Tradicionālā transkripcija

[mãsa]

 

Starptautiskā fonētiskā transkripcija

[mɑːːsɑ̆]


[m] – skanenis

[ā] – garais patskanis

[s] – nebalsīgais troksnenis

[a] – īsais patskanis

 

Divzilbju vārds.

Ortogramma – ā.māssakne, vārda celms

-a galotne
mās-as+bērn-s

mās-as+dēl-s

mās-as+meit-a

mās-as+vīr-s

audž-u+mās-a

māt-es+mās-a

pus+mās-a

siev-as+mās-a

tēv-a+mās-a

vārd-a+mās-a

virs+mās-a

vīr-a+mās-a
māsa patstāvīgs vārds, lokāms vārds, lietvārds, sugas vārds, sieviešu dzimte, vienskaitlis, nominatīvs, ceturtā deklinācija  

 

 

vsk.

dsk.

N.

māsa

māsas

Ģ.

māsas

māsu

D.

māsai

māsām

A.

māsu

māsas

I.

ar māsu

ar māsām

L.

māsā

māsās

V.

māsa! mās!

māsas!


Teikumā var būt:

1) teikuma priekšmets – Māsa ir mana labākā draudzene.

2) izteicēja daļaTā ir mana māsa.

3) galvenais loceklisMazā māsa.

4) papildinātājs – Viņas nelaida mazo māsu istabā.

5) apzīmētājsEs negribēju aiztikt māsas dienasgrāmatu.

6) vietas apstāklisViņa bija vīlusies māsā.medicīnas māsu kursi, māsas mantas


līgavas māsa, medicīnas māsa, vārda māsa


īstā māsa, jaunākā māsa, vecākā māsa, žēlsirdīgā māsamāsa, -as, s.

1. Vienu vecāku meita attiecībā pret citiem viņu bērniem.

Dvīņu māsa – viens no dvīņiem māsa otram dvīnim vai otrai dvīnei.

Kā māsa – ļoti tuva, palīdzīga, atsaucīga (sieviete).

.. rokas izpletis, viņš piepeši metās māsai ap kaklu. Viese 2, 78.

Vienīgais, kas Ruņģi saista pie mājas, ir dvīņu māsa… Bet arī māsa brāļa acīs ir tikai skuķis, tātad kaut kas otršķirīgs. Dripe 3, 227.

2. Sieviete, kas ir cieši saistīta (ar kādu).

Vārda māsas – sievietes, kam ir vienāds vārds.

Līgavas māsas –  jaunas, neprecētas sievietes, kas īpaši pavada līgavu laulību ceremonijā, arī sagatavo tai.

Brūtes māsas novec.  līgavas māsas.

Guna: Es visiem pazemotiem esmu māsa un visiem grūtsirdīgiem draudzene. Aspazija 3, 296.

3. Parasti savienojumā „medicīnas māsa”: medicīnas darbiniece (arī darbinieks), kam ir vidējā speciālā izglītība un kas strādā ārsta vadībā un izpilda viņa norādījumus.

Žēlsirdīgā māsa novec.  medicīnas māsa.

.. māsai jābūt pedantiskai. No tā, kā tiks pildīti ārsta norādījumi, ļoti atkarīgs slimnieka atveseļošanās process. Horizonts 77, 11, 28.

Vecākā māsa ir ārsta palīgs, viņa seko kārtībai nodaļā lai laikus un precīzi tiktu izpildīti nodaļas vadītāja un ārstējošo ārstu norādījumi, ka arī seko nodaļas dokumentācijai un rūpējas par kārtību nodaļā. I. Eglītis 1, 289.

