Lietošanas noteikumi

  • „e-PUPA” ir plašam sabiedrības lokam paredzēta elektroniska latviešu valodas vārdnīca, kuras darbību nodrošina Latviešu valodas aģentūra (turpmāk – LVA).
  • „e-PUPAS” lietošanas noteikumi ir saistoši ikvienam elektroniskās latviešu valodas vārdnīcas lietotājam.
  • Visa elektroniskajā latviešu valodas vārdnīcā „e-PUPA” ievietotā informācija, materiāli un fotoattēli (turpmāk – Darbs) ir aizsargāti saskaņā ar „LR Autortiesību likumu”. Darba publicēšana jebkurā drukātā vai elektroniskā formā kopumā vai pa daļām, tā izdošana, izplatīšana plašsaziņas līdzekļos, kā arī kopēšana bez LVA rakstiskas atļaujas ir stingri aizliegta.