sīmanis. Gaidījis plostus nākam. Tiklīdz parādījies pirmais plosts, Sīmanis to apturējis un vaicājis:

– Sābri mīļie! Sakiet, lūdzami, – vai neesat tur augšgaliešos satikuši manu kaimiņu Sūrumu Teni?

– Neesam vis, – plostnieki atbildējuši. Bet valodīgākais no vīriem piebildis:

– Mums pašiem sava sūruma diezgan, ko vēl citu meklēsim!

– Tavu brīnumu, – Sīmanis pukojies. – Nu jau trešā vasara, kopš Tenis aizklīda uz tālajiem mežu novadiem zemnieka vaļu raudzīt. Un svēti nosolījās laist ar plostiem ziņu, tiklīdz būšot atradis.

– Veltīga cerība! – valodīgais plostnieks pavīpsnājis. – Zemnieka vaļu kungi ieslēguši vistumšākajās cietumu velvēs.

Un laidis plostu tālāk pa straumi. Bet Sīmanis nemitējies sēdēt uz lielā akmens, apturēt plostus un taujāt par Teni. Jo Teņa jaunākā meita, zilace Cilda, bijusi Sīmaņa saderētā. Un Sīmanis taujājis tovasar, taujājis citvasar, taujājis gadu pēc gada.

Puisim jau mati deniņos sākuši sirmot, placis arī spēks kaulos. Un kādā palu pavasarī vairs nespējis noturēt plostu pie akmens. Paslīdējusi kāja, iekritis atvarā un noslīcis.

Kopš tā laika akmens nes viņa vārdu.
[http://www.pasakas.net/]Brakos

 

Tu parunā, draugs, vēl kaut ko par tāli –

Tas tev iznāk tik bezgala skaisti.

Es paklausīšos, kā Braku kalnā aug zāle.

Es paskatīšos, kā putnēni mācās laisties.

 

Un, kad rijas čokurā sēdēs mēness,

Nokāpšu lejā no vecās klētsaugšas –

Sirdī nebūs ne gruzdošas plēnes,

Viņa būs tā kā pumpurs pirms plaukšanas.

 

Rīta ausmā dīķi tīrīšu tīru,

Un, kad, paveicis visu, sēdēšu uz sliekšņa akmens,

Tad es ieraudzīšu pirmo vīru

No Ērgļu puses pa lielceļu nākam.

 

Kas tur runāja, lūdzu,

Tik daudz par tām vecām un nevajadzīgām ligzdām.

Es esmu ar mieru aizdot lielāko krūzi –

Nu mēģiniet Braku avotu izdzert! [Čaklais 1965 : 19]


No attālās rijas atskanēja kāda pazīstama dziesma. Tur uz paspārnes baļķa piesaulītē sēdēja Olga ar Ievu un dziedāja. Kamēr saimnieks rullēja klājienu, viņām nebija ko darīt. Viņas sēdēja, dziedāja un raudzījās uz plašajiem laukiem visapkārt. Viņas redzēja izroboto linsēklu zārdu, pie kura strādāja Jānis.

[Jaunsudrabiņš 1982 : 175]

 

Nu ir Zūru vecaistēvs un vecāmāte. Viņi sēž blakus uz krēsliem. Vecāmāte gan tik kupla, ka to krēslu nemaz nevar redzēt, izskatās, it kā viņa sēdētu gaisā. Ap galvu viņai bārkstains lakats, rokās dziesmugrāmata, krustiņš virsū. [Belševica 1992 : 6]

 

Nekur nespieda. Bille nu sēdēja ar jaunu, gludu čību vienā kājā, vecu, nospurušu otrā. Kā ar mammuča atmiņām un Billes atmiņām.

Billei bija cita Ventspils.

Augstu nozāģēts celms smilšainas ielas malā. Bille sēž uz celma. Zemu debesīs karājas milzīga, sarkana saule, un lielā peļķe ielas vidū arī laistās sarkana, sarkana. Un pa ielu spēlēdami, dziedādami nāk jauni puiši un viņu vidū liela, skaista meita – melnie, viļņainie mati pār pleciem, seja balta, lūpas sarkanas kā saule.

[Belševica 1992 : 21]


AKMENTIŅŠ. Jā, ko es vēl gribēju ieminēties: vai es jums varbūt nedrīkstētu atbraukt pakaļ?

KRISTĪNE. Ja jums zirgi nav nostrādāti…

AKMENTIŅŠ (jokodamies). O, man stallī viens zirgs tik priekš izbraukšanas vien stāv. Es taču arī tāpat kungu modei dzenos pakaļ.

VEŠERIENE. Un kas jums par skaistu drošku! Tajā i baronam nav jākaunas sēdēt.

AKMENTIŅŠ. Nu tad uz laimīgu satikšanos! (Atvadās.)