4. Sieviešu reliģiskā ordeņa locekle. Mūķene.

Māsa Olga zināja daudz ko tādu, ko nezināja Vaikulis. Turklāt mūķene bija apveltīta ar lielisku izdomas spēju. Niedre 12, 68. 
[Sagatavots pēc: http://www.tezaurs.lv/llvv]


māsa  muosa (vok. muos(a)!, vok. dem. muoseņ!
[Sagatavots pēc: http://vuordineica.lv/]


mãsa, demin. Mãsĩna. viņàm brãļu nebi, tik divas mãsas, tãs bi traku smukas.

Medicīnas māsa. mãsĩna màn pìe ga`vas tùo pùlsu skàitija. 
[Sagatavots pēc: Kagaine, Raģe II 1978 : 280–281]

 

mãsamējs adj. mãsameš. tāds, kas pieder māsai, ir saistīts ar māsu; māsas. tas skuķs tâ ka uz·buc uz uõtra lakatip. siên tok pac soveŠ, neņe mãsameŠ!  
[Sagatavots pēc: Ādamsons, Kagaine A-M 2000 : 505]


Medicīnāmedicīnas māsa.


Valodniecībā vārdamāsa.


Uzvārds – Māsēns, Māsēna.


Vietvārdi Māsāni, skrajciems Turku pagastā; Māsānu kapi, kapsēta Vīpes pagastā; Mosānu ezers, ezers Turku pagastā.


Ergonīmi – Latvijas Māsu asociācija.


māsa, mantots vārds, lš. moša ‘vīramāsa’, pr. moazo ‘tante’. Pamatā indoeiropiešu sakne *mā-, no kā radies arī vārds attiecināts uz visām māsām, un līdz ar to te izzudis pirmatnējais indoeiropiešu māsas apzīmējums, kas saglabājies dažās citās valodās: lš. sesuo, kr. сестра, v. Schwester.
[Sagatavots pēc: Karulis I 1992 : 570]


angļu  sister

baltkrievu  сястра

čigānu – phen

franču  soeur

grieķu – αδελφή

igauņu – sõsar, õde

ivritā – אחות

krievu – сестра

latīņu – soror

lietuviešu – sesuo

lībiešu  sõzār

poļu – siostra

somu – sisar, sisko

ukraiņu – сестра

vācu – die Schwester

zviedru – syster, syrraAudz, māsiņa, jo augdama,

Nemin citus kājiņām. 


Divas māsas nedrīkst reizē precēties, tāpat nedrīkst kāzas būt agrāk par pusgadu tad laulības ir nelaimīgas.


Ja sapnī redz māsu vai brāli, tad prieks sagaidāms.Māsa iet sērst pie brāļa, bet brālis, šo ieraudzījis, bēg. – Saule un mēness. 


Divas māsiņas skrien pa kalnu,

Viena otru nepanāk. – Saule un mēness. 


Māsa māsai caur sirdi roku bāž. – Sētas mieti. 


Māsiņa pie māsiņas

Zīda diegā šūpojas. – Auzu skara. 


Divas māsiņas abpus kalnam. – Acis un deguns. 


Maza maza māsiņa,

Dienu nakti bučojama. – Krūze. Zeme rīb, zeme rīb,

Kas to zemi rībināja?

Tai māsiņai pūru veda,

Kam deviņi bāleliņi. [LD 16706-0]

 

Adatiņa maza sieva

Liela darba darītāja:

Pierakstīja māsai pūru,

Brāļam kara karodziņu. [LD 7148-0]

 

Ai, māsiņ, ai, māsiņ,

Kāda tava dzīvošana!

Puri vien, meži vien,

Dzilnas vien kladzināja. [LD 25909-1]


Mirušais brālis aizved māsu

Reiz bijuši divi bārenīši: brālis un māsa. Pēc neilga laika nomira arī brālis, un māsa ļoti raudāja pēc sava brāļa. Vienu vakaru viņa sēdējusi istabā, te durvis pavērušās, ienācis brālis, nostājies pie durvīm un sacījis: „Vai tev nav bail no manis?”

Māsa bija ļoti priecīga un atbildēja: „Kālab es no tevis baidīšos?”

