Lietošanas noteikumi

  • „e-PUPA” ir plašam sabiedrības lokam paredzēta elektroniska latviešu valodas vārdnīca, kuras darbību nodrošina Latviešu valodas aģentūra (turpmāk – LVA) jeb precīzāk – Latviešu valodas aģentūras īstenotais ESF projekts Nr. 2008/0003/1DP/1.2.1.2.1/ 08/IPIA/VIAA/002 „Atbalsts valsts valodas apguvei un bilingvālajai izglītībai”.
  • „e-PUPAS” lietošanas noteikumi ir saistoši ikvienam elektroniskās latviešu valodas vārdnīcas lietotājam.
  • LVA ir tiesīga jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt šos noteikumus, un šīs izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas elektroniskajā latviešu valodas vārdnīcā „e-PUPA”.
  • Izmantojot „e-PUPU”, tās lietotājs piekrīt šiem noteikumiem, t.sk. visām tajos veiktajām izmaiņām, un to viņš ir apliecinājis reģistrācijas brīdī.
  • Lai kļūtu par elektroniskās latviešu valodas vārdnīcas „e-PUPA” reģistrētu lietotāju, personai ir jāievēro noteiktā reģistrēšanās kārtība. Lietotājam pirms profila izveidošanas ir pienākums aizpildīt pilnu un patiesu pieprasīto informāciju, norādīt atbilstošo lietotāja statusu, kā arī iepazīties ar lietošanas noteikumiem. Attiecīgā lietotāja profilā norādītajiem datiem (vārdam, uzvārdam u.c. informācijai) ir jābūt patiesiem. Katram reģistrētajam lietotājam drīkst būt tikai viens lietotāja profils. Vienā profilā nedrīkst būt reģistrētas vairākas personas. Lietotāja profilā drīkst izvietot tikai un vienīgi paša reģistrētā lietotāja datus. Konstatējot nepatiesu profilu esamību, LVA ir tiesīga tos nekavējoties bez iepriekšējas brīdināšanas dzēst.
  • Katram reģistrētajam elektroniskās latviešu valodas vārdnīcas „e-PUPA” lietotājam ir pienākums neizpaust citām personām savus portāla piekļuves datus.
  • Reģistrētam elektroniskās latviešu valodas vārdnīcas „e-PUPA” lietotājam ir tiesības piekļūt nereģistrētām personām nepieejamai informācijai – elektroniskās latviešu valodas vārdnīcas „e-PUPA” palīgmateriāliem (palīgvārdnīcai, dialektoloģijas kartēm, zinātniskajiem rakstiem un grāmatām) un 251 šķirklim. Tāpat reģistrētam lietotājam ir tiesības individuāli pielāgot vārdnīcas dizainu, izmantojot vārdnīcas veidotāju piedāvātos fonus vai izveidojot savus personiskos fonus ar augšupielādētiem attēliem.
  • Visa elektroniskajā latviešu valodas vārdnīcā „e-PUPA” ievietotā informācija, materiāli un fotoattēli (turpmāk – Darbs) ir aizsargāti saskaņā ar „LR Autortiesību likumu”. Darba publicēšana jebkurā drukātā vai elektroniskā formā kopumā vai pa daļām, tā izdošana, izplatīšana plašsaziņas līdzekļos, kā arī kopēšana bez LVA rakstiskas atļaujas ir stingri aizliegta.
  • Ja lietotājs nepiekrīt šiem lietošanas noteikumiem, tad viņam nav tiesību izveidot profilu un lietot elektronisko latviešu valodas vārdnīcu „e-PUPA”.