Par vārdnīcu

Kā latviešu folklorā no pupas izaug debesu kāpnes, tā arī no idejas, ka skolēniem un latviešu valodas skolotājiem nepieciešama mūsdienīga elektroniska vārdnīca, ir izaudzis šis mācību resurss. Lai radītu iespēju skolēniem un skolotājiem izglītības procesā izmantot elektroniskos mācību līdzekļus, vienkopus iepazīt dažādu veidu vārdnīcās iekļauto informāciju, Latviešu valodas aģentūras īstenotā ESF projektā Nr. 2008/0003/1DP/1.2.1.2.1/ 08/IPIA/VIAA/002 „Atbalsts valsts valodas apguvei un bilingvālajai izglītībai” ir izveidota daudzfunkcionāla un informatīvi ļoti ietilpīga elektroniska latviešu valodas vārdnīca „e-PUPA”, turpmākajos gados papildināta ar jauniem šķirkļiem.

Vārdnīca paredzēta 7.–12. klases mazākumtautību skolēniem, taču daudzpusīgais materiāls izmantojams arī citās vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, augstskolās, pedagogu pilnveides programmās un kursos, kā arī ikviena interesenta patstāvīgajā darbā, mācoties latviešu valodu vai padziļinot zināšanas par to gan Latvijā, gan ārvalstīs. Elektroniskās latviešu valodas vārdnīcas „e-PUPA” materiālu atlases pamatā ir tematiskais princips. Šķirkļa vārdi izvēlēti pēc vienojošās idejas cilvēks pasaulē, ievērojot tiešās mērķauditorijas vajadzības. Patlaban valodas apguvei un izziņai tiek piedāvāti 503 šķirkļi.

„e-PUPA” par katru vārdu sniedz plašu lingvistisko informāciju, ieskicē tā lietojumu folklorā, literatūrā, publicistikā un dažādās zinātņu nozarēs, piedāvā simbolisko un kultūras kontekstu, kā arī ekstralingvistisko materiālu. Apjoma un satura ziņā šķirkļi atšķiras. Lai nodrošinātu metodiski pareizu latviešu valodas apguvi, folkloras materiāls ir pielāgots mūsdienu latviešu valodas pareizrakstības normām. 

Pupa latviešu folklorā līdzīgi pasaules kokam savieno zemi un debesis, kļūdama par jaunas pieredzes un jaunu zināšanu apsolījumu. Arī valodas apguve līdzinās šim mitoloģiskajam ceļojumam laikā un telpā. Tādēļ elektroniskās latviešu valodas vārdnīcas „e-PUPA” veidotāji aicina – apgūsti jaunās vārdnīcas sniegtās iespējas soli pa solim, pakāpi pēc pakāpes, paplašinot savas valodas un arī pasaules robežas!