VEŠERIENE. Ardieviņ!

KRISTĪNE. Sveiki! [Blaumanis 1997 : 219]

 

ALDERS. To jūs, kučur, arvien esat darījuši.

SUTKA. Nu, bij vēl neilgi atpakaļ reize, kad man jaunkungi palīdzēja.

ALDERS. Es? Jums? Neatminos.

SUTKA. Tad es laikam būšu misījis. Tad tas laikam būs bijis kāds cits, kas „Maskavas” vācu galā starp abiem logiem man līdzās sēdēja.

ALDERS. Jums “Maskavas” vācu galā starp abiem logiem kāds zellis var sēdēt līdzās un tomēr no jums būt šķirts caur septiņām jūdzēm.

SUTKA. Tādas burvestības es nesaprotu.

ALDERS. Nav arī vajadzīgs. [Blaumanis 1997 : 229–230]Pēc septiņu gadu aizlieguma atļauj sēdēt centra zālienos

Rīgas dome otrdien [2010. gada 20. aprīlī] bez debatēm atcēla septiņus gadus spēkā esošo neviennozīmīgi vērtēto aizliegumu sēdēt zālienos pilsētas centra parkos, tiesa, saglabājot ierobežojumus Kanālmalas apstādījumos.

Tāpat aizliegums būs spēkā zālienā un apstādījumos, kuros ir pašvaldības izvietotas aizlieguma zīmes.

Par aizlieguma atcelšanu balsoja 50 domnieki, bet četri deputāti atturējās.

Līdz šim saskaņā ar Rīgas sabiedriskās kārtības noteikumiem bija aizliegts atrasties zālienā Rīgas kultūrvēsturiskā centra apstādījumos – Esplanādē, Kanālmalas apstādījumos, Rīgas pils skvērā, Kronvalda parkā, Vērmanes dārzā, kā arī apstādījumos, kuros ir pašvaldības izvietotas aizlieguma zīmes.

Par aizliegumu sēdēt pilsētas centra zālienos dome sāka diskutēt vēl 2002. gada vasarā, taču toreiz sabiedrībā neviennozīmīgi vērtētais aizliegums tā arī nestājās spēkā. Pilsētas centra parkos zālienos aizliedza sēdēt 2003. gada vasarā. To jau no ieviešanas brīža stingri aizstāvēja pašvaldības uzņēmuma Rīgas Dārzi un parki vadītājs un toreizējais domnieks Agnis Kalnkaziņš (TP), stāstot, ka zālieni tiktu piegružoti un izbradāti, un Latvijas klimatiskie apstākli neļaujot izaudzēt izturīgāku zālienu.

Savukārt 2008. gadā veiktais pētījums liecināja, ka 67 % rīdzinieku aizliegumu neatbalsta un uzskata par absurdu.

Iepriekšējais mērs Jānis Birks (TB/LNNK) eksperimenta kārtībā atļāva dažas nedēļas sēdēt centra zālienos, taču arī pēc tam aizliegums palika spēkā. Arī viņa priekštecis mēra amatā, toreiz Jaunā laika pārstāvis Aivars Aksenoks solīja aizliegumu pārskatīt, taču to neizdarīja.

Savukārt pašreizējais Rīgas mērs Nils Ušakovs (SC) jau uzreiz pēc oficiālās nominēšanas amatam apsolīja izvērtēt iespēju ļaut sēdēt pilsētas zālienos.

Pirms tam pagājušā gada jūnijā pēdējā kārtējā sēdē iepriekšējā sasaukuma dome, steigā grozot sabiedriskās kārtības noteikumus, atļāva sēdēt visos pilsētas zālienos, lai gan patiesībā plānoja to aizliegt. Projektā bija svītrots punkts, kas aizliedza atrasties pilsētas centra zālienos, nosakot izņēmumus – kanāla nogāzes un vietas, kur to neatļauj attiecīgas zīmes. Vides komiteja, gribot panākt plašākus aizliegumus, ierosināja svītrot punktu par izņēmumiem un deputāti to arī atbalstīja, taču rezultātā noteikumos aizliegums bija svītrots pilnībā. Tiesa, apjēguši savu kļūdu, domnieki sasauca ārkārtas sēdi un to laboja. [http://www.delfi.lv/]Ādams Alksnis Sēdošais zēns.

 


Tēlnieka Kārļa Zemdegas mets, tēlnieks Aivars Gulbis un Laimonis Blumbergs, arhitekts Dzintars Driba. Piemineklis Rainim. [http://www.vietas.lv/]

 

Tēlnieks Andris Vārpa, arhitekts Arno Heinrihsons Piemineklis gleznotājam Voldemāram Irbem.
[http://www.redzet.lv/; http://www.eleison.lv/]

 

Teodors Zaļkalns Piemineklis Rūdolfam Blaumanim. [http://www.redzet.lv/]

 

Teodors Zaļkalns Piemineklis Krišjānim Baronam. Arhitekts Edvīns Vecumnieks. [http://www.tourism.sigulda.lv/]

 

Līze Dzeguze. Zēns lasa grāmatu.

