Tradicionālā transkripcija

[nãkuȏtne]

 

Starptautiskā fonētiskā transkripcija

[nɑːku͜otne]


[n] – skanenis

[ã] – garais patskanis

[k] – nebalsīgais troksnenis

[uo] – divskanis

[t] – nebalsīgais troksnenis

[n] – skanenis

[e] – īsais, šaurais patskanis

 

Trīszilbju vārds.

Ortogramma – ā.nāk-sakne

-otn-piedēklis

-egalotne

nākotn- – vārda celms

-otne – izskaņanākotnepatstāvīgs vārds, lokāms vārds, lietvārds, sugas vārds, sieviešu dzimte, vienskaitlis, nominatīvs, piektā deklinācija

 

Vienskaitlinieks.

  vsk. dsk.
N. nākotn-e  –
Ģ. nākotn-es  –
D. nākotn-ei  –
A. nākotn-i  –
I. ar nākotn-i  –
L. nākotn-ē  –
V. nākotn-e!  –

 


Teikumā var būt:

1) teikuma priekšmets – Nākotne ir nezināma.

2) izteicēja daļa – Tā ir mūsu nākotne.

3) galvenais loceklis Neparedzamā nākotne.

4) apzīmētājsStudenti runā par nākotnes perspektīvām.

5) papildinātājs – Daudzi grib zināt savu nākotni.

6) vietas apstāklisNākotnē būs daudz jaunu profesiju.  nākotnes arhitektūra, nākotnes automašīna, nākotnes bibliotēka, nākotnes cilvēks, nākotnes darījumi, nākotnes enerģija, nākotnes ēdieni, nākotnes formas, nākotnes ģimene, nākotnes horoskops, nākotnes izredzes, nākotnes laiki, nākotnes māja, nākotnes medicīna, nākotnes nodomi, nākotnes profesijas, nākotnes pareģojumi, nākotnes redzējums, nākotnes sabiedrība, nākotnes sapņi, nākotnes tehnoloģijas, nākotnes transports, nākotnes uzņēmējs, nākotnes vīzija, nākotnes zīlēšana    

 

banku nākotne, bērnu nākotne, cilvēces nākotne, Eiropas nākotne, jauniešu nākotne, Latvijas nākotne, mediju nākotne, pasaules nākotne, pilsētas nākotne, rūpnīcas nākotne, transporta nākotne, uzņēmuma nākotne, valsts nākotne, zemes nākotne

 

gaišā nākotne, tālākā nākotne, tuvākā nākotne, vienkāršā nākotne   

 

pareģot nākotni, sapņot par nākotni, zīlēt nākotni 

 

nākotne nāk, nākotne tuvojasnākotne

1. Laiks un notikumi, kas sekos pašreizējam laikam, pašreizējiem notikumiem. 

Tālāka nākotne. Tuvākajā nākotnē. Nākotnē iecerētais.

2. Turpmākā dzīve, izredzes, veiksme; turpmākā (kā) attīstība.

Sapņot par kopīgu nākotni. Domāt par bērnu nākotni. Paredzēt spožu nākotni.

3. val. Darbības vārda laika forma, kas norāda uz darbības norises laiku pēc runas momenta.

Vienkāršā nākotne. Saliktā nākotne. Darbības vārdu nākotnes formas.

[Sagatavots pēc: http://tezaurs.lv/mlvv/]


nākotne, parasti vsk.

1. Laiks, laikposms, kas seko tagadējam laikam, laikposmam. Šāda laika, laikposma apstākļu kopums.

Nākotnes sabiedrība. Tuvākajā nākotnē. Tālākā nākotne. Nākotnes izredzes.

2. Turpmākā (kā) attīstība. Turpmākās (kā) izmantošanas iespējas.

Rūpnīcas nākotne. Pilsētas nākotne. Polimēru nākotne. Reliģijai nav nākotnes.

// Tāds, kas turpmāk pastāvēs, attīstīsies, būs nepieciešams.

Meži ir mūsu nākotne.

3. Turpmākā dzīve, arī turpmākais liktenis. Turpmākā darbības sfēra.

// Tas (cilvēks, cilvēku grupa), kas būs, darbosies pēc tagadējā laikaposma.

// Veiksme, panākumi turpmākajā darbībā (kādā nozarē).

4. val. Gramatiskais laiks, kas izsaka darbības vai stāvokļa sākšanos, pastāvēšanu pēc runas momenta.

Vienkāršā nākotne. Saliktā nākotne.