Brālis sacīja, ka viņš esot atjājis viņai pakaļ, tādēļ ka viņa neļaujot viņam gulēt.

Māsa bija ar mieru un gāja brālim līdz, bija gaiša ziemas nakts, mēnesis spīdēja pie debesīm. Brālis atkal prasīja: „Vai tev nav bail no manis?”

Māsa atbildēja, ka ne. Brālis runāja: „Mēness spīd spoži, mironis jāj čakli!”

Kad bija nojājuši uz kapsētu, tad brālis sacīja, lai māsa viņu uzgaidot pie kapa, viņš iešot novest zirgus, ko no vienām ganībām paņēmis.

Māsa apsēdusies pie kapa. Te uzreiz viņa dzirdējusi vienu balsi saucam: „Uzklāj savu villaini uz krusta, un pati mūc projām!”

Māsa tā darīja, uzklāja villaini uz krusta un pati uzkāpa kokā. Viņa redzēja, ka atskrien brālis, pieskrien pie krusta, ķer villaini un ar visu krustu pazūd kapā.

Nu māsa nolēca no koka un lielās bailēs skrēja projām. Pārbijusies tā ieskrēja vienās mājās, kas atradās netālu no kapiem. Līdz bijusi ieskrējusi un izstāstījusi, kā tai gadījies, tā viens bungojis pie loga un prasījis, lai laiž iekšā, ka tur esot ienākusi viena sieva, viņam vajagot ar to runāt.

Mājinieki atbildējuši, ka tur neviena neesot, lai tik ejot projām. Bet šis negājis vis un tik saucis, lai laiž iekšā. Par laimi, iedziedājies gailis, un saucējs tūliņ pazudis. Nu māsa gāja uz mājām un nekad vairs neraudāja pēc mirušā brāļa.
[http://valoda.ailab.lv/]

 

Brālītis ar māsiņu. [http://valoda.ailab.lv/]

 

Laupītājs precē trīs māsas. [http://valoda.ailab.lv/]

 

Trīs māsas velnam par sievām. [http://valoda.ailab.lv/]

 

Neuzticamā māsa. [http://valoda.ailab.lv/]


[..] Īpatnējs un atšķirīgs no citām teikām ir stāsts par to, ka tur, kur tagad [Popes] pilskalns, atradies sieviešu klosteris. Klostera māsas esot sagrēkojušas ar muižas puišiem. Tāpēc kādā naktī, kad atkal meitenes un no muižas atnākušie ciemiņi sēdējuši pie klātiem galdiem, pils (klosteris) pēkšņi nogrimis un visi mielasta dalībnieki sastinguši un palikuši pie galdiem sēdot. To varot redzēt pa iedobumiem pilskalna virsotnē, kas esot nogrimušās celtnes skursteņi. [..]
[Sagatavots pēc: http://ventspilsnovads.lv/]


– Šovakar, dārgā, mēs burvīgi pavadīsim vakaru. Es nopirku trīs biļetes uz teātri.

– Bet kāpēc trīs?

– Tēvam, mātei un māsai

 

– Jūs pilnībā izārstēsities, ja pārtrauksit spēlēt klavieres!

Kad paciente aizgājusi, medmāsa jautā:

– Dakter, kāda saistība starp klavierēm un viņas slimību?

– Nekāda. Viņa dzīvo manā mājā stāvu zemāk.***

Vairs neviena negaidīju,

Ienāk māsa Vientulība.

Bēras acis, dūki mati,

Mana māsa Vientulība.

 

Aiziet sieva, aiziet brāļi,

Aizbēg suns no tavām mājām,

Un, kad visi aizbēguši,

Atnāk māsa Vientulība.

 

Uzklāj gultu, vāra tēju,

Lāpa tavas vecās zeķes,

Naktīs neguļ, stāv pie gultas

Tava māsa Vientulība.

