Tradicionālā transkripcija

[patìesĩba]

 

Starptautiskā fonētiskā transkripcija

[pɑti͜esiːːbɑ̆]


[p] – nebalsīgais troksnenis

[a] –īsais patskanis

[t] – nebalsīgais troksnenis

[ie] divskanis

[s] – nebalsīgais troksnenis

[ī] – garais patskanis

[b] – balsīgais troksnenis

[a] – īsais patskanis

 

Četrzilbju vārds.

Ortogramma – ī.pa-priedēklis

-ties- sakne

-ībpiedēklis

-agalotne

patiesīb- – vārda celms

-ībaizskaņa
pus+pa-ties-īb-a
patiesība patstāvīgs vārds, lokāms vārds, lietvārds, sugas vārds, sieviešu dzimte, vienskaitlis, nominatīvs, ceturtā deklinācija
 

 

vsk.

dsk.

N.

patiesīb-a

patiesīb-as

Ģ.

patiesīb-as

patiesīb-u

D.

patiesīb-ai

patiesīb-ām

A.

patiesīb-u

patiesīb-as

I.

ar patiesīb-u

ar patiesīb-ām

L.

patiesīb-ā

patiesīb-ās

V.

patiesīb-a!

patiesīb-as!


Teikumā var būt:

1) teikuma priekšmets – Patiesība ne vienmēr ir patīkama.

2) izteicēja daļaTā ir patiesība.

3) galvenais loceklisVienkārša patiesība.

4) papildinātājs – Patiesību nenoslēpsi.

5) vietas apstāklisSpēks ir patiesībā.

6) apzīmētājsJurģis bija patiesības mīlētājs.patiesības meklēšana, patiesības mīlestība, patiesības mīlētājs
 

ābeces patiesība
 

absolūtā patiesība, elementāra patiesība, īstā patiesība, kaila patiesība, konkrētā patiesība, objektīvā patiesība, relatīvā patiesība, skaidra patiesība, skarba patiesība, vienkārša patiesība
 

jūsu patiesība, mana patiesība, mūsu patiesība, tava patiesība
 

atbilst patiesībai, slēpt patiesību, uzzināt patiesību, vispāratzīta patiesība,vispārzināma patiesībapatiesība, -as, s.

1. Pareizs īstenības atspoguļojums.

Patiesību sakot lieto, lai uzsvērtu teiktā ticamību.

Ir cilvēki, kuri nespēj nedz patiesības runāt. R. Kaudzīte 1, 34.

2. lok.: patiesībā, apst. nozīmē Īstenībā.

Viņa izskatās daudz vecāka, nekā patiesībā ir, un stipri sagurusi .. Lukjanskis 4, 19.
[Sagatavots pēc: http://www.tezaurs.lv/llvv/]


patiesība – taisneiba; patīseiba; eistynums; eistīne poēt.; patiesībā – eistyn  
[Sagatavots pēc: http://vuordineica.lv/]


patìesĩbapatìesĩba, -as, -ài, -u.

1. viņàm vàiga izzinât patìesĩbu. / vìņč tak lìecinãja patìesĩbu, bet nepìeņêma tùo lìecĩbu.

2. lok. adj. noz. Tā, kā patiesi ir; īstenībā. t¥s a skatija tùo v¥cuõ pi`luõ m¡nesi. patìesĩbã jàu i ti¡m m¡nešìm nùozìme.
[Sagatavots pēc: Kagaine, Raģe II 1978 : 580]


patiesība – taisnība, tiesa (tas ir tiesa)


patiesība – meli


Balta patiesība neapšaubāma patiesība.


(Pa)teikt (skaidru) patiesību (tieši) acīs atklāti, tieši (pa)teikt (kādam) patiesību.


Patiesībai acīs skatīties reāli, skaidri novērtēt patieso stāvokli. 
[Sagatavots pēc: http://www.tezaurs.lv/llvv/]


Tiesību zinātnēs formālā patiesība, juridiskā patiesība, materiālā patiesība, objektīvā patiesība.
 

Pedagoģijāpedagoģiska patiesība.
 

Filozofijāabsolūtā patiesība, patiesība.


Vārds patiesība darināts no vārda patiess, kura pamatā savukārt ir izmantot etimoloģijas vārdnīcā piedāvāto vārda tiesa skaidrojumu.

Tiesa [tìesa]; lš. tiesà ‘patiesība, taisnība’. Atv. no verba *tiest ‘darīt līdzenu, taisnu’ vai no adj. tiess (arh.) ‘taisns’. Mūsdienu liter. valodā ir vārda tiesa vairāki nozīmes slāņi. Adjektīva tiess nozīmei ‘taisns’ → ‘pareizs, īstens’ atbilst tiesa ‘patiesība’ un ar to saistītā noz. ‘taisnība, pareizs viedoklis’.

Adj. patiesi (ar nozīmes niansi [pa∙tìesi]) izveidojies no priev. pa savienojuma ar subst. tiesa senāko dat. formu; par galotni sal. „pa labai rokai” = „pa labi roki”. Folklorā un izloksnēs adverba paralēlā forma ir pa(r) tiesu un patiešām; piem.: „Sak’ patiesi (var.: par tiesu, patiesu), tautu meita, Būsi mana vai nebūsi” (LD 14801, 1). Adj. patiess laikam no adverba.
[Sagatavots pēc: Karuļa II 1992 : 398–399]


angļu – truth

baltkrievu  праўда

čigānu – chachimos

franču – la vérité

grieķu – αλήθεια

igauņu  tõde

ivritā – עמעס

krievu – правда

latīņu – veritās

lietuviešu  tiesa

poļu – prawda

somu – totuus

ukraiņu – правда

vācu – die Wahrheit

zviedru – sanningPatiesība ir sūra, tā kož acīs. 
 