[Sagatavots pēc: http://tezaurs.lv/llvv/]


nãkuotn

1) die Zukunft;
2) das Futurum. [Sagatavots pēc: ME II : 700]


nākotne – laiki iz prīšku (dsk.), atīmūšī laiki (dsk.), jaunī laiki (dsk.), (liter.) nuokūtne

[Sagatavots pēc: http://hipilatlit.ru.lv/dictionary/lv/dictionary.html]


nākotne – nākamība (poēt.); priekšdiena, rītdiena, turpmākā dzīve


Valodniecībāsaliktā nākotne, vienkāršā nākotne.


VietvārdiNākotne, lielciems;  Nākotne, mājvārds; Nākotnes, mājvārds; Nākotnes Baloži, mājvārds; Nākotnes iela, ielas nosaukums daudzās Latvijas pilsētās; Nākotnes iela 15, mājvārds; Nākotnes dīķis, dīķis Talsu novadā; Nākotne-Skulte, vasarnīcu ciems; Nākotne, lidlauks Jelgavas novadā.

 

ErgonīmiNākotne, biedrība Līvānos; individuālais uzņēmums Cēsīs, Liepājā; kooperatīvā sabiedrība Rīgā; zemnieku saimniecība Rēzeknes novadā, Riebiņu novadā, arī Talsu novadā; SIA Valmierā, Rīgā; Nākotne pagātnei, biedrība Cēsīs; Nākotne Eiropā, biedrība Rīgā; Nākotne 13, biedrība Liepājā; Nākotne bērnam, biedrība Daugavpils novadā; Kopīgā nākotne, biedrība Mārupes novadā; Attīstība nākotnē, biedrība Jelgavas novadā; Laimīga nākotne, biedrība Rīgā; Lizdēnu nākotne, biedrība Burtnieku novadā; Jūrmalas nākotne, biedrība Rīgā; Ieguldījums nākotnē, biedrība Daugavpilī; Mēs un nākotne, biedrība Rīgā; Nākotne, SIA, gaļas pārstrādes uzņēmums Jelgavas novadā; Ielūkojies nākotnē, sabiedriska organizācija Jelgavā; Laba nākotne, biedrība Stopiņu novadā; Drošais pamats nākotnē, biedrība Jūrmalā.  


nākotne, A. Kronvalda jaunvārds nākote, tad nākatne, ko K. Valdemārs un F. Brīvzemnieks ieviesa mūsdienu formā – nākotne. [Sagatavots pēc: Karulis 2001 : 616]


angļu – future

baltkrievu – будучыню

čehu – budoucnost

franču – avenir

grieķu – μελλοντικός 

igauņu – tulevik

krievu – будущее

lietuviešu – ateitis

poļu – przyszłość

somu – tulevaisuus

ukraiņu – майбутнє

vācu – die Zukunft

zviedru – framtidaMūsu bērns, mūsu nākotne.

 

Lai cilvēka nākotne būtu vai kāda, tā jāsaņem ar jūsmām.


Kad pavasarī pirmo tauriņu redz dzeltenu jeb baltu, tad tā cilvēka nākotne būs gaiša. Kad pavasarī pirmo tauriņu redz raibu, tad būs arī tā cilvēka nākotne raiba.

 

Ja sapnī staigā pa vecu māju, tad būs grūta nākotne.

 

Ja divi veci paziņas satiekas un nevar viens otru pazīt, tad tas, kuru nevar pazīt, būs nākotnē bagātnieks.

 

Brūtei priekš laulībām māte aizbāž naudu aiz zeķes, lai bagāta nākotne.

 

Kūmām jāņem līdz, uz baznīcu pie kristības braucot, katram maizes klincis, tad bērniņam būs bagāta nākotne.

 

Jaunpiedzimušam bērnam šūpulī jāieliek nauda, maize un grāmata kā zieds, lai bērns būtu nākotnē bagāts ar naudu, maizi un gudrību.

 

Ja pirkstu gali rūsot vai nagi ziedot, tad nākotnē dāvanas saņemšot.

 

Kad sapnī ar puķēm pušķojas, tad nākotnē paredzamas sāpes un ciešanas.

 

Ja grib ko nākotnē uzzināt, tad pilnā mēnesī, pie skaidras debess, priekš gulēt iešanas jāiziet ārā, ilgi un nopietni jāskatās mēnesī un jādomā: ja tas būs tā, tad lai es to lietu redzu sapnī. Tad paņem neredzot kaut ko no zemes, ieliek pagalvī un bez vārda runas apgulstas, tad pareizais sapnī rādīsies.

 

Kad bērniņu pirmo reiz mazgā, tad jāmet nauda ūdenī, lai mazajam bagāta nākotne.

Ja Lielajā Piektdienā salasa sīkus žagariņus un ienes istabā, tad nākotnē nesājs daudz ko pacels.

 

Ja nosistai čūskai ir asinis redzamas galvā, tad gaidāms tuvākā nākotnē lietus.