Tradicionālā transkripcija

[klas:e]

 

Starptautiskā fonētiskā transkripcija

[klɑsːĕ]


[k] – nebalsīgais troksnenis

[l] – skanenis

[a] – īsais patskanis

[s] – nebalsīgais troksnenis

[e] – īsais, šaurais patskanis

 

Divzilbju vārds.klas-sakne, vārda celms.

-e galotne
klas-es+biedr-s

klas+vad-īb-a

apakš+klas-e

meistar+klas-e


pirm+klas+niek-s, pirm+klas+niec-e

otr+klas+niek-s, otr+klas+niec-e

treš+klas+niek-s, treš+klas+niec-e

ceturt+klas+niek-s, ceturt+klas+niec-e

piekt+klas+niek-s, piekt+klas+niec-e

sest+klas+niek-s, sest+klas+niec-e

pirm+klas+īg-s

četr+klas+īg-s
klasepatstāvīgs vārds, lokāms vārds, lietvārds, sugas vārds, sieviešu dzimte, vienskaitlis, nominatīvs, piektā deklinācija
 

 

vsk.

dsk.

N.

klase

klases

Ģ.

klases

klašu

D.

klasei

klasēm

A.

klasi

klases

I.

ar klasi

ar klasēm

L.

klasē

klasēs

V.

klase!

klases!


Teikumā var būt:

1) teikuma priekšmets – Klase atrodas otrajā stāvā.

2) izteicēja daļaOho, tā nu gan ir klase!

3) galvenais loceklisTukša klase.

4) papildinātājs – Drīz klasi piepilda jautri bērnu smiekli.

5) vietas apstāklis Klasē ir divdesmit pieci skolēni.

6) apzīmētājsMūsu klases vienotību visi saskatīja jautrajās stafetēs.klases audzinātājs, klases darbs, klases ekskursija, klases kolektīvs, klases pasākums, klases raksturojums, klases stunda, klases telpa, klases vakars, klases vecākais, klases žurnāls
 

ģitāras klase, vijoles klase
 

jaunākās klases, mazākās klases, vecākās klases
 

astotā klase, ceturtā klase, desmitā klase, devītā klase, divpadsmitā klase, otrā klase, piektā klase, pirmā klase, septītā klase, sestā klase, trešā klase, vienpadsmitā klaseklase, -es, dsk. ģen. -šu, s.

1. Mācību posma daļa (parasti vispārizglītojošā skolā), kurā skolēni viena mācību gada laikā apgūst noteiktu programmu; skolēnu grupa, kas apgūst šo programmu.

Mācīties otrajā klasē. Pārcelt uz nākamo klasi. Izlaiduma klase.

Viņa atnāca strādāt par skolotāju tai ģimnāzijā, kur es mācījos. Pasniedza latviešu valodu un bija mūsu klases audzinātāja. Vilks 3, 52.

// Telpa (parasti vispārizglītojošajā skolā), kurā notiek šādas skolēnu grupas mācības.

Ienākt klasē. Vēdināt klasi.

Viņš nonāca pie pašaurām durvīm, virs kurām lieliem burtiem stāvēja rakstīts „Klase”. Valdis 1, 220.

// Mācību posms (parasti mūzikas mācību iestādē), kurā speciālo mācību priekšmetu apgūst viena speciālista vadībā.

Beigt konservatorijas kompozīcijas klasi.

Piecās Lietuvas mūzikas vidusskolās tagad atvērtas ģitāras un saksofona klases. Zvaigzne 74, 18, 24.

2. Pēc kādām pazīmēm (parasti pēc intensitātes, kvalitātes) veidota (priekšmetu, parādību) grupa kādā sistēmā.

// bot. Augu sistemātikā rindu grupa ar līdzīgām pazīmēm.

Pēc sugu skaita divdīgļlapju klase ir pati lielākā no abām segsēkļu klasēm .. Galenieks 2, 213.

// zool. Dzīvnieku sistemātikā kārtu grupa ar līdzīgām pazīmēm.

.. abinieki un rāpuļi pieder pie divām dažādām mugurkaulnieku klasēm, kuras no pārējām mugurkaulnieku klasēm atšķiras ar savu evolūciju, ķermeņa uzbūvi, dzīves veidu .. Sloka 1, 10.