 

Teodora Zaļkalna mets, tēlnieks Kārlis Baumanis, arhitekti Ilgvars Batrags un Georgs Baumanis Piemineklis Alfrēdam Kalniņam. [http://www.vieglicelot.lv/]

 

Aigars Bikše Skulptūra Jāzepa Vītola piemiņai Mazais vijolnieks. [http://www.jekabpils.lv/]

 

Donāts Mockus Domātājs. [http://www.redzet.lv/]

 

Strūklaka ar skulptūru Sēdošs puisītis uz zieda kausa. [http://www.zudusilatvija.lv/]Animācijas filma Sēž uz sliekšņa pasaciņa (1987). Režisore Roze Stiebra.


Dziesma Sēž uz sliekšņa pasaciņa. Aspazijas vārdi, Zigmara Liepiņa mūzika, izpilda Mirdza Zīvere.


Mazulis mācās sēdēt

Vairākums mazuļu sāk mācīties sēdēt 7–8 mēnešu vecumā, bet deviņu mēnešu vecumā jau stabili var nosēdēt aptuveni 5 līdz 10 minūtes. Kad bērns sapratīs, cik brīvs var justies, sēžot un rotaļājoties ar mantiņām, viņš gribēs arvien vairāk laika pavadīt sēdus. Turklāt, iemācījies sēdēt, mazulis kļūst pašapzinīgāks. Kad rāpojot bērns būs uztrenējis līdzsvaru un kustību koordināciju tā, ka spēs balstīties uz vienas rokas – tā ir ziņa vecākiem, ka viņš drīz spēs apsēsties uz viena sāna. Iespējams, pirmās reizes mazais uz sāna apsēdīsies nejauši, tā vienkārši gadīsies, bet tad viņš, apjautis šīs kustības priekšrocības, sāks šādi sēdēt jau apzināti. Ja bērns spēj nosēsties sānu pozā, viņam būs ļoti viegli piecelties sēdus. No nejaušās apsēšanās balstā uz vienas rokas līdz stabilai sēdēšanai paiet aptuveni trīs nedēļas. Taču tas, cik ātri mazais iemācās sēdēt pats, nav tik būtiski – galvenais, ka bērns to dara bez vecāku palīdzības. Kad bērniņš spēj stabili noturēt muguru, nebalstoties ar rokām, tad ir pienācis ilgi gaidītais brīdis – mazais sēž. Kad bērns sāk sēdēt, vecākiem vēlams pavērot, kā viņš to dara. Labi būtu, ja bērniņš jau no paša sākuma sēdētu ar taisnu muguru.

Kamēr bērns pats nesēž, viņu nedrīkst sēdināt ne augstajā krēsliņā, ne uz šūpuļzirdziņa, ne staigulītī, ne kur citur – arī sporta ratiņos vai kulbiņā, kurā aiz muguras tiek aizlikts spilvens. Pastaigā mazais pavada ilgu laiku, un mugurai tā ir lieka un liela slodze.

 Pirmajos trijos mēnešos mazulīti nav ieteicams sēdināt arī klēpī pussēdus, bet, kad mazais jau paaudzies, pieaugušie viņu šad un tad var paņemt klēpī, vien bērns jāatbalsta ar muguriņu pret sevi. Šādā pozā bērniņš nesēž, jo muguru pats nebalsta, to dara vecāki. Šāda pussēdus/pusguļus poza lielu ļaunumu mazuļa mugurkaulam parasti nenodara, turklāt, kad bērns būs piekusis, viņš par to skaļi paziņos.

Bērns drīkst atrasties vecumam atbilstošā autokrēsliņā, jo līdz gada vecumam bērns tajā ir pusguļus. Kad mazais jau iemācījies sēdēt un brauciena laikā cenšas sēdēt taisnu muguriņu, autosēdeklītis jānoregulē stāvāk. Ja tas nav iespējams – jāiegādājas cits, kuru iespējams viegli regulēt. Taču līdz gada vecumam braucienam automašīnā nevajadzētu būt garākam par pusstundu.

Kad vecāki bērniņu stutē spilvenos vai pret dīvāna atzveltni un viņš negāžas, tas nebūt nenozīmē, ka mazais prot sēdēt. Viņš tikai tiek atstutēts pussēdus. Tā darīt nav ieteicams triju iemeslu dēļ: sēdēšana mugurai ir liela slodze, mazais vēl īsti nesaprot, kas tagad notiek, turklāt viņš vēl neprot noturēt līdzsvaru un itin viegli var apgāzties.
[Valtere http://www.medicine.lv/]