Avoti

Izmantoto avotu sarakstā atspoguļoti darbi, kas izmantoti šķirkļu izstrādē. Savukārt ieteicamās literatūras sarakstā iekļauti zinātnieku darbi, ko skolotājs var izmantot ne tikai savu zināšanu papildināšanai, bet arī mācību satura satura izstrādē, lai skolēni iepazītos ar valodnieku pētījumiem par dažādiem valodas jautājumiem.

Izmantotie avoti

Ieteicamie avoti