// ķīm. Ķīmisko elementu, vielu vai savienojumu grupa ar līdzīgām īpašībām.

Vienas klases vielas reakcija ar citas klases vielām (piemēram, skābes ar metāliem, bāzēm) palīdz noskaidrot šai klasē apvienoto vielu kopīgās īpašības un veido skābes, bāzes, sārma kārtulas. Skolotāju Avīze 70, 7, 3.

// Identisku sporta rīku grupa (attiecīgajā sporta veidā).

3. Kvalifikācijas pakāpe, kategorija, ko piešķir dažās profesijās, sportā.

Pirmās klases šoferis. Otrās klases dambretists. Iegūt sporta klasi.

.. te startēja visā pasaulē pazīstami basketbolisti, šahisti un futbolisti – ātrslidotājiem ar otrās un trešās klases rezultātiem šeit nebija ko meklēt. Saulītis 12, 216.

.. sācis spēlēt basketbolu, Bajārs īsā laikā iekļuva valsts izlasē, pārgājis spēles tiesnešos, ātri vien izvirzījās starptautiskajā klasē .. Skujiņš 8, 8.

4. Pēc pasažieru ērtībām noteikta (piemēram, kuģu kajīšu, dzelzceļa vagonu) kategorija. Attiecīgā kuģa kajīte, dzelzceļa vagons.

Zenta vairāk ievēroja tos pasažierus, kas brauca otrā klasē, jo tie piederot pie smalkākās sabiedrības. Zālīte 5, 22.

5. Grupa, šķira, kategorija, kurā ieskaita (piemēram, ražojumus, produkciju) pēc (to) kvalitātes.

// fizk. Sporta, sacensību tips, paveids (piemēram, atkarībā no grūtības, meistarības pakāpes).

Sacensība notika [jāšanas sportā] šķēršļu pārvarēšanā smagajā A klasē. Sports 62, 65, 1.

// sar. Tas, kas tiek novērtēts par izcilu.

Parādīt (arī uzrādīt) klasi gūt izcilus, ievērojamus panākumus.

Klase par sevi saka par ko izcilu.

Vispirms Ernesto neuzkrītoši palūr, kāda tā Rita izskatās. Oho, augstākā klase. Slaida, ar sirmu parūku un skumjām, nogurušām acīm. Literatūra un Māksla 75, 25, 6.

6. loģ., mat. Galīgs vai bezgalīgs pēc zināmas pazīmes izdalīts (kā) kopums, kas uzskatīts par vienu veselumu.

7. dsk. Spēle lēkšana pa zīmētiem kvadrātiem.

Laukā, dažus soļus no darbnīcas, kurpnieka vecākā meitene .. lec klases ar citām. Zigmonte 1, 20.

Pasaules klase – ļoti augsta (priekšmetu, ražojumu) kategorija.

Rīgas elektrospuldžu rūpnīca .. eksportam ražo pasaules klases kvēlspuldzes .. Zinātne un Tehnika 65, 11, 8.

sar. Saka par ko izcilu.

„Es esmu redzējis, kā skrien, bet šitā .. Pasaules klase ..” Saulītis 12, 120.
[Sagatavots pēc: http://www.tezaurs.lv/llvv/]


Datorzinātnēbiznesa klases internets.
 

Matemātikāklase.
 

Botānikāklase.
 

Zooloģijāklase.
 

Ķīmijāklase.
 

Sportāsporta klase.


angļu  classroom

baltkrievu – клас

franču  classe

grieķu  τάξη

igauņu  klassiruum

ivritā – קלאַס

krievu – kласс

latīņu – classis

lietuviešu – klasė

poļu – klasa

somu  luokka

ukraiņu  kлас

vācu – die Klasse

zviedru  klass
Faraonu dārgumi


Putni laiž uz dienvidiem,

bērni jož uz klasi.

Klase – tas ir kontinents

Starp dārziņu un pasi. [..] [Viks 2010 : 8]

 


Ģeometrijas stundā


[..]

– Klasiskais mīlas trīsstūris, –

saka Oksana un apsēžas rātni,

jo bija jau piecēlusies.

 

Ko klase?