 

Un, kad tevi kapā gulda,

Dzīvie paraud tev pie zārka,

Un tad katrs bēg uz mājām

Dzīvot tālāk savu dzīvi.

 

Tikai viņa viena pati

Uzticīgi paceļ vāku

Un tev klusi ielien blakus –

Tava māsa Vientulība. [Ziedonis 1975 : 32]


[..] apmulsa māsa, gribēdama palīdzēt. „Jā, jā, es jau labprāt,” dvesa Zailāns, „bet pagalvis spiež… Esiet tik laba, palieciet spilvenu augstāk.” Kad māsa noliecās pār slimnieka seju, lai izpildītu viņa vēlēša­nos, saņēmis pēdējos spēkus, Zailāns piepeši aptvēra viņas kaklu abām rokām… [Ezeriņš 1998 : 134]

 

Māsa Florence – tu liec man justies nelāgi, tu spied mani uz grēksūdzēm; lai gan man nav tādas izglītības kā tev, tādas erudīcijas un meistarības, es tomēr kā vilks zinu, ko drīkst un ko nedrīkst, un pārējais viss ir izkroļojumi, kas izaug. [..] Māsa Florence, tu taču kauksi kā… [Ābele 2001 : 159]


MEDUMS. Piedodiet, tas tiešām nebija vīrišķīgi, māsiņ… Bet, ticiet man, es labošos, goda runāt, es klausos.

MĀSA. Vai savus biedrus jūs labi pazīstat?

MEDUMS. Esmu tikai dažas dienas ar viņiem kopā. [..]

MEDUMS. Saprotu. Bet ko lai es daru?

MĀSA. Jums jābēg … [Zīverts 2002 : 59]
Hilda Vīka Trīs māsas (pašportrets; ap 1935).


Anna Baklāne Māsa.

 

Liena Baklāne Māsas.

 

Laura Ozola Brālis & māsa.

 

Ģederts Eliass Māsas portrets.
[Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs: www.jvmm.lv]


Alfrēds Plīte-Pleita Māsas portrets.Dokumentālā filma Jūsu māsa – Latvija (1982; 2001). Režisors Laimons Gaigals.

 

Animācijas filma Māsa un brālis (2008). Režisore Roze Stiebra.


Dziesma Mās. Gustavo vārdi un mūzika, izpilda Gustavo.


Dziesma Māsa. Renāra Kaupera vārdi un mūzika, izpilda grupa „Prāta vētra”.


Dziesma Ai, māsa Lietuva. Pētera Zirnīša vārdi, Imanta Kalniņa mūzika, izpilda grupa „Turaidas roze”.


Dziesma Māsa. Guntara Rača vārdi, Raimonda Paula mūzika, dzied Ance Krauze.


Dziesma Māsa nakts. Renāra Kaupera vārdi, grupas „Prāta Vētra” mūzika, izpilda grupa „Prāta vētra”.


Dziesma Tā tas, mās. Mārtiņa Freimaņa vārdi un mūzika, izpilda grupa „Tumsa”.


Dziesma Mans brālis Čikāgā. Andra Freidenfelda vārdi un mūzika, izpilda grupa „Labvēlīgais tips”.


„Žēlsirdīgā Māsa” – Latvijas Sarkanā Krusta Žēlsirdīgo māsu savienības izdots žurnāls, kas iznāca no 1929. līdz 1940. gadam. Laikā no 1989. līdz 1995. gadam Latvijas Māsu asociācija žurnāla izdošanu atjaunoja. 
[Sagatavots pēc: Latvijas Enciklopēdiskā vārdnīca : http://www.letonika.lv/]

 

Latvijas Māsu asociācija ir profesionāla sabiedriska organizācija. Dibināta 1989. gadā. Tās mērķis ir veicināt pacientu aprūpes uzlabošanu, sekmēt medicīnas māsu izglītību un aizstāvēt savu biedru intereses.
[Sagatavots pēc: http://www.masuasociacija.lv/]