Ar patiesību vien naktsmājas nedabūsi. 
 

Patiesība nesadeg ugunī. 
 

Patiesība neslīkst ūdenī, nesadeg ugunī. 
 

Apgāzt var pat mājas, bet ne patiesību
 

Ar patiesību visur var iztikt. 
 

Patiesība ir gaišāka par sauli. 
 

Patiesība ir ļaudīm grūtāk saprotama nekā nepatiesība, jo patiesība ir organiska un dabiska, un kā tāda meklējama un izlobāma. Nepatiesība turpretī ir mākslīgi taisīta un zināmam gadījumam un zināmai saprašanas spējai taisni piemērota. [Rainis]
 

Meli ir pagaidu patiesība, bet arī visa patiesība ir tik pagaidu – līdz labākai. [Rainis]
 

Patiesība neapšaubāmi ir skaista, taču tikpat brīnišķīgi ir arī izdomājumi. [R. Emersons]
 

Patiesība ir sirds asinīm. [Rainis]***

Ja tu

no savas patiesības bīsies,

kļūs pīšļos viss,

kas bija dzīvs un zaļš,

un kamoliņā

varavīksnes tīsies,

un tēvi nesīs zārkus atpakaļ. [Vācietis 1983 : 11]

 
 

Patiesība


Patiesība karājas pie debesīm

Un zied kā zāle pļavā

Šķūnītī rūs kā lemesis

Un aug kā parkā kļava

 

Patiesību visi redz

(Es arī bet pa vecam daru)

Un tādēļ vajag, kas augstu lec

Un nolauž no patiesības zaru

 

Patiesība ir nodzeltējušās grāmatās

(Bet atnāk pāvests sakrauj sārtu)

Un tādēļ atkal vajag, kas

Paraksta savu vārdu

 

Stāsta, ka patiesība kož

(Ai man ir bail es sviedros mirkstu)

Un tādēļ vajag, kas ir drošs

Un iebāž patiesībā pirkstu [Bērziņš 1980 : 40]

 

 

***

Cenzors svītro debesīs un lapās

kaijas, kuras skaļi kliedz.

Tā viņš velk pār spārniem, velk pār knābjiem,

kas tad viņam svītrot liedz?

 

Salti, balti nosnigs kaiju pūkas,

kam tās vaira vajadzēs?

Visa mana patiesība

izsvītrotās lappusēs. [Godiņš 2008 : 76]


Te, kas tas? Patiesība izcēlās no jūras dibena, viegla un skaista, kā putu dieviete Afrodīte, un dzīvoja tālāk.

Tad viņi jēma to un pienagloja tai rokas un kājas pie krusta, gribēdami to nonāvēt. Bet Patiesība nokāpa no krusta, un visa pasaule metās viņas priekšā ceļos un to pielūdza.

Pēc tam tie sagrāba to un uzlika sārtā un sadedzināja, un viņas pelnus izmētāja uz visām četrām debess pusēm.

Bet Patiesība atdzima no jauna, kā fenikss no saviem pelniem, un dzīvoja tālāk. [Plūdonis III 1978 : 169]

 

Sen aizmirstas pasakas par vilkačiem, sumpurņiem, asinszīdējiem, urgučiem un citiem neķītriem mošķiem nāca atkal ļaužu mutē. [..]

Kā kādu lielu pasaules gudrību vai mūžam neapgāžamu patiesību trīcoši aizrautā balsī viņi stāstīja šīs pasakas, jo nu bija laiki, kur ārpasaules notikumi fantastiski saskanēja ar pasakās ietverto jūtu un domu pasauli.

[Plūdonis 1956 : 372–373]


ALFS. Ja? Un tavs ģeniālais stāstiņš – bija viens bez otra negāja…

Jā. Tā varētu abi bijām traki pēc viņas. Taču Aija izvēlējās mani!!! Mani. Un tā ir patiesība! [Ābele 2003 : 83]

Autore K. Sergejeva.Dziesma Glāze ūdens. Kaspara Dimitera vārdi un mūzika, izpilda Kaspars Dimiters.
 

Dziesma Ja nesaku nē. Vika vārdi, Imanta Kalniņa mūzika, izpilda grupa „Autobuss debesīs”.


 Patiesības skaidrojums filozofijā

Patiesība – pareizs īstenības atspoguļojums domāšanā, kura galīgais kritērijs ir prakse. Patiesuma raksturojums attiecas tieši uz domām un nevis uz pašām lietām un to valodiskajiem izteiksmes līdzekļiem.
[Filozofijas vārdnīca 1974 : 368]

 

Izrāde Patiesība vai risks teātrī „Skatuve”, režisors Valters Sīlis. Pirmizrāde 2009. gada oktobrī.

Katra cilvēka dzīvē var pienākt brīdis, kad nevainīga rotaļa kļūst par darbību ar nopietnām sekām. Izrādes varoņus šī apjausma skar pēkšņi un katru atšķirīgā veidā. Izrāde par jauniešiem un jautājumiem, uz kuriem nav pareizu atbilžu.
[Sagatavots pēc: http://www.diena.lv/]