Klasiski klusē. [..] [Viks 2010 : 53]

 


Meitenei no manas klases


Ir aizaugušas takas, redzi pati –
Tur katru pavasari jauna zāle dīgs,
Bet uz to puisi, kas reiz tevi satiks,
Es laikam būšu mazliet greizsirdīgs…

Ne tāpēc, ka mēs skatus mijām biežāk
Un tagad gandrīz nepārmainām tos, –
Nē, divi ceļi bieži projām griežas,
Lai tālumā ar citiem sastaptos.

Ne tāpēc, ka pār Gaujas krasta pļavām,
Kad palu migla atnāk upi tīt,   
Es gāju, jūtot tavu roku savā
Un baidīdamies… tevi noskūpstīt.

Nē, toreiz krūtīs neliesmoja slāpes,
Kaut kāda trauksme, kaut kas dīvains bij,
Jo šķīrāmies un it nekādas sāpes
Tās tālās dienas sauli neapvij.

Bet tagad šeit – uz lielās dzīves trases –
Man, tevi atceroties, silti mirkļi būs,
Tu esi meitene no manas klases,
Kaut zvans jau sen uz klasi nesauc mūs.

Un dzīve visus – viņu, tevi, mani –,
Kur vajadzēja, nostādīja, draugs.
Mūs skolas klusie koridoru zvani
No tādām tālēm kopā nesasauks.

Nu, atbrauc! Nē… tu sapratīsi pati –
Drīz mūsu gravās atkal zāle dīgs,
Un uz to puisi, kas reiz tevi satiks,
Es tomēr laikam – esmu greizsirdīgs… [Vācietis 1978 : 123]Vecvecāki vai mamma un tētis tev var pastāstīt par formu ar kaklautiem. Tas bija laiks, kad Latvija vairs nebija brīva, bet ar varu iekļauta Padomju Savienības sastāvā. 1.–3. klašu skolēniem pie krūtīm piesprauda zvaigznīti un sauca par oktobrēniem. 4.–7. klašu skolēni bija pionieri ar kaklautu. Tava vecmāmiņa uz skolu gāja tumšā kleitā ar priekšautu, bet vectēvam un vēlāk arī tētim bija zils uzvalciņš. Kad tava mamma bija jaunākās klases skolniece, tad viņa, iespējams, vilka blūzi ar zilām svītrām, sarafānu un virsū jaciņu.
[Ilustrētā Vēsture Junioriem 2009 (3) : 29]


Igauņu spēlfilma Klase (2007). Režisors Ilmārs Rāgs (Ilmar Raag).

Filma par sarežģītām vidusskolēnu attiecībām, kas guvusi atzinību Eiropas festivālos.


Dziesma Meitenei no manas klases. Ojāra Vācieša vārdi, Eduarda Rozenštrauha mūzika, izpilda Eduards Rozenštrauhs.


Klases botānikā

Staipekņu klasē (Lycopsida) ietilpst sporaugi ar sīkām lapām, kas veidojušās no ass izaugumiem. Stublājs ložņājošs vai pacils, substrātā nostiprinās ar piesaknēm, kas attīstās sakneņa apakšpusē vai īpašu rizoforu galos. Zarojums visbiežāk dakšveidīgs, vai arī zarojuma punktā aug viens sānzars, vienlaikus turpinot augt galotnei virs zarojuma punkta. Sporas attīstās sporu nesējos lapu žāklēs; tās var būt gan vienādas, gan atšķirīgas. Sporas nesošās un neauglīgās lapas ārēji līdzīgas vai acīm redzami dažādas, veidojot vārpveidīgus strobilus zaru galos vai, retāk, auglīgo lapu joslas uz zara starp neauglīgajām lapām. Klasē 3 dzimtas, no tām Latvijā sastopamas divas.
[Sagatavots pēc: Kļaviņš : http://www.latvijasdaba.lv/]


Klases sportā

Jaunatnes sporta klases lielākoties ir jāattiecina uz bērnu un jauniešu sportu (D, C un B grupu vecumu), III, II un I sporta klase potenciāli attiecināma uz vecākiem jauniešiem (A grupu, junioriem un masu sportu), bet sporta klases, kurās parādās vārds „meistars”, jau apliecina sportista briedumu un augstu sagatavotību, kā arī šauru sporta veida specializāciju.
[Sagatavots pēc: http://lv-athletics.ucoz